Berichten seizoen 2019-2020
 

Update ESV

Hieronder het bericht dat door de voorzitter op 11 juli naar alle leden is verstuurd:

Beste ESV-er,

Er is heuglijk nieuws te melden!

De schaakbond heeft de aangesloten verenigingen onlangs een Protocol schaken per 1 juli 2020 doen toekomen alsmede een Plan van aanpak voor het opstarten van een schaakavond. Beide bestanden treft u als bijlage aan.

Het komt er in het kort op neer, dat we in september weer een 'langzame' partij kunnen spelen op de manier zoals we gewend zijn. Uiteraard schrijf ik dit met de kennis van nu en ervan uitgaande dat er niet opnieuw een corona uitbraak plaats gaat vinden. Aan diverse randvoorwaarden dient dan wel voldaan te worden, maar wij denken dat we een heel eind komen.

Tijdens de ALV op 3 september a.s. weten we hoe het komend schaakseizoen er uiteindelijk uit zal gaan zien.

De uitkomst van de enquête - afgenomen door onze wedstrijdleider - wees uit dat de meerderheid van de ingestuurde stemmen (23) naar optie A uit ging (15): we spelen alle ronden in Rehoboth, uitsluitend interne competitie, 38 ronden, met het speeltempo 1 uur en 30 minuten + 10 seconden per zet volgens de Fisher Bonus methode. Deze optie is dus prima te combineren met het eerder genoemde schaakprotocol.

Vooralsnog blijft snelschaken en rapid uit den boze, maar wie weet is dat eind augustus ook weer anders.

Verder heeft het bestuur besloten dat ESV in het seizoen 2020-2021 niet zal deelnemen aan de SOS-competitie. Op de ledenvergadering zullen wij dit besluit toelichten.

Wij wensen u een hele fijne vakantie, blijf gezond!

Namens mijn medebestuursleden,

Willem Slagter, voorzitter

Update ESV

Hieronder het bericht dat door de voorzitter op 9 juni naar alle leden is verstuurd:

Beste ESV-er,

Mijn laatste update was op 23 april. We zijn alweer bijna zeven weken verder. Gelukkig lijkt het Corona-virus op z'n retour. Laten we hopen dat dat zo blijft. Mij hebben geen berichten bereikt dat ESV-ers zijn getroffen door Covid-19 - en hopelijk ook geen naaste familieleden.

We leven in een gedenkwaardige periode die hopelijk leidt tot reflectie. Wat doen we onze aarde aan? Hoe willen we de toekomst tegemoet treden: welke nieuwe paden slaan we in en wat kunnen we misschien maar beter laten?

Maar u wilt weten hoe het verder gaat met onze geliefde schaakclub.

Een aantal leden is actief aan het online-schaken op de dinsdagavond en/of de donderdagavond bij respectievelijk De Cirkel en SV Wageningen. Veel leden hebben niet veel met dit digitaal geschuif en willen niets liever dan achter een echt houten bord - met echte stukken erop - aanschuiven. De tegenstander in de ogen kunnen kijken, een praatje maken en aan de lichaamshouding kunnen aflezen of de net gedane zet angst inboezemt (of juist helemaal niet).

Wij als bestuur willen ook niets liever!

Echter, wij hebben ons uiteraard te houden aan de richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van ons allen heeft de hoogste prioriteit.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de vlag er bij hangt op donderdag 3 september als we onze ledenvergadering houden. Kunnen we weer als vanouds schaken of - en dat verwachten we wel - is de 1,5 meter samenleving nog steeds van kracht. Dat laatste heeft nogal wat consequenties. De schaakbond heeft een aantal opties aangedragen hoe je een partij schaak kunt spelen, rekening houdend met die 1,5 meter. Wij worden daar niet heel vrolijk van. Binnenkort ontvangt u van onze wedstrijdleider een mailing met drie opties hoe we het nieuwe seizoen zouden kunnen starten. U kunt dan uw voorkeur aangeven; uiteraard hopen we op een grote respons.

Zeker ook inzake de externe competitie(s) rijzen veel vragen. Denk alleen maar eens aan het vervoer naar een andere club: per auto één of twee spelers? We wachten af.

