Eerdere ronden Interne Competitie 2014-2015
 

Donderdag 21 mei 2015: Zeventiende ronde.

Tot en met oktober zal vanaf 19:15 door Alfred Gaasbeek een oplostraining verzorgd worden. 
Bijgaand het verslag van de derde training. Degene die dat leuk vinden kunnen hiermee 
trainen voor het nationale kampioenschap oplossen dat op 31 oktober in Ede worden gehouden, 
voor ons nieuwelingen uiteraard in de B-groep.
Uw wedstrijdleider gaat nog steeds aan kop nu met 20 (uit 30) punten.

Partij verslagen door de spelers geschreven:

Martin Roseboom - John Zandvliet (0-1)
Een loperspel, (1. e4 e5 2. Lc4) dat aanvankelijk gelijk op ging. Wit kreeg een sterk paard 
op f5, maar zwart ruilde niet af. De diverse dreigingen van wit kon zwart ontzenuwen. Om toch 
aanval te krijgen liet wit zich in op een ruil, de volgorde bleek slecht te zijn. Zwart had 
een tussenzet met aanval op de witte dame en hield een stuk over. Wit gaf op.

Kees van de Voort - Peter Jonker (½-½)
De opening ging gelijk op. Zwart investeerde 2 pionnen voor de aanval op wits koningsstelling. 
Wit kreeg echter in het late middenspel tempowinst door schaakjes. De dames werden geruild en 
geen van beide spelers zag winst en er werd tot een puntendeling besloten.

Ben Verduyn - Mart Pol (0-1)
Ben opent met b3, wat niet zo vaak voor komt, maar Mart speelt zijn eigen spelletje en daar 
heeft Ben geen goed antwoord op. Na ee driftige aanval op de koningsvleugel van wit wint Mart 
een paar pionnen en daarna komt Ben in het nauw en geeft op.


Bas Faasse - Loek Platschorre (0-1)
De vorige partij tegen Bas werd remise. Bas is een degelijke speler! Ik was gewaarschuwd. 
Bas opende d4, mijn antwoord g6 bracht hem direct al in verwarring. Na over en weer overnames 
had Bas een eenzame pion op e5, die hem uiteindelijk de das om deed. Een leuke ontspannen 
partij waarin de duidelijk betere ? heeft gewonnen. Grapje Bas!


Klaas Kos - Herman van Scherrenburg (½-½)
In het begin ging de partij gelijk op. Al vroeg ruilden we een aantal stukken, waardoor het
spel vrij overzichtelijk werd. Een nadeel was dat de aanvalskracht verloren ging. Al gauw 
dachten we aan een remise stelling en gaven elkaar de hand na een puntendeling.


Willem de Wilde - Sebo Nienhuis (½-½)
Siciliaans. Korte rochades. Zwart valt in het centrum aan. Penningen! Wit heeft pionnen 
voordeel op de damevleugel. Remise op voorstel van wit. Echt doorbreken, al dan niet met
offeren durven we niet. Misschien had wit moeten proberen stukken te ruilen, gezien de 
pionnenpositie.

 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 17 gespeeld op 21 mei 2015 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Willem     Slagter     - Sjoerd     Meijer     0-1
 Martin     Roseboom    - John      Zandvliet    0-1
 Willem de    Wilde      - Sebo      Nienhuis    ½-½
 Hans van de   Weteringh    - Ronald     Klaassen    0-1
 Jos van     Raan      - Hermen     Ketel      1-0
 Anton      Spronk     - Alfred     Gaasbeek    0-1
 Jan       Hartsuiker   - Hans      Thuijls     0-1
 Ben       Verduyn     - Mart      Pol       0-1
 Klaas      Kos       - Herman van   Scherrenburg  ½-½
 Kees van de   Voort      - Peter      Jonker     ½-½
 Bas       Faasse     - Loek      Platschorre   0-1
 Coen      Groen      - Arnold van de  Berg      0-1
 Herman     Haasjes     - Roelof van der Meer      0-1
 Frans van der  Veer      - Huub      Grim      1-0

Donderdag 30 april 2015: Zestiende ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven:

Willem Slagter - Cor van Ingen (½-½)
Na een rustige opzet van wit speelde zwart na Lg5 zijn boertje naar h6, een zwakke zet die 
zwart een dubbelpion opleverde op de e-lijn. Na afruil van enkele lichte stukken rokeerden 
beide partijen lang waarna werd besloten tot deling van het punt.


