Berichten seizoen 2020-2021
 

Hervatting Interne competitie, stoppen online-competitie

Hieronder het bericht dat door de wedstrijdleider op 2 juni naar alle leden is verstuurd:

Geachte clubgenoten,

Wij gaan de interne competitie op 10 juni hervatten met de 10de ronde, ik verzoek u zich aan te melden als u de 10de weer wilt meespelen.
Het is de eerste van de tweede cyclus, want we hebben van Rehoboth het aanbod gekregen dat wij ook in de maand juli gebruik mogen maken van de zaal.
Hierdoor kunnen we nog tot en met de 17de ronde spelen, zie de agenda.
Niet om een kampioenschap te bepalen, maar om weer serieuze partijen tegen ongeveer even sterke tegenstanders te spelen.
Zoals eerder aangekondigd is er geen promotie/degradatie tussen de A/B/C groepen.

We beginnen om 19:00 uur, speeltempo 1:15 + 10 sec per zet, we moeten om 22:00 uur de zaal verlaten hebben.
We spelen in de inmiddels vertrouwde corona-veilige opstelling, met de gebruikelijke algemene maatregelen:

De Algemene Vergadering zal gehouden worden aan het begin van het volgende seizoen, op donderdag 2 september, ruim een week van te voren zult u de voorstellen voor het seizoen 2021/2022 ontvangen.
De eerste avond is er naast de AV geen programma, als eerste tipje van de sluier: als de ontwikkeling gaat zoals nu verwacht wordt, dan gaan we voorstellen weer een normaal programma te volgen, intern, rapid, vierkampen, Open Edes Snelschaak en deelname aan de externe SOS competitie.

Er is één SOS competitie: achttallen in de twee hoogste klassen en daarna zestallen.
Hierover zal ik u eind juni een inventarisatie sturen wie er in het seizoen 2021/2022 mee wil doen aan een SOS team.
Wij hopen één achttal en één zestal in te kunnen schrijven.

Wegens gebrek aan belangstelling zijn we gestopt met de online schaakcompetitie op de woensdag avond.
Omdat er geen online avonden zijn zullen we voor de interne ronden geen Allround scores toekennen, er zal dit jaar geen Allround kampioen zijn en we zullen ook de Henk Wasseur wisseltrofee niet uitreiken.

Vriendelijk groetend,

Martin

Update ESV

Hieronder het bericht dat door de voorzitter op 27 februari naar alle leden is verstuurd:

Beste ESV-er,

De corona ellende is nog lang niet voorbij. We hebben een tweede golf gekregen en ik geloof dat er zelfs een derde aankomt. Fysiek schaken is voorlopig nog niet mogelijk. Onlangs heeft het bestuur vergaderd en niemand had iets vernomen over leden die getroffen waren door het virus. Dat zou fantastisch zijn, zeker gezien het feit dat veel leden in de risicogroep vallen. Gelukkig zijn de vaccinaties in volle gang en als de fabrikanten vaccins blijven leveren verwacht ik tegen de zomer licht aan het eind van de tunnel.

Zodra we weer achter het bord plaatst kunnen nemen in de Rehoboth zullen we u uitnodigen. Uiteraard bepaalt iedereen zelf of het verantwoord is. Wij nemen zoals bekend alle voorzorgsmaatregelen denkbaar. De standen van de interne competitie en de allround-competitie nemen we met een korrel zout. We zullen tijdens de ALV (vooralsnog houden we 24 juni aan) geen prijzen uitreiken. Er dreigt gelukkig ook geen degradatie voor externe teams .

Het laatste wat we willen is financieel voordeel overhouden aan de corona crisis. De afdracht aan de schaakbond blijft onveranderd - hun fte's moeten gewoon doorbetaald worden - , maar we krijgen wel wat korting van de OSBO en we betalen minder zaalhuur. Op de ALV zal onze penningmeester meer informatie verstrekken, maar de contributie voor komend schaakseizoen zal ruim minder worden dan gebruikelijk.

Voor nu wens ik u sterkte, houd vol en laten we hopen dat we eind maart of begin april weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen.

Namens het bestuur van ESV,

Willem Slagter

voorzitter

Kerstgroet voorzitter

Hieronder het bericht dat door de voorzitter op 22 december naar alle leden is verstuurd:

Beste ESV-ers,

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Het zal ons nog lang heugen. Covid-19 heeft ons weer eens op de feiten gedrukt: het leven is niet zo maakbaar als we soms denken, de mens is maar een kwetsbaar klein wezentje in een groter geheel. Gezondheid is het grootste goed dat er is. Hopelijk hebben jullie het virus kunnen ontlopen of in ieder geval de gevolgen ervan goed doorstaan. Helaas zijn we er tot de zomer nog wel zoet mee.

Het niet kunnen uitoefenen van onze schaaksport valt natuurlijk onder de noemer klein leed. Toch hebben we getracht zoveel als mogelijk het fysieke schaak doorgang te laten vinden. Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik met name drie mensen bedanken: Martin Roseboom, Corina van Voorst en Hans Thuijls. Martin natuurlijk vanwege zijn flexibiliteit qua organisatie van de competitie en alle bijbehorende logistiek. Corina voor haar coöperatieve instelling, het meedenken met onze vereniging en bereidheid tot het eerder open stellen van de Rehoboth. Hans vanwege het wekelijks organiseren van een online-competitie.

Of we op donderdag 21 januari weer achter het bord plaats kunnen - of willen - nemen is maar zeer de vraag. Martin zal u te zijner tijd nader informeren.

Ik wens u allen hele fijne feestdagen en een gezond 2021!

Willem Slagter, voorzitter

19 november: Ben Zee ontvangt KNSB Bondsspeld

Op 19 november heeft Ben Zee uit handen van voorzitter Willem Slagter de gouden KNSB erespeld ontvangen.

29 oktober: Dick Krijgsman ontvangt KNSB Bondsspeld

Op 29 oktober heeft Dick Krijgsman uit handen van voorzitter Willem Slagter de gouden KNSB erespeld ontvangen.

3 september: Cor van Ingen ontvangt KNSB Bondsspeld

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 september heeft Cor van Ingen uit handen van voorzitter Willem Slagter de KNSB Bondsspeld ontvangen omdat hij ruim 50 jaar lid is van de schaakbond.