Wedstrijdreglement Edese Schaakvereniging 2018 - 2019

 

1.    Algemeen

 

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling, januari 2018, met de volgende uitzonderingen/aanvullingen:

 

-        De bepaling in artikel 7.5.5 dat na de eerste onreglementaire zet de tegenstander er twee minuten bedenktijd bij krijgt is niet van toepassing. Met uitzondering van bij snelschaken mag de eerste onreglementaire zet wel hersteld worden. Bij het snelschaken mag de tegenstander ook na de eerste onreglementaire zet de winst claimen.

-        De in Regel 11.2.3 bedoelde toestemming is een gegeven. Uiteraard wordt van de betrokken persoon verwacht dat hij dit op een voor een schaakwedstrijd gepaste manier gebruikt. Een hinderlijke wijze van gebruik van deze toestemming kan aanleiding zijn deze toestemming in te trekken.

-        Regel 11.3.2 is niet van toepassing, het is toegestaan mobiele telefoons, tablets en andere elektronische apparatuur in het spelersgebied bij zich te hebben. Uiteraard is regel 11.3.1 volledig van kracht, apparatuur mag niet gebruikt worden voor aantekeningen, als informatiebron, voor advies of om welke partij dan ook te analyseren.

Hinderlijk gebruik van elektronische apparatuur, waaronder ook het hoorbaar gebruik valt, is uiteraard niet toegestaan.

-        Artikel 11.3.3 is niet van toepassing.

-        Artikel 11.3.4 is niet van toepassing. Ingevolge de algemene wetgeving aangaande roken, is roken in onze gehele speellocatie niet toegestaan, er is dus geen gedeelte van het spelersgebied waar roken toegestaan is.

-        De in regel 12.8 bedoelde toestemming is een gegeven, hinderlijk gebruik van apparatuur is reden deze toestemming in te trekken.

-        Elk hinderlijk gebruik van bovenstaande uitzonderingen/aanvullingen kan opgevat worden als een overtreding van artikel 11.5 en kan aanleiding zijn om in artikel 12.9 genoemde straffen op te leggen.

 

 


 

2.    Interne Competitie

 

2.1  Spelregels

Deze competitie wordt gespeeld volgens de wedstrijdregels, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

 

2.2  Afmelden in het seizoen 2018-2019

De voorlopige indeling voor interne competitierondes wordt de woensdag er voor gemaakt. Dit houdt het dringende verzoek in u woensdag voor 19.00 uur af te melden als u op donderdag verhinderd bent. Afmelden kan op de voorafgaande clubavonden op het afmeldformulier, per e-mail (edesesv@hotmail.com en/of m.roseboom@planet.nl) en/of door te bellen en/of sms-en naar 06-12508208, als er niet opgenomen wordt, spreek de afmelding in de voicemail in.

Indien men zich niet heeft afgemeld en niet komt kan dit resulteren in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander. Om zo veel mogelijk te schaken en zo weinig mogelijk reglementaire overwinningen/nullen uit te delen wordt de definitieve indeling donderdagavond om vijf voor acht gemaakt. Graag ook na woensdag 19.00 uur afmelden als u niet komt, telefonisch is dan gewenst. Als u weet dat u pas na 19:55 uur aanwezig kan zijn dit graag melden, zonder deze melding is een indeling niet gegarandeerd.

 

 

2.3  Oneven indeling

In geval van een oneven aantal spelers voor een ronde heeft één speler geen tegenstander.

De laatste drie ronden wordt een eventuele oneven indeling bepaald door de ranglijst, de laagst geklasseerde speler wordt oneven ingedeeld.

Voor de overige rondes wordt, als het aantal spelers oneven lijkt te gaan worden, door de wedstrijdleider geloot wie de indeling oneven krijgt, bij een eventuele oneven loting gedurende de eerste drie ronden wordt deze uit de A- en B-spelers geloot. De loting vindt plaats voor de voorlopige indeling op woensdagavond, of als het aantal spelers dan even is en later oneven wordt voor het tijdstip van de herindeling. Het kan dan nog zijn dat het aantal spelers toch weer even wordt en er in overleg alsnog gespeeld kan worden.

Elke speler kan per seizoen hooguit één maal oneven ingedeeld worden. Een eerder als oneven aangewezen speler loot bij een volgende keer oneven niet meer mee. Ook een speler die een reglementaire overwinning krijgt omdat zijn tegenstander niet aanwezig is, kan daarna niet meer oneven loten. Ook een speler die in de laatste drie rondes al oneven ingedeeld is, kan niet nogmaals oneven ingedeeld worden.