Ben Zee - Jos van Raan (1-0)
Na een Reti-opening kreeg wit vrij snel overwegend spel. Jos speelde op de 15de zet een
slechte zet, waarna Ben vrij gemakkelijk via verovering van twee pionnen een beslissende 
aanval kon opzetten.

Mart Pol - Hans Thuijls (0-1)
De opening pakte goed uit voor wit, hij kreeg met name op de koningsvleugel een ruimtevoor-
deel. Op de damevleugel kreeg zwart tegenkansen nadat de witte lopers tegen de zwarte 
paarden waren geruild. Zwart won een pion en nadat wit zijn paard ongelukkig positioneerde, 
kon zwart het met een loperschaakje ophalen.


Harmen Wildenbeest - Hein Bouwmeester (0-1)
Wit weet niet goed hoe met het Colorado gambiet (red: 1. e4 Pc6 2. Pf3 f5) om te gaan, 
hetgeen leidt tot een zwaar zwart offensief. Wit kon alleen nog verdedigen, maar de zwarte
f en d pionnen waren niet te stoppen.

John Zandvliet - Sebo Nienhuis (1-0)
In een Leningrad partij hinkte wit op twee gedachten: lang of kort rokeren. De zet h4 bleek 
een slag in de lucht, want tenslotte rokeerde wit kort en dat kostte de pion. Zwarts loper-
paar en toren joegen wits dame op. Wit offerde een loper om een aanval te krijgen, maar ook 
dit hielp niet.

Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 16 gespeeld op 30 april 2015 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Willem     Slagter     - Cor van     Ingen      ½-½
 Sebo      Nienhuis    - John      Zandvliet    0-1
 Ronald     Klaassen    - Willem de    Wilde      0-1
 Peter      Dullaart    - Dick      Krijgsman    ½-½
 Ben       Zee       - Jos van     Raan      1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Hein      Bouwmeester   0-1
 Hermen     Ketel      - Anton      Spronk     1-0
 Mart      Pol       - Hans      Thuijls     0-1
 Alfred     Gaasbeek    - Peter      Jonker     1-0
 Ben       Verduyn     - Jan       Hartsuiker   ½-½
 Klaas      Kos       - Roelof van der Meer      1-0
 Loek      Platschorre   - Coen      Groen      1-0
 Arnold van de  Berg      - Huub      Grim      1-0
 Herman     Haasjes     - Joeke van der  Meulen     0-1
 Martin     Roseboom    - extern             0-1
 Sjoerd     Meijer     - extern             1-0


Donderdag 23 april 2015: Vijftiende ronde.

Verslag van de vijftiende ronde intern

We beginnen de avond wat chaotisch, het blijkt dat ik een speler op ingedeeld
waarvan bekend is dat die niet komt, dus er wordt net acht uur toch nog een 
nieuwe indeling gemaakt. 
Omdat ik oneven ben ga ik de "mat in twee" opgaven van Alfred oplossen, die 
zijn knap lastig en ik vergeet helemaal om door u geschreven partij verslagen 
te vragen.
Mijn excuses hiervoor.

Cor van Ingen en Sjoerd Meijer winnen beide hun partij en Cor behoud de lei-
ding met ruim een vol punt voorsprong.

Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 15 gespeeld op 23 april 2015 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Jos van     Raan      - Cor van     Ingen      0-1
 Sjoerd     Meijer     - Hans van de   Weteringh    1-0
 John      Zandvliet    - Ronald     Klaassen    ½-½
 Dick      Krijgsman    - Sebo      Nienhuis    ½-½
 Peter      Dullaart    - Anton      Spronk     1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Mart      Pol       1-0
 Hermen     Ketel      - Alfred     Gaasbeek    1-0
 Peter      Jonker     - Hans      Thuijls     ½-½
 Roelof van der Meer      - Jan       Hartsuiker   0-1
 Bas       Faasse     - Kees van de   Voort      ½-½
 Ben       Verduyn     - Arnold van de  Berg      1-0
 Herman van   Scherrenburg  - Loek      Platschorre   ½-½
 Klaas      Kos       - Huub      Grim      1-0
 Coen      Groen      - Herman     Haasjes     0-1


Donderdag 2 april 2015: Veertiende ronde.

