Bekercompetitie Seizoen 2014/2015
 

Donderdag 30 april 2015: Sjoerd Meijer wint de bekerfinale

De mini-match voor de bekerfinale is overtuigend gewonnen door Sjoerd 
Meijer, gefeliciteerd met het bekerkampioenschap!

Sjoerd Meijer - Martin Roseboom 2 - 0
Wit kiest voor de Franse koningsindische opstelling. Alle zware stukken gaan er vlot af en 
beide partijen houden drie lichte stukken over. Maar wit controleert d5 en f5 met zijn 
paarden. Nadat er nog een paard geruild is kon zwart pionverlies alleen voorkomen door met 
zijn paard in de penning te gaan staan en kon alleen nog met zijn loper bewegen. Wit kon 
daardoor op de damevleugel een pion winnen en hield een eindspel over met een sterk paard 
tegen de zwakke zwarte zwartvelderige loper. De witte velden zijn voor zwart niet meer te 
controleren, wit valt met zijn koning binnen en de extra pion gaat zwart een stuk kosten 
en zwart geeft daarom op.
De tweede partij is de doorschuifvariant van het Frans. Wit wijkt af van het standaard-
patroon en ruilt e5 het paard en slaat dat terug met de pion van d4. Het blijkt dat alleen
zwart hierdoor spel krijgt door druk tegen f2 over de diagonaal g1-a7.Wit probeert met een 
opmars van zijn pionnen op de koningsvleugel (h4/g4) aanvalskansen te creëren. Dat werkt 
echter als een boemerang, de aanval wordt gepareerd en wit blijft met een open koningsstel-
ling zitten. Als zwart daar met de dame binnenvalt geeft wit op.


Donderdag 2 april 2015: Sjoerd Meijer plaatst zich na beslissende sudden death partij voor de finale

Mini-match Sjoerd Meijer - John Zandvliet (1-1, 1-1, ½-½)
De eerste partij, met Sjoerd achter de witte stukken, is een Siciliaan. Het loperpaar van wit
was actiever. Wit heeft druk, maar gaat te ver. Wit offert dan een kwaliteit en heeft in de 
koningsaanval tenslotte eeuwig schaak.In de tweede partij, een Nimzo-Indiër, voert John de witte stukken aan. Wit gaat met snel Dg4
op avontuur. Uiteindelijk geeft wit een pion weg, maar zwart geeft het kleinood pardoes weer 
terug, waarna door herhaling van zetten remise wordt overeengekomen.
De eerste snelschaakpartij is een geweigerd Morra gambiet. Wit krijgt kansrijk spel en dreigt 
een koningsaanval op te bouwen. Zwart speelt als verdedigde zet zijn dame naar een ongedekt 
veld en dat verliest door een aftrekschaakje direct de dame en John geeft op.
De tweede snelschaakpartij is een Franse opening, waarin zwart de loper naar a6 speelt gedekt
door het paard op b8. Om zijn damevleugel te ontwikkelen speelt hij dat paard naar d7 en 
verliest pardoes de loper. Zwart moddert nog wat door om aan het idee te wennen en geeft even
later in een hopeloze stelling op.
Dan volgt de "sudden death" beslissingspartij, John loot wit met 5 minuten en moet winnen om 
door te gaan, Sjoerd heeft zwart met 4 minuten en voldoende aan remise om de finale te berei-
ken. Zwart mist 2 goede kansen. Dan geeft wit zijn dame weg, dat doet zwart ook nog een keer 
en dan ontstaat er een eindspel waar wit de randpion op a6 heeft met zijn koning op a7/a8 en 
de zwarte koning op c7/c8. Dat is remise en Sjoerd gaat door naar de finale.

Donderdag 26 maart 2015: Martin Roseboom plaatst zich voor finale.