Uiterlijk op de clubavond om 18:00 uur wordt, als het aantal dan oneven is, door de wedstrijdleider een speler geloot die oneven is. De speler die daadwerkelijk oneven is, krijgt hiervan telefonisch bericht, op de clubavond zo kort mogelijk na 18:00 uur.

 

 

2.4  Toelichting wedstrijdsysteem

 

Opzet
De interne competitie gaat over 28 ronden. Er wordt gespeeld volgens het systeem Keizer. Een overwinning levert de rangwaarde van de tegenstander aan punten op, een remise de helft hiervan. Een verliespartij is altijd 0 punten. In geval van een oneven aantal spelers voor een ronde heeft één speler geen tegenstander, hij krijgt hiervoor twee derde keer de eigen rangwaarde aan punten. Elke speler kan hooguit één maal per competitie oneven loten. Een verhindering levert één derde maal de eigen rangwaarde op, de toekenning van punten bij afwezigheid is maximaal voor éénentwintig ronden. Daar de rangwaarden gekoppeld zijn aan de klasseringen en dus bij de spelers per ronde variëren wordt er steeds herberekend.

 

De spelers worden (in de regel) steeds van hoog naar laag ingedeeld (voor de hoogst geklasseerde nog niet ingedeelde speler wordt een tegenstander gezocht). Spelers treffen elkaar in de eerste veertien ronden hooguit éénmaal, vanaf ronde vijftien kunnen spelers elkaar een tweede maal treffen, waarbij dit gepaard gaat met verwisselde kleuren ten opzichte van de eerste partij.

Men kan elkaar twee maal treffen onder voorwaarde dat er minimaal vijf gespeelde ronden tussen beide partijen zitten. Verder kan in de eerste zes ronden een A-speler (zie hierna) niet uitkomen tegen een C-speler.


 

Subgroepen
Spelers zijn ingedeeld in drie categorieën: A, B en C, waarbij in principe de A-spelers geacht worden de sterkere spelers te zijn en de C-spelers de minst sterke spelers zijn. Dit is aangeduid met letters in de ranglijst. Na veertien ronden en aan het einde van het seizoen vindt promotie en degradatie plaats tussen deze categorieën. Er dienen na veertien ronden minimaal 3 interne partijen en na achtentwintig ronden minimaal 6 interne partijen gespeeld te zijn om te kunnen promoveren/degraderen. Na veertien ronden en aan het einde van het seizoen promoveren de drie hoogst geklasseerde spelers in de B en de C categorie. Na veertien ronden degraderen de vier laagst geklasseerde spelers in de categorie A en de drie laagst geklasseerde spelers in de B degraderen. Aan het einde van het seizoen degraderen de drie laagst geklasseerde spelers in de A en B categorie. Spelers die niet het vereiste aantal partijen hebben gespeeld tellen hierbij niet mee.

 

 

2.5  Speeltempo

Het speeltempo bedraagt 1 uur en 30 minuten + 10 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode.

 

 

2.6  Integratie Bekercompetitie

Bij deelname aan de Bekercompetitie wordt de uitslag van de bekerwedstrijd vertaald naar een interne uitslag tegen jezelf, uit de twee reguliere bekerpartijen: 0 of 0,5 punten; intern verloren; 1 punt; intern remise; 1,5 of 2 punten intern gewonnen.

 

 

2.7  Vervangende interne score voor een externe partij

Als er in een ESV team een externe (achttallen, viertallen) wedstrijd wordt gespeeld, en er wordt die week niet aan de interne competitie deelgenomen, dan wordt voor de interne competitie een vervangende score toegekend:

-        1/3de van de eigenwaarde bij verlies (afwezig),

-        2/3de van de eigenwaarde bij een remise (oneven)

-        3/3de van de eigenwaarde bij winst.

Aan een speler zowel in de achttallen competitie als in de viertallen competitie speelt kan dus voor de helft van het aantal interne ronden een vervangende score worden toegekend.

Als er in dezelfde kalenderweek twee keer gespeeld wordt in een ESV team dan telt de beste score.

Als er op een andere avond dan de donderdagavond in een ESV team in een externe wedstrijd gespeeld wordt en er wordt die week niet in de interne competitie gespeeld dan is afmelden wel noodzakelijk.

Als voor de interne competitie afgezegd wordt na de voorlopige indeling op woensdagavond dan wordt geen vervangende score meer toegekend, en is het een gewone afwezig score.


 

3.    Beker Competitie

 

De bekercompetitie is uitsluitend toegankelijk voor leden.

Deze competitie wordt gespeeld volgens de wedstrijdregels, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

Per ronde wordt er een mini-match over twee partijen gespeeld tegen één tegenstander, met 40 minuten + 10 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode per persoon per partij.