Verslag van de veertiende ronde intern

We beginnen de avond met een zeer bijzondere gebeurtenis.
Alfred Gaasbeek reikt mij het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek uit.

Hij heeft de complete serie schaakpuzzels van de rubriek SCHAAKVARIA uit de Edese Courant, 
die onder redactie van G.A. Ossenkoppele van 21 december 1957 tot en met 28 december 1974 
verscheen, gescand, geoptimaliseerd voor moderne druk, en uitgebracht.
Dat zijn 899 schaakpuzzels, eerst de opgave en de oplossing twee weken (nu kolommen) later.
Het boek kost € 45,00, deze bijzonder verzameling is dat zeker waard.

Als voorbeeld (met mijn diagramprogramma overgenomen) de opgave op de omslag.
 schaakvaria 45:

Wit speelt en geeft mat in 7 zetten.
Oplossing: zie boek.


Partij verslagen door de spelers geschreven.

Mini-match Sjoerd Meijer - John Zandvliet (1-1, 1-1, ½-½)
De eerste partij, met Sjoerd achter de witte stukken, is een Siciliaan. Het loperpaar van wit
was actiever. Wit heeft druk, maar gaat te ver. Wit offert dan een kwaliteit en heeft in de 
koningsaanval tenslotte eeuwig schaak.
In de tweede partij, een Nimzo-Indiër, voert John de witte stukken aan. Wit gaat met snel Dg4
op avontuur. Uiteindelijk geeft wit een pion weg, maar zwart geeft het kleinood pardoes weer 
terug, waarna door herhaling van zetten remise wordt overeengekomen.
De eerste snelschaakpartij is een geweigerd Morra gambiet. Wit krijgt kansrijk spel en dreigt 
een koningsaanval op te bouwen. Zwart speelt als verdedigde zet zijn dame naar een ongedekt 
veld en dat verliest door een aftrekschaakje direct de dame en John geeft op.
De tweede snelschaakpartij is een Franse opening, waarin zwart de loper naar a6 speelt gedekt
door het paard op b8. Om zijn damevleugel te ontwikkelen speelt hij dat paard naar d7 en 
verliest pardoes de loper. Zwart moddert nog wat door om aan het idee te wennen en geeft even
later in een hopeloze stelling op.
Dan volgt de "sudden death" beslissingspartij, John loot wit met 5 minuten en moet winnen om 
door te gaan, Sjoerd heeft zwart met 4 minuten en voldoende aan remise om de finale te berei-
ken. Zwart mist 2 goede kansen. Dan geeft wit zijn dame weg, dat doet zwart ook nog een keer 
en dan ontstaat er een eindspel waar wit de randpion op a6 heeft met zijn koning op a7/a8 en 
de zwarte koning op c7/c8. Dat is remise en Sjoerd gaat door naar de finale.

 
Huub Grim - Coen Groen (½-½)
De partij ging zeer gelijk op. Zowel wit als zwart hadden een verdedigende stelling. Bij de 
25ste zet krijgt wit een licht voordeel door de ongedekte pion op h5 te slaan. Bij zet 29 
slaat zwart met zijn toren het witte paard op f6. Zwart stelt daarna remise voor hetgeen 
door wit wordt geaccepteerd.

Hans Thuijls - Herman van Scherrenburg (1-0)
Nadat de stelling na negen zetten in symmetrie was, kwamen er kansen voor wit. Zwart bevrijd-
de zich enigszins, maar in het verre middenspel kwam zwart in de problemen en kon wit de 
zwarte dame pennen. 

Martin Roseboom - Cor van Ingen (1-0)
Na snelle afruil van enkele lichte stukken en de dame had zwart een dubbelpion maar voor-
sprong in de ontwikkeling. Toen zwart dit te snel wou uitbuiten en zijn koning niet eerst 
op een veilig veld plaatste, ontstond hierdoor een penning die een stuk ging kosten. Reden 
genoeg voor Cor om de partij op te geven.


