Bekercompetitie Seizoen 2011/2012
 

Donderdag 26 april 2012: Finale.

Vandaag staat de finale van de beker competitie tussen Sjoerd Meijer en Hans van de Weteringh
op het programma.
In de eerste partij heeft Sjoerd wit. Sjoerd heeft zijn toren op de half-open b-lijn staan. 
Hij plant om zijn dame naar de lange diagonaal h1-a8 te spelen. Als dat lukt dan staat hij 
zeer goed. Hans heeft zijn de toren en dame op de open e-lijn. Daar gaan zoveel dreigingen
van uit dat Hans het initiatief heeft. Hij speelt het nauwkeurig en geeft Sjoerd geen te-
genkansen. Sjoerd heeft steeds net niet het tempo om zijn plan uit te voeren. Hans jaagt 
Sjoerd's koning naar h3, opent dan met g5 de koningsvleugel en wint de eerste partij.
In de tweede partij komt Sjoerd een pion voor, dat is een vrijpion op de damevleugel. Maar 
het eindspel van toren en loper voor Sjoerd tegen toren en paard voor Hans is erg lastig. 
In de tijdnoodfase ziet Sjoerd een dreigende vork te laat en dat kost hem een kwaliteit. 
Hans kan dan zijn toren geven tegen de vrijpion, dat is tevens Sjoerd's laatste pion. Sjoerd
heeft dan een loper voor, maar dat is met alleen nog de koning niet meer te winnen en is de 
partij remise.
Hans is de beker kampioen, van harte gefeliciteerd.

Beide matadoren op het podium in actie:


Donderdag 8 maart: Halve Finale.

Beide halve finales van de beker worden vandaag gespeeld: 

Sjoerd Meijer 			- Hans Thuijls 
Hans wint in de overgang naar het middenspel een pion en geeft deze in de overgang naar
het eindspel weer terug om te voorkomen dat Sjoerd als compensatie een veel aktievere 
stelling krijgt.
Remise is het logische gevolg.
In de tweede partij krijgt Sjoerd druk over de damevleugel. Zoveel druk dat Hans een 
pion moet inleveren. Sjoerd houdt echter de druk vast en dan moet Hans de kwaliteit er
voor teruggeven. Hij krijgt daar nog wel de pion voor. Maar doordat zijn koning voor 
het eindspel op de koningsvleugel net te ver weg is om de pionnen op de damevleugel te
kunnen verdedigen wint Sjoerd weer een pion en dat is het moment waarop Hans opgeeft. 
1½ - ½, Sjoerd gaat naar de finale. 

John Zandvliet 			- Hans van de Weteringh 
John opent met een breed centrum, d4, e4, f4. Hans weet dit goed te ondermijnen en kan
door actief spel alle witte pionnen op de koningsvleugel ophalen en staat er twee voor.
John heeft hiervoor als compensatie twee torens op de zevende rij. Dat wordt omgezet 
in een toren en pion voor John en loper en paard voor Hans. En dan blijkt het voordeel
van de vrijpionnen op de koningsvleugel, Hans geeft paard en loper voor en toren en 
loopt met de h-pion door en wint de eerste partij.
De tweede partij begint als een gesloten, positionele partij. Hans rokeert kort,
John's koning komt op de damevleugel terecht. Dan gaan beide heren tot de aanval over. 
John investeert een toren om met de dame Hans zijn koningsvleugel op te blazen. Als 
Hans ziet dat hij mat gaat geeft hij op. Dat hij mat gaat klopt echter wel als hij naar
g4 gaat met de koning. Maar niet als hij terug naar g6 gaat. Dan zou John nog één 
schaakje hebben gehad en daarna kunnen opgeven. Maar nu is het 1-1.
De traditioneel chaotische vluggertjes worden alle twee door Hans gewonnen, 
Hans gaat naar de finale.

Donderdag 2 februari: Kwartfinale.