Voor de kleur in de eerste partij wordt geloot, de tweede partij wordt met verwisselde kleuren gespeeld.

De uitslag van deze mini-match telt mee voor de interne competitie als een partij tegen jezelf, 0 of 0,5 punten; intern verloren; 1 punt; intern remise; 1,5 of 2 punten intern gewonnen.

 

Bij een gelijke stand in de mini-match worden er twee snelschaakpartijen gespeeld met 5 minuten per persoon per partij, kleurvolgorde als in de mini-match. Is na de snelschaakpartijen de stand nog steeds gelijk wordt dan wordt er een beslissingssnelschaakpartij gespeeld waarbij voor de kleur wordt geloot, wit krijgt 5 minuten, zwart 4 minuten, de speler met wit moet winnen om zich te plaatsen voor de volgende ronde, de speler met zwart plaats zich bij remise of overwinning.

 

Tot één week voor de eerste bekerronde kunnen alle leden zich aanmelden voor de bekercompetitie.

Zijn er in de eerste ronde meer dan 32 aanmeldingen dan wordt er een serie van drie avonden voor de benodigde extra (tweede) ronde in het programma opgenomen.

In de eerste ronde worden zoveel partijen gespeeld als nodig om 32 deelnemers over te houden, de formule is aantal partijen = aantal deelnemers - 32.

Via een vrije loting wordt het benodigde aantal partijen ingedeeld. Degene die niet ingedeeld worden, zijn automatisch geplaatst voor de extra bekerronde en worden voor een gewone interne partij ingedeeld.

 

Zijn er in de eerste ronde minder dan 32 aanmeldingen dan worden er zoveel partijen gespeeld als nodig is om voor de achtste finale 16 deelnemers over te houden, formule: aantal partijen = aantal deelnemers - 16.

Via een vrije loting wordt het benodigde aantal partijen ingedeeld. Degene die niet ingedeeld worden, zijn automatisch geplaatst voor de achtste finale en worden voor een gewone interne partij ingedeeld.

 

De indeling voor elke volgende bekerronde, met uitzondering van de finale, vindt uiterlijk de week voorafgaand aan de bekerronde op de clubavond plaats middels een vrije loting.

Bij de volgende bekerrondes worden alle niet geplaatste spelers ingedeeld voor de interne competitie.

 

Voor de clubavond waarop gespeeld wordt voor een bekerronde geldt het volgende:

Er zijn vijf interne rondes per bekerronde beschikbaar, met uitzondering van de finale waarvoor drie interne rondes beschikbaar zijn, de interne rondes voor de finale vallen nadat de SMN competitie is afgesloten.

Een bekerronde wordt altijd gespeeld op de clubavond in plaats van een interne ronde.

Een verhindering doordat die week in een ESV team in de SMN gespeeld wordt telt niet als verhindering voor de bekercompetitie.

Bij elke verhindering geldt dat een wel aanwezige speler wordt ingedeeld voor de interne competitie.

 

De bekerronde wordt gespeeld tijdens de eerste van de voor deze bekerronde aangewezen interne avonden dat beide spelers aanwezig zijn. Als tijdens geen van de beschikbare interne ronden de bekerronde gespeeld kon worden dan geldt:

-        is een van beide spelers minder vaak verhinderd geweest dan gaat deze door naar de volgende bekerronde;

-        zijn beide spelers even vaak verhinderd geweest dan wordt er geloot welke speler een "walk over" naar de volgende bekerronde krijgt.

 

 

 

 

4.    Rapid Competitie

 

Deze competitie wordt gespeeld volgens Aanhangel A4 (Rapid, onvoldoende toezicht) van de Fide regels voor het schaakspel, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

 

Per avond worden er vijf ronden rapid gespeeld.

Systeem: per avond 5 ronden Zwitsers in één groep.

Speeltempo: 15 minuten + 5 seconden per zet volgens de Fisher rapid methode.

Aanvang elke avond om 20:00 uur.
Aanmelden voor de eerste ronde aan de zaal tot 19:55 uur.
Deelname staat open voor zowel ESV-leden als niet-leden.

Deelname is voor ESV leden gratis, voor niet leden kost het € 3,00 per avond, gepast te voldoen op de avond zelf. Voor € 25,00 kan een abonnement gekocht worden dat recht geeft op deelname aan alle 10 rapid avonden in het lopende seizoen.

Na elke ronde is aanmelden en afmelden mogelijk. Voor niet-gespeelde partijen op een avond worden geen punten toegekend.

 

Van de tien avonden wordt één eindranglijst opgemaakt, waarvoor de 8 beste resultaten mee tellen.