Kees van de Voort - Harmen Wildenbeest (0-1)
Na een opening die gelijk op ging liet wit de koning in de hoek op de h-lijn dringen. De 
druk werd door zwart opgevoerd door zijn stukken richting de koningsvleugel te spelen. 
Wit zette zijn stukken ook bij de koning om die te verdedigen. Dit kon niet lang goed 
gaan en na een verkeerde loperruil op de 29ste zet ging wit mat.

Mart Pol - Alfred Gaasbeek (½-½)
Op de degradatie plaatsen in de A-poule speelden Mart en Alfred. Mart speelde de voor 
hem gebruikelijk opening 1. e4 en 2. c3. Alfred Had hier geen goed antwoord op. Nadat 
Mart op f6 het paard eraf had geslagen kreeg Alfred enige dreigingen via de open g-lijn. 
Mart bleef Alfred onder druk zetten, maar Alfred kreeg tenslotte de betere stelling. 
Mart creëerde weer tegenspel wat resulteerde in een eindspel met Koning-Toren-Paard v
oor Mart en Koning-Toren voor Alfred, waarin tot remise werd besloten.
 

Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 14 gespeeld op 02 april 2015

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Martin     Roseboom    + Cor van     Ingen      1-0
 Willem     Slagter     - Jos van     Raan      1-0
 Willem de    Wilde      - Hans van de   Weteringh    ½-½
 Ben       Zee       - Peter      Dullaart    ½-½
 Dick      Krijgsman    - Hermen     Ketel      1-0
 Mart      Pol       - Alfred     Gaasbeek    ½-½
 Jan       Hartsuiker   + Anton      Spronk     0-1
 Kees van de   Voort      - Harmen     Wildenbeest   0-1
 Hans      Thuijls     - Herman van   Scherrenburg  1-0
 Kees van    Dijk      - Roelof van der Meer      ½-½
 Peter      Jonker     - Arnold van de  Berg      1-0
 Klaas      Kos       - Ben       Verduyn     0-1
 Loek      Platschorre   - Herman     Haasjes     1-0
 Huub      Grim      - Coen      Groen      ½-½
 Bas       Faasse     - Eisa      Osman      1-0 R
 Sjoerd     Meijer     - extern             ½-½
 John      Zandvliet    - extern             ½-½

Donderdag 26 februari 2015: Dertiende ronde.

Verslag van de dertiende ronde intern

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Mini-match Martin Roseboom - Jos van Raan (2-0)
De eerste partij begint met een zijvariant van de Pirc. Nadat zwart kort gerokeerd heeft 
begint hij met zijn pionnen een opmars op de damevleugel gevolgd door Pb6. Wit ruilt nu de 
pion van d4 tegen e5 en valt daarmee met zijn loper op e3 het paard aan. Wit ruilt nu de 
dames en als zwart met de loper terug zou hebben geslagen dan blijft het paard gedekt. 
Hij slaat echter op de automatische piloot met de toren terug, dat kost dus het paard en 
Jos geeft direct op.
In de tweede partij krijgt Jos in de ruilvariant van het Frans het initiatief. Hij zou 
een pion kunnen winnen, dan komt zijn dame op h6 echter buiten spel te staan en dat doet 
hij dus niet. Martin kan nu zijn stelling consolideren en neemt ondanks dat Jos zijn 
torens op de e-lijn verdubbeld heeft het initiatief over. Dat levert hem een kwaliteits-
winst en een pion op en als de dames geruild gaan worden laat Jos zich de rest niet 
bewijzen.

Herman Haasjes - Bas Faasse (0-1)
Herman opende c4 gevolgd door d4, een soort dame gambiet en schoof daarna c4 naar c5. 
Herman kwam in een pionvork en verloor daardoor een stuk voor een pion. Daarna was de 
concentratie verminderd en ging zijn spel verloren.

Cor van Ingen - Hein Bouwmeester (1-0)
Hein nam snel het initiatief en kwam goed door het middenspel. Bij de overgang naar 
het eindspel vergist hij zich kan Cor door zijn torens te verdubbelen op de zevende 
rij mat in twee dreigen. Dat zou Hein alleen door het inleveren van een toren nog 
kunnen voorkomen, maar dat gelooft Hein wel en geeft op.