Vandaag worden er twee mini-matches voor de beker gespeeld:

Ronald Klaassen 		- Hans Thuijls		½ - 1½
Ronald blijft na en geweigerd damegambiet met een achtergebleven pion op e3 zitten. In de
afwikkeling naar een pionneneindspel kan die pion echter naar d4 slaan en dan zien beide 
partijen geen heil in een winstpoging en wordt de partij remise. Ook na een korte analyse
lijkt dit correct beide partijen krijgen een verre vrijpion, een op de h-lijn en een op 
de a-lijn, maar zouden gedekt door de koning direct na elkaar promoveren voor nog steeds 
remise. 
In de tweede partij wint Ronald een pion en wikkelt af naar een zeer gunstig enkel toren-
eindspel. Hij denkt een toren te kunnen geven om met zijn pion door te lopen. Hij heeft 
een tussenschaakje overzien waardoor zijn koning op dezelfde rij komt als de promoverende
pion en als hijeen nieuwe dame zou halen gaat die door een volgend schaakje verloren. 
Ronald geeft op en Hans bekert verder.

Arnold van de Berg  		- Sjoerd Meijer		0 - 2
De Franse doorschuif variant wordt door Sjoerd niet geheel volgens de theorie gespeeld. 
Daardoor krijgt hij te laat druk tegen d4 en krijgt Arnold de actievere stelling. Arnold
denkt door een combinatie een pion te kunnen winnen, maar het stuk dat hij daarvoor dacht
tijdelijk te geven ziet hij niet meer terug en hij verliest. In de tweede partij krijgt 
Sjoerd al snel een voordeel en wint ook deze. Sjoerd bekert verder.

Donderdag 26 januari: Kwartfinale.

Er zijn vandaag ook twee mini tweekampen

Hans van de Weteringh 	- Cor van Ingen
De eerste partij begint rustig, maar als Hans zich vergist kost hem dat direct een pion en 
krijgt Cor de open c-lijn met twee torens bezet. Een gepend paard van Hans op c3 kost nog 
een pion. Maar in de tijdnood blijkt Hans zeer bedreven, hij wint de pionnen terug en de 
partij eindigt in remise.
In de tweede partij krijgt Cor de kans een stuk te winnen door eerst even de dame aan te 
vallen en van de dekking van de loper te verjagen en dan het verdedigende paard te slaan. 
Cor slaat echter het paard en dan direct de lopen met toren, maar die is dan nog door de 
dame verdedigt. Hans wint de kwaliteit en de tweede partij. Hans bekert verder.

John Zandvliet  		- Gert Jan van der Meulen
Gert Jan verliest naar eigen zeggen twee keer overtuigend, John was gewoon sterker, 
die bekert verder.

Donderdag 19 januari: Loting Kwartfinale.

We beginnen met de loting voor de kwartfinale van de Beker, eerstgenoemde begint de eerste
partij met wit.
Ronald Klaassen  		- Hans Thuijls
Hans van de Weteringh 		- Cor van Ingen
John Zandvliet  		- Gert Jan van der Meulen
Arnold van de Berg  		- Sjoerd Meijer

Donderdag 28 november: Achtste Finale.

Vandaag zeven mini-matches voor de achtste finale:

Sjoerd Meijer - Ben Zee; 2 - 0 
De eerste partij is een positionele gesloten opbouw. Ben verbruikt op de voor hem ka-
rakteristieke wijze veel te veel tijd en komt in tijdnood. In vrijwel gelijke stelling
geeft hij één seconde voor hij door zijn vlag gaat op. 
In de tweede partij krijgt Sjoerd een overwegende stelling. Als hij een stuk geeft voor
drie pionnen rolt hij de stelling van Ben vlot op en bekert verder.

Arnold van de Berg - Bas Faasse; 1 - 1; 2 - 0
In de eerste partij wint Arnold na een kleine combinatie een paard doordat dit gepend 
is naar zowel Bas zijn dame als koning. Dan is ook de dame van Bas gepend en dat geeft
Bas direct op. In de tweede partij zijn de rollen omgedraaid. Doordat Arnold niet mag
rokeren daar Bas de diagonaal a3-f8 met een loper bestrijkt kost een penning Arnold 
een stuk en de partij. Beide traditioneel chaotische snelschaakpartijen worden alle 
twee door Arnold gewonnen en hij bekert verder.