Martin Roseboom - Jos van Raan 2-0
De eerste partij begint met een zijvariant van de Pirc. Nadat zwart kort gerokeerd heeft 
begint hij met zijn pionnen een opmars op de damevleugel gevolgd door Pb6. Wit ruilt nu 
de pion van d4 tegen e5 en valt daarmee met zijn loper op e3 het paard aan. Wit ruilt nu
de dames en als zwart met de loper terug zou hebben geslagen dan blijft het paard gedekt. 
Hij slaat echter op de automatische piloot met de toren terug, dat kost dus het paard en 
Jos geeft direct op.
In de tweede partij krijgt Jos in de ruilvariant van het Frans het initiatief. Hij zou 
een pion kunnen winnen, dan komt zijn dame op h6 echter buiten spel te staan en dat doet
hij dus niet. Martin kan nu zijn stelling consolideren en neemt ondanks dat Jos zijn torens
op de e-lijn verdubbeld heeft het initiatief over. Dat levert hem een kwaliteitswinst en
een pion op en als de dames geruild gaan worden laat Jos zich de rest niet bewijzen.Donderdag 19 maart 2015: Loting halve finales.

Sjoerd Meijer      - John Zandvliet
Martin Roseboom  	- Jos van Raan

Donderdag 29 januari 2015: Verslag en uitslagen kwart finales.

Verslag van de beker kwart finale

Verslagen van de mini-tweekampen, door de spelers geschreven.
(De eerst genoemde speler heeft wit in de eerste partij en zwart in de tweede.)

Ronald Klaassen - Martin Roseboom (½ - 1½)
In de 1ste partij kwam Ronald goed uit de opening. Na een afruil van stukken dacht
Ronald een stuk te winnen. Dat viel iets tegen, en op het moment suprême verzuimde 
Ronald dan wel de kwaliteit te winnen, waarna de partij in remise eindigde.
In de 2de partij kwam een gesloten Siciliaan op het bord. Ronald koos de aanval. 
Martin had het niet echt moeilijk om de aanval af te slaan. Onnauwkeurig spel van 
Ronald gaf Martin het initiatief en leverde een kwaliteit op. Ronald gaf op en 
Martin bekert verder.

Sjoerd Meijer - Cor van Ingen (1 - 1, 2 - 0)
De 1ste partij is een geweigerd damegambiet via zetverwisseling. Sjoerd mist een 
simpele, voor de hand liggende verdedigingszet voor zwart, waarna wit zijn iets 
prettiger stelling ziet verzanden in een gelijke. Daarna blijft het remiseachtig 
en als Cor dat voorstelt, wordt het door Sjoerd aangenomen.
In de 2de partij krijgt zwart na loperruil gevolgd door een paardschaak een slechte
pionnenstructuur met een dubbelpion. Cor Wikkelt zodat zwart nog een pionnetje voor 
krijgt en zwart met remise weet te ontsnappen.
In het eerste vluggertje komt wit beter uit de opening en wint een pion in een 
betere stelling. Wit moet daarna een kwaliteit geven, maar heeft daarvoor goede 
compensatie en weet door actief spel zwart op de knieën te krijgen als hij met zijn
h-pion naar h6 kan lopen.
In het tweede vluggertje, waarin Cor moet winnen om nog niet uitgeschakeld te zijn, 
speelt Cor in een betere stelling een onreglementaire zet. Sjoerd claimt en bekert 
verder.

Peter Dullaart - John Zandvliet (1 - 1, 1 - 1, 0 - 1)
De meest enerverende mini-tweekamp. In de 1ste partij kreeg John een overweldigende 
stelling met een kwaliteit en twee pionnen voor, en gaf toen een toren weg, 1 - 0.
In de 2de partij revancheerde John zich en won, 1 - 1.
Toen werd het 5 minuten ieder, Peter won de 1ste en John de 2de partij.
Een sudden death (wit 5 minuten, zwart 4, wit moet winnen om door te gaan) partij was
noodzakelijk. John lootte wit. Peter gaf zijn dame weg en John strompelde de halve 
finale in.

Alfred Gaasbeek - Jos van Raan (0 - 2)
In beide partijen was Alfred wat slordig met zijn pionnen. 
De 1ste partij, een wat vreemde variant van het Siciliaans, kreeg Jos meer ruimte op 
de damevleugel. Na twee kleine combinaties stond Jos twee pionnen voor in een prima 
stelling toen Alfred op gaf.
In de 2de partij, Scandinavisch, dacht Alfred een betere stelling te krijgen door Jos
een dubbelpion te bezorgen. Maar Jos had het loperpaar en een voorsprong in ontwikke-
ling. Dit buitte Jos uit en had al snel drie pionnen meer. Dit was voldoende voor de
winst.

Donderdag 22 januari 2015: Loting kwart finales.

Ronald Klaassen     - Martin Roseboom
Sjoerd Meijer      - Cor van Ingen
Peter Dullaart     - John Zandvliet
Alfred Gaasbeek     - Jos van Raan

Donderdag 30 oktober 2014: Uitslagen achtste finales beker

De vetgedrukte speler verder bekert:
Frans van der Veer   - Cor van Ingen      0 - 2
Herman Haasjes     - Peter Dullaart      0 - 2
John Zandvliet     - Hans van de Weteringh  2 - 0
Ronald Klaassen    - Hein Bouwmeester     1 - 1 (1 - 1; 1 - 0)
Willem Slagter	    - Martin Roseboom     ½ - 1½
Mart Pol        - Jos van Raan       0 - 2
Dick Krijgsman     - Sjoerd Meijer      ½ - 1½
Willem de Wilde    - Alfred Gaasbeek     0 - 2

Donderdag 23 oktober 2014: Loting achtste finales.

Frans van der Veer     - Cor van Ingen
Herman Haasjes       - Peter Dullaart
John Zandvliet       - Hans van de Weteringh
Ronald Klaassen      - Hein Bouwmeester
Willem Slagter       - Martin Roseboom
Mart Pol          - Jos van Raan
Dick Krijgsman       - Sjoerd Meijer
Willem de Wilde      - Alfred Gaasbeek

Donderdag 2 oktober 2014: vervolg voorronde beker

De uitslagen van de mini-matches zijn, waarbij de vetgedrukte speler verder bekert:
Gert-Jan van der Meulen		- Ronald Klaassen	1 - 1	; 1 - 1; 0 - 1
Jan Hartsuiker			- John Zandvliet	0 - 2

Donderdag 18 september 2014: Voorronde beker

De uitslagen van de mini-matches zijn, waarbij de vetgedrukte speler verder bekert:

Hans Thuijls 			- Peter Dullaart	½ - 1½
Hein Bouwmeester		- Eisa Osman		2 - 0
Dick Krijgsman			- Sebo Nienhuis		2 - 0
Hermen Ketel			- Martin Roseboom	1 - 1	; 0 - 2
Jos van Raan			- Ben Zee		1 - 1	; 2 - 0 
Hans van de Weteringh		- Arnold van de Berg	1 - 1	; 2 - 0
Alfred Gaasbeek			- Huub Grim		2 - 0

Donderdag 11 september 2014: Loting beker

De loting voor de eerste ronde van de beker heeft plaats gevonden, er zijn 25 deelnemers,
dus 9 partijen om op 16 uit te komen voor de achtste finale.

Gert-Jan van der Meulen		- Ronald Klaassen
Hans Thuijls 			- Peter Dullaart
Hein Bouwmeester		- Eisa Osman
Dick Krijgsman			- Sebo Nienhuis
Hermen Ketel			- Martin Roseboom
Jan Hartsuiker			- John Zandvliet
Jos van Raan			- Ben Zee
Hans van de Weteringh		- Arnold van de Berg
Alfred Gaasbeek			- Huub Grim

Direct door naar de achtste finale zijn:
Sjoerd Meijer
Cor van Ingen
Willem Slagter
Willem de Wilde
Mart Pol
Frans van der Veer
Herman Haasjes