 

Als er in de week van de rapid avond in een ESV team in een externe wedstrijd gespeeld wordt en er wordt die week niet in de rapid competitie deelgenomen, dan wordt voor de rapid competitie 3,5 punten voor die avond toegekend.

 


 

5.    Open Edes Snelschaakkampioenschap

 

Deze competitie wordt gespeeld volgens Aanhangel B4 (Snelschaak, onvoldoende toezicht) van de Fide regels voor het schaakspel, met de in het hoofdstuk Algemeen genoemde uitzonderingen.

Ter attentie: De bepaling in artikel 7.5.5 dat na de eerste onreglementaire zet de tegenstander er twee minuten bedenktijd bij krijgt is niet van toepassing. De tegenstander mag ook na de eerste onreglementaire zet de winst claimen.

 

Het speeltempo bedraagt vijf minuten per persoon per partij.

Eerst worden er 9 voorronden gespeeld (drie vierkampen), vervolgens worden de deelnemers (zo mogelijk) in groepen van acht ingedeeld op basis van de in de voorronden behaalde punten.

Bij gelijk aantal punten in de voorronden geldt achtereenvolgens:
1. aantal punten na de tweede voorronde-vierkamp
2. aantal punten na de eerste voorronde-vierkamp
3. loting

De resulterende ranglijst wordt gebruikt om de finalegroepen in te delen. Finalegroep 1 bestaat uit acht spelers, de overige groepen uit zes tot acht spelers.

Bij gelijk aantal punten in de finalegroep geldt achtereenvolgens:
1. het onderling resultaat
2. het aantal gescoorde punten in de voorronden
3. de bepalingen op de voorronden

Deelname is gratis en staat ook open voor niet-ESV'ers! Prijzen in natura. Deelnemers worden geacht om 19:55 uur in de speelzaal aanwezig te zijn.

 


 

6.    All round kampioenschap

 

Ook in het schaakseizoen 2018-2019 vindt er weer een allround competitie plaats. De bedoeling ervan is om een kampioenschap te verbinden aan het deelnemen aan de activiteiten zoals we die aanbieden.

Voor iedere deelname aan welke activiteit dan ook, zijn punten te verdienen. Onderstaand ziet u een opsomming van die activiteiten met bijbehorende punten-toebedeling.

Per week kan maar éénmaal punten gescoord worden. Indien een speler in een externe week meer dan één partij speelt telt de beste score.

 

Puntenverdeling:

 

Afwezig = altijd 0 punten.

Bonus regeling, de hieronder genoemde punten zijn voor spelers die in de interne competitie in de A-groep ingedeeld zijn, B-spelers krijgen +1 en C-spelers krijgen +2. Dit met uitzondering van de aanwezigheid tijdens de algemene vergadering die voor iedere aanwezige een gelijke score oplevert.

 

Intern / Extern / Massakamp (1 partij op een avond):
winst = 10 punten, oneven = 8, remise = 6, verlies = 3.

Bekercompetitie (2 partijen op een avond)

2-0 winst = 10 punten, 1½-½ winst = 8, 1-1 gelijk = 6, ½-1½ verlies = 4, 0-2 verlies = 3.

 

Rapidcompetitie (vijf ronden op een avond)

Het aantal behaalde punten * 2, minimum is 3 punten.

 

Open Edes Snelschaakkampioenschap:
Eindstanden groepen aan elkaar plakken (nummer laatst in groep N komt boven nummer een in groep N+1) en niet-leden verwijderen.
1 t/m 10 = 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6.
Overige deelnemers: 5 punten, alleen voorronde: 3 punten.

 

Algemene Ledenvergadering:
aanwezig = 10 punten.
Het traditionele snelschaken na de ALV telt niet mee.

 

Een avond vrij schaken telt niet mee, het zomerschaak evenmin.


 

7.    Bijlage 1 instellingen van de DGT3000 klokken

 

Het instellen van de klok voor elke avond, met name het voor de betreffende avond te kiezen programma met de nieuwe klok gaat als volgt:

-        Kies het programma met de -/+ toetsen en bevestig met u toets en nogmaals de u toets;

-        Als de juiste waarden getoond worden bevestig met ||. De klok kan gestart / gestopt worden met ||.

-        Als niet de juiste waarden getoond worden verander de knipperende waarde met -/+ en loop door de waardes met t u toetsen

 

Vooringesteld zijn:

Programma 26: OSBO 1:40 + 10 seconde per zet

Programma 27: Intern 1:30 + 10 seconde per zet

Programma 28: Beker 0:40 + 10 seconde per zet

Programma 29: Rapid 0:15 + 5 seconde per zet