Informatie en Lidmaatschap van de Edese Schaakvereniging
 
Op deze pagina kunt U alle relevante algemene informatie aangaande de ESV vinden. Voor nadere informatie zie de desbetreffende onderdelen in het menu. Geïnteresseerd? Neem contact op met Willem Slagter (0318-632098) of Martin Roseboom (06-12508208) of kom gerust een keer langs.

E-mailadres Edese Schaakvereniging: edesesv@hotmail.com.

De Edese Schaakvereniging

De Edese Schaakvereniging (ESV) is opgericht in 1925 en telt ongeveer 40 leden. In de onderlinge competitie, die in een voor ESV kenmerkende gemoedelijke sfeer en gezelligheid wordt gespeeld, zijn bijna alle leden betrokken. Ook voor de minder sterke schakers heeft ESV veel te bieden, want de opzet van de onderlinge competitie is zo, dat spelers tegenstanders treffen van ongeveer gelijkwaardig niveau.

Clubgebouw

Gebouw Rehoboth
Driehoek 11, Ede
(schuin achter de Oude Kerk in het centrum)
tel. 0318-619513

Routebeschrijving naar de Rehoboth

Clubavond: donderdagavond

De clubavond is elke donderdag avond in gebouw Rehoboth. De zaal gaat om kwart over zeven open en om acht uur beginnen de wedstrijden.

We spelen elke maand drie avonden interne competitie en ëën avond rapid competitie. Daarnaast spelen we ook externe competitie. De interne en externe competitie zijn uitsluitend voor leden.

De eerste donderdag na Nieuwjaar spelen we het Open Edes Snelschaak Kampioenschap.

Contributie

De contributie bedraagt 110 euro per jaar. Dubbelleden (leden die hoofdlid zijn van een andere schaakvereniging) betalen 60 euro per jaar.

De contributie dient bij vooruitbetaling per seizoen te geschieden op rekening NL16INGB0000957219, t.n.v. Edese Schaakvereniging ESV te Ede.

Wijzigingen of afmelden als lid

Wijzigingen doorgeven of afmelden als lid kan geschieden bij de secretaris of door een e-mail te zenden naar edesesv@hotmail.com.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Wedstrijdleider:
Bestuurslid:
Willem Slagter
Bart Koeweiden
Roelof van der Meer
Martin Roseboom
Hans Thuijls
  0318-632098
06-12228480
0318-618994
06-12508208
0318-631088

Teamleiders Externe Competitie

Achttallen:
ESV 1:
ESV 2:
Sjoerd Meijer
Hein Bouwmeester
  0318-635362
06-15156790

Viertallen:
ESV 1:
ESV 2:
Willem Slagter
Roelof van der Meer
  0318-632098
0318-618994

Overig

Materiaalcommissaris:  Peter Dullaart