Mart Pol - Dick Krijgsman (½-½)
Zwart speelt heel snel c5 in een Franse partij. Na dameruil verovert zwart met een 
pion de witte pion op e3. Als zwart verzuimt b6 te spelen wint wit door een paardvork 
de kwaliteit. Als wit zijn vrijpion op e3 met Ld2 kan dekken eindigt de partij in 
remise.Sebo Nienhuis - Gert Jan van der Meulen (1-0)
In het middenspel wint wit een pion. In het eindspel maken we allebei eenzelfde fout: 
de koning naar een verkeerd veld spelen. Had Gert-Jan in plaats van Kb2 de koning naar 
b1 gespeeld dan had hij zelfs gewonnen.

Hermen Ketel - Peter Jonker (1-0)
Hermen kwam goed uit de opening, Maar door een niet goed getimede ruil in het midden-
spel kwam Herman twee pionnen achter. Wit bleef aanvallen en dat resulteerde er 
achtereenvolgens in dat Herman zijn pionnen terug veroverde, met zijn pion kon promo-
veren en daarmee in de overwinning.

Willem de Wilde - Willem Slagter (½-½)
De spaanse opening verliep geheel volgens de theorie en als je hieruit bent begint het
echte schaken. Zwart speelde in het centrum zijn pionnen niet helemaal correct op, wat
na afwikkeling leidde tot verlies van een kleine kwaliteit voor zwart. Als compen- 
satie had hij wel een vrije randpion. 
Vervolgens werd door wit te passief gespeeld waardoor deze vrijpion steeds gevaarlijker
werd. Om hem te stoppen moest wit een paard geven, waardoor wit qua stukken een kwali-
teit achter kwam, maar als compensatie twee pluspionnen had. Op dat moment werd er tot 
remise besloten.
 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 13 gespeeld op 26 maart 2015 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Cor van     Ingen      - Hein      Bouwmeester   1-0
 Ronald     Klaassen    - Sjoerd     Meijer     ½-½
 Hans van de   Weteringh    - Peter      Dullaart    1-0
 Willem de    Wilde      - Willem     Slagter     ½-½
 Sebo      Nienhuis    - Gert-Jan van derMeulen     1-0
 Mart      Pol       - Dick      Krijgsman    ½-½
 Anton      Spronk     - Ben       Zee       0-1
 Alfred     Gaasbeek    - Jan       Hartsuiker   1-0
 Hermen     Ketel      - Peter      Jonker     1-0
 Arnold van de  Berg      - Hans      Thuijls     0-1
 Herman van   Scherrenburg  - Ben       Verduyn     ½-½
 Herman     Haasjes     - Bas       Faasse     0-1
 Coen      Groen      - Frans van der  Veer      0-1
 Roelof van der Meer      - Huub      Grim      1-0
 Martin     Roseboom    - extern             1-0
 Jos van     Raan      - extern             0-1

Donderdag 5 februari 2015: Twaalfde ronde.

Verslag van de twaalfde ronde intern

Partij verslagen door de spelers geschreven.

John Zandvliet - Cor van Ingen (½-½)
Wit probeerde snel met f4 druk op de zwarte stelling te krijgen. Zwart gaf zijn voorsprong
van een boertje direct op voor ontwikkeling en na d5 van zwart werd tot remise besloten, 
toen de tijd ook al enigszins begon te dringen.

Herman Haasjes - Frans van der Veer (0-1)
Herman maakt in het begin een kapitale fout die hij de hele verdere partij niet meer te 
boven kwam. Het was toch nog even pittig doorzetten om de veroverde voorsprong te blijven 
houden. Het blijft een taaie tegenstander.

Jos van Raan - Hans van de Weteringh (1-0)
Hans en Jos speelden hun gebruikelijke open Siciliaan (1. e4 c5 2. Pc3), waarbij Hans 
overwicht kreeg op de damevleugel. Na afruil van enige pionnen kwam de witte toren los en 
veroorzaakte een gedwongen ruil met als resultaat stukwinst voor wit. De matdreiging van 
zwart kon wit goed pareren en met een leuk schijndameoffer kreeg wit nog een stuk erbij.