Cor van Ingen - Peter Dullaart ; 1 - 1; 1½ - ½.
Peter heeft een geïsoleerde pion op e5. Dat is voor Cor het aanknopingspunt. Als Peter
te lang aan de verdediging van die pion blijft hangen verliest hij zelfs een loper en
daarmee de eerste partij. In de tweede partij geeft Cor een stuk cadeau en wint Peter. 
Van de traditioneel chaotische snelschaakpartijen wordt de eerste remise. De tweede 
wordt gewonnen door Cor en hij bekert verder.
 
Gert Jan van der Meulen - Dick Krijgsman; 1 - 1; 2 - 0
In de eerste partij in een gesloten stelling verdwaalt het paard van Dick op a5. Gert
Jan kan die weliswaar niet ophalen met pion op de b-lijn want dan valt de pion op c4, 
maar wel met loper b4. Dick slaat dan toch op c4, maar wat voor trucjes Dick ook nog
probeert, een pion voor een paard is genoeg voor Gert Jan om te winnen.
De tweede partij begint positioneel. Dick heeft het betere spel en wat kleine dreig-
ingen. Gert Jan kan afwikkelen naar een enkel toreneindspel met een pion minder. 
Dick's koning staat echter veel beter. Dick wint nog een pion, en houdt twee vrije 
pluspionnen op de a-lijn over. Gert Jan moet de toren geven tegen de vrijpionnen en
met nog drie seconden op de klok zet Dick hem mat. Beide traditioneel chaotische 
snelschaakpartijen worden alle twee door Gert Jan gewonnen en hij bekert verder.

Mart Pol - John Zandvliet, 1 - 1; 0 - 2
Mart heeft een geïsoleerde pion op d3. Dat is een mooi doelwit voor John die deze pion
ook wint.
Zonder pion in het centrum heeft Mart geen verweer tegen het initiatief van John. John
drukt Mart's stukken steeds verder de verdediging in. Als de dreigingen niet meer te
verdedigen zijn geeft Mart de eerste partij op. In de tweede partij krijgt John weer 
een pluspion door af te ruilen naar het eindspel van beide toren en paard en nog wat 
pionnen. Dat dit lastig is blijkt, hij overziet een vorkje verliest een toren. Door 
een vorkje wint hij nog wel een kwaliteit terug. Mart kan met zijn extra paard vlot 
de pionnen van John slaan en wint de tweede partij. Beide traditioneel chaotische 
snelschaakpartijen worden alle twee door John gewonnen en hij bekert verder.

Klaas Kos - Hans Thuijls; ½ - 1½
De eerste partij is een gesloten, positionele partij. Als Hans een vrijpion kan 
creëren kost het vinden van de verdediging Klaas zoveel bedenktijd dat hij met nog
vijf seconden op de klok de strijd staakt. De tweede partij speelt Hans tactisch op
afruil, wint onderweg ergens een pion, geeft die terug zodat er een vlak remise 
eindspel ontstaat en Hans verder bekert. 

Huub Grim - Hans van de Weteringh; 0 -2
In de eerste partij geeft Huub de volledige controle over het centrum weg, Hans wint
een kwaliteit, dan nog wat pionnen en dan staakt Huub de inmiddels ongelijke strijd.
Ook in de tweede partij wint Hans vlot een loper en daarna een centrumpion. Tegen 
deze twee is geen kruid gewassen en Hans bekert verder.

Donderdag 14 november: Loting Achtste Finale.

Vandaag vindt de loting plaats voor de achtste finale van de Beker.
Dit levert de volgende mini-matches op:

Sjoerd Meijer 			- Ben Zee
Willem de Wilde			- Ronald Klaassen
Arnold van de Berg		- Bas Faasse
Cor van Ingen			- Peter Dullaart
Gert Jan van der Meulen		- Dick Krijgsman
Mart Pol 			- John Zandvliet
Klaas Kos			- Hans Thuijs
Huub Grim			- Hans van de Weteringh

Donderdag 17 november: Voorronde.

Vanavond wordt de laatste minimatch voor de beker tussen Ben Zee en Loek Platschorre gespeeld.
In de eerste partij heeft Ben een klassiek truc. Hij slaat met een paard een gedekte pion,
Loek's paard en dame zijn dan tegelijk aangevallen. Dat kost ook nog een tweede pion. Maar 
Loek krijgt een actieve dame, Ben zit inmiddels in tijdnood en omdat hij er niet op vertrouwd
de stelling in de beperkte resterende bedenktijd te kunnen winnen gaat Ben in op een remise-
variant waarin Loek eeuwig schaak kan geven.
In de opening van de tweede partij maakt Ben een blunder en kan Loek een dame tegen een paard
winnen. Als Loek dat niet ziet en iets ander speelt legt Ben nog wel even de gemiste kans uit.
Daarna kan Ben door een loper op de diagonaal f1-a6 voorkomen dat Loek mag rokeren. Dat legt
de stelling van Loek lam, de lopers van Ben zijn oppermachtig en Loek moet een kwaliteit geven
om tenminste één loper van Ben af te ruilen. Als Loek de tweede loper wil ruilen overziet hij
dat hierdoor zijn dame overwerkt raakt, verliest een stuk en de partij. Ben bekert verder.

Donderdag 27 oktober 2011: Voorronde.

We beginnen vandaag met de bekercompetitie, hiervoor worden vier minimatches gespeeld.

Sebo Nienhuis		-	Gert Jan van der meulen
In een scherpe partij valt Sebo aan door een stuk te geven tegen de pionnen de koning van
Gert Jan zouden moeten beschermen. Ondanks dat Sebo zijn dame bij de aanval kan betrekken
heeft Gert Jan een vluchtweg voor zijn koning en dan is het materiële voordeel beslissend.  
In de tweede partij verliest Sebo een pion, geeft daarom weer een stuk voor aanval, maar
ook nu kan Gert Jan alle dreigingen verdedigen en wint ook deze parttij

Gerrit Bouw		-	 John Zandvliet
Gerrit begint met een offervan een paard tegen twee pionnen van de koningstelling van John.
De verdedigende kracht van John's stukken is echter zo groot dat Gerrit geen aanval tegen 
de koning van John kan beginnen en John wint de eerste partij.
In de tweede partij gaat John met zijn dame op avontuur in de koningsvleugel van Gerrit, 
voordat hij nog een ander stuk in de strijd heeft. Dat loopt wonderwel goed af, hij kan 
een toren winnen de dame ruilen en dan is er voor Gerrit geen houden meer aan en wint John
ook de tweede partij. 

Peter Dullaart		-	Jan Hartsuiker
Peter en Jan spelen een open partij, met een combinatoir middenspel. Met een paardvork 
tegen dame en loper kan Jan een stuk winnen. Peter probeert nog wat maar met een stuk min-
der wordt het alleen maar erger. De toren van Peter wordt ingesloten op de g-lijn, hij
verliest nog meer materiaal en Jan wint de eerste partij.
De tweede partij loopt niet goed voor Peter. Jan krijgt het beste van het spel 
Peter wint daarna de, zoals gebruikelijk chaotische, potten snelschaak en bekert verder.

Hans van de Weteringh	-	 Jos van Raan
Hans wint vlot twee pionnen, een combinatoire weerlegging van dit snoepen wordt door 
Hans simpel voorkomen en hij wint de eerste partij.
In de tweede partij rokeert Jos lang tegen Hans kort. Jos probeert druk te krijgen door
het centrum, naar dat levert geen noemenswaardig initiatief op. Omdat hij moet winnen
forceert Jos de stelling, dat blijkt ook alleen maar in het voordeel van Hans en Hans 
wint beide partijen en bekert verder.

Donderdag 6 oktober 2011: Loting Voorronde.

Vanavond sluit de inschrijving voor de beker, we komen op 23 aanmeldingen. 
Om op 16 achtste finalisten te komen loten we daarom zeven partijen.
De eerstgenoemde speler heeft wit in de eerste match partij.
Martin Roseboom			-	Cor van Ingen
Sebo Nienhuis			-	Gert Jan van der Meulen
Ben Zee		 		-	Loek platschorre
Gerrit Bouw			-	John Zandvliet
Herman Haasjes			- 	Willem de Wilde
Peter Dullaart			-	Jan Hartsuiker
Hans van de Weteringh		-	Jos van Raan