Het onderhand traditionele zomerschaak bij Flannagan's gaat niet door. Dit geldt ook voor de massakamp dit jaar met onze vrienden van De Cirkel. Verder hadden we in november een feestavond gepland om ons 95-jarig bestaan te vieren. U raadt het al... We gaan over 5 jaar groots uitpakken als we een echt jubileum te vieren hebben.

Wij zien en spreken elkaar weer in september.

Geniet van wat nog wel allemaal mogelijk is en blijf gezond!

Namens mijn medebestuursleden,

Willem Slagter
voorzitter

Seizoen beëindigd

Hieronder het bericht dat door de voorzitter op 23 april naar alle leden is verstuurd:

Beste ESV-ers,

Allereerst wil ik de hoop uitspreken dat jullie allen - en jullie dierbaren - gezond zijn!

In mijn vorige mail van 24 maart hield ik nog de optie open dat in juni wellicht nog (vrij) schaken mogelijk zou zijn in de Rehoboth.
Het zal jullie niet verbazen dat ook dit NIET zal doorgaan, waarmee het seizoen nu definitief is beëindigd.

In de maanden juli en augustus organiseren we altijd het zomerschaak in café Flannagan's.
Of dit wel doorgang kan vinden (en of wij als bestuur hier achter gaan staan) is nog onzeker, maar ik ben niet positief gestemd. Medio juni weten we meer en horen jullie nader.

Ik ga er van uit dat we op donderdag 3 september onze ALV kunnen houden in onze 1,5 meter samenleving.
Hoe het nieuwe schaakseizoen er uit zal gaan zien is ook nog maar de vraag. De komende maanden zullen duidelijkheid verschaffen. Ook de KNSB zal ongetwijfeld met richtlijnen komen.

Iedereen die toch graag online een potje wil schaken verwijs ik naar De Cirkel (dinsdagavond) of SV Wageningen (donderdagavond). U moet dan wel eerst even bij chess.com een account aanmaken (gratis).

Tot zover even voor nu.
Blijf gezond en tot de volgende update.

Namens mijn medebestuursleden,

Willem Slagter
voorzitter

ESV en de rest van het seizoen

Hieronder het bericht dat door de voorzitter op 24 maart naar alle leden is verstuurd:

Beste ESV-er,

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft het bestuur besloten de rest van dit seizoen te annuleren.
Indien we in juni nog een paar keer in de Rehoboth terecht kunnen - en de veiligheid het toe laat - wordt het vrij schaken. Te zijner tijd hoort u daar meer over.

Ook de SOS-competitie is per direct beëindigd. Of er teams promoveren of degraderen is nog niet bekend, maar mijn verwachting is dat dit niet zal gebeuren (gelet op standpunt van de KNSB).

Onze Algemene Ledenvergadering - traditiegetrouw op de laatste donderdag van juni - zal dit keer plaats vinden direct voorafgaand aan de eerste speelronde van het nieuwe schaakseizoen.

Voor de diverse competities (intern, rapid, vierkampen) zal geen winnaar worden aangewezen. Wel wordt Alfred Gaasbeek kampioen van de allround competitie; zijn voorsprong was dusdanig dat hij meer in te halen was ook al zouden we in juni nog speelavonden hebben gehad.

De promotie/degradatie intern zal niet plaats vinden. Volgend jaar beginnen we met dezelfde subgroep samenstelling als waarmee we zijn geëindigd op 12 maart jl.

Uiteraard is het mogelijk om via internet te blijven schaken. Op het gastenboek gaf Willem de Wilde al een voorzet.
Iedereen die geïnteresseerd is om in teamverband of anderszins met ESV-ers te gaan schaken op het internet, verwijs ik graag door naar Willem.

Het is zeer spijtig dat we op deze wijze ons seizoen moeten afsluiten. Het zijn rare tijden. Wij vertrouwen echter op jullie begrip.
Blijf gezond, allemaal!

Namens het bestuur van ESV,

Willem Slagter
voorzitter

Sjoerd Meijer en Willem de Wilde winnen Sinterklaas-schaak

Op donderdag 5 december stond de avond in het teken van Sinterklaas-schaak. Er werden drie ronden opdrachtschaak gespeeld, waarbij per ronde iedere speler twee opdrachtkaarten had. Met het vervullen van een opdracht konden twee punten worden vergaard, in totaal (met de partij erbij) konden dus maximaal 5 punten worden verdiend. De opdrachten waren soms pittig, maar meestal lukte het de spelers om minimaal één opdracht te vervullen.

Alfred Gaasbeek en Hans Thuijls lukten het om in de eerste ronde de maximale score te behalen. In de tweede ronde won Alfred het onderlinge duel van Hans en kwam zo op de maximale score van 10 punten. In die ronde ook het duel tussen de latere winnaars Sjoerd Meijer en Willem de Wilde dat met 4½-4½ eindigde. Sjoerd kwam veel materiaal achter, 16 euwepunten maar liefst, maar dat was ook volgens opdracht. De partij eindigde uiteindelijk in remise, waarmee een opdracht van Willem werd vervuld.

De slotronde moest de beslissing brengen. Zowel Willem als Sjoerd scoorden de volle buit en eindigden op 12½ punt. De topborden lieten de nodige punten liggen, waardoor Sjoerd en Willem samen winnaar werden.

Eindstand Sinterklaasschaak:
 1. Sjoerd Meijer     12½
  Willem de Wilde    12½
 3. Alfred Gaasbeek    12
 4. Ronald Klaassen    11½
 5. Ben Zee        10
  Cor van Ingen     10
  Edwin Groen      10
 8. Erik van den Eijkel  9
  Jasper de Rijk     9
  Hans Thuijls      9
11. Roelof van der Meer  8
12. Kees van de Voort   7
  Willem Slagter     7
14. Bart Koeweiden     6
  Kees van der Dussen  6
16. Sebo Nienhuis     5½
17. Martin Roseboom    5
18. Anton Spronk      2
19. Hans van de Weteringh 1

Ronde 1:
Bart Koeweiden    - Sjoerd Meijer		2 - 3
Hans van de Weteringh - Erik van den Eijkel	0 - 3
Willem de Wilde    - Willem Slagter		3 - 2
Sebo Nienhuis     - Kees van der Dussen	3 - 0
Cor van Ingen     - Roelof van der Meer	3 - 2
Ben Zee        - Kees van de Voort	2 - 3
Anton Spronk     - Alfred Gaasbeek		2 - 5
Edwin Groen      - Jasper de Rijk		3 - 2
Ronald Klaassen    - Hans Thuijls		4 - 5

Ronde 2:
Hans Thuijls     - Alfred Gaasbeek		2 - 5
Sebo Nienhuis     - Ronald Klaassen		2½- 4½
Sjoerd Meijer     - Willem de Wilde		4½- 4½
Erik van den Eijkel  - Cor van Ingen		5 - 2
Kees van de Voort   - Edwin Groen		4 - 5
Willem Slagter    - Bart Koeweiden		5 - 2
Roelof van der Meer  - Ben Zee			4 - 5
Jasper de Rijk    - Anton Spronk		3 - 0
Kees van der Dussen  - Hans van de Weteringh	1 - 0

Ronde 3:
Alfred Gaasbeek    - Ronald Klaassen		2 - 3
Edwin Groen      - Erik van den Eijkel	2 - 1
Willem de Wilde    - Hans Thuijls		5 - 2
Kees van de Voort   - Sjoerd Meijer		0 - 5
Ben Zee        - Willem Slagter		3 - 0
Martin Roseboom    - Roelof van der Meer	5 - 2
Cor van Ingen     - Jasper de Rijk		5 - 4
Bart Koeweiden    - Kees van der Dussen	2 - 5
Hans van de Weteringh - Anton Spronk		1 - 0

ESV'ers succesvol op Rode Loper Rapidtoernooi

Het jaarlijkse Rode Loper Rapidtoernooi, dat op 16 november in Utrecht plaatshad, was erg succesvol verlopen voor onze ESV-afvaardiging. Bart Koeweiden (6½ uit 7) won zijn groep en Hans Thuijls (5½ uit 7) werd gedeeld groepswinnaar. Ook Willem Slagter, Martijn Bakker en Thomas Slijper vielen in de prijzen, die door toernooidirecteur en oud-ESV'er René de Korte uitgereikt werden.