Loek Platschorre - Huub Grim (1-0)
Na een gedegen opening en een redelijk gelijk opgaand middenspel werd de partij beslist 
door sterke lopers.

Peter Jonker - Mart Pol (0-1)
Peter start met d4, iets wat Mart niet zo goed ligt. Maar na enige zetten werd het toch 
een licht voordeel voor zwart, gevolgd door pionwinst voor zwart. Daarna werd wit steeds 
meer terug gedrongen wat uiteindelijk tot dameverlies leidde en ook de partij besliste.

Jan Hartsuiker - Kees van der Voort (½-½)
Na een onduidelijke opening werden gedwongen veel stukken afgeruild. Snel ontstond een 
eindspel met ongelijke lopers en evenveel pionnen. Hier werd tot remise besloten.

 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 12 gespeeld op 05 maart 2015 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 John      Zandvliet    - Cor van     Ingen      ½-½
 Sjoerd     Meijer     - Martin     Roseboom    ½-½
 Jos van     Raan      - Hans van de   Weteringh    1-0
 Ronald     Klaassen    - Peter      Dullaart    1-0
 Ben       Zee       - Sebo      Nienhuis    0-1
 Alfred     Gaasbeek    - Dick      Krijgsman    0-1
 Peter      Jonker     - Mart      Pol       0-1
 Jan       Hartsuiker   - Kees van de   Voort      ½-½
 Hans      Thuijls     - Harmen     Wildenbeest   0-1
 Herman van   Scherrenburg  - Roelof van der Meer      ½-½
 Eisa      Osman      - Arnold van de  Berg      0-1
 Bas       Faasse     - Klaas      Kos       0-1
 Loek      Platschorre   - Huub      Grim      1-0
 Herman     Haasjes     - Frans van der  Veer      0-1


Donderdag 26 februari 2015: Elfde ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Klaas Kos - Hermen Ketel (0-1)
De partij ging gelijk op in het begin, naarmate de partij vorderde kwam zwart sterker te staan.
Wit probeerde door afruil van de lichte stukken wat ademruimte te krijgen. Dat lukte deels. 
Door in het eindspel een pion te nemen op het verkeerde moment verloor wit de partij.

Kees van der Voort - Ben Verduijn (1-0)
Na een gelijk opgaande opening verloor zwart door een penning zijn loper tegen een pion. Later 
zag wit kans om nogmaals tegen een pion een paard te verschalken. Wit heeft het eindspel gedegen 
uitgespeeld. Zwart gaf op.

Willem Slagter - Sebo Nienhuis (1-0)
Willem opende zeer agressief. Hij was gebrand op revanche want de eerste partij na zijn "retraite" 
- met zwart tegen Sebo - werd na 90 zetten in het voordeel van Sebo beslist.
Nu wist zwart niet goed hoe te anticiperen op de witte agressie. Gevolg: allerlei dreigingen en 
ruimte gebrek waardoor de stukken gedeplaceerd stonden. Winst was eigenlijk een kwestie van tijd.

Joeke van de Meulen - Bas Faasse (½-½)
Joeke opende met de dame pion en bouwde voorzichtig een gecompliceerde stelling op met matdreiging 
op h7 en druk op de zwarte koningsvleugel. Dit resulteerde uiteindelijk in het afruilen van stukken
om in een remise stelling te eindigen.

Roelof van der Meer - Loek Platschorre (1-0)
Na een reguliere Italiaan opende Roelof met dxe5 de d-lijn en aanval op Pf6. Loek nam niet terug 
maar pakte hebberig wits loper op b3. Na axb3 en dxe5 ruilde Roelof de dames en kreeg twee vrije 
banen voor zijn torens. Loek kon zijn koning niet goed meer verdedigen. Na verlies van 2 pionnen 
en een kwal sneuvelde nog een loper en gaf Loek op.

Ben Zee - Mart Pol (1-0)
Al snel na de opening, die de kenmerken had van een damegambiet, week Mart af van de gebaande paden. 
Hij moest dat echter met pion-verlies bekopen, waarna Ben een superieure stelling kon opbouwen. Na
een gedongen afruil van bijna alle stukken kreeg Ben een gemakkelijk te winnen toreneindspel.

Peter Dullaart - Martin Roseboom (½-½)
Peter en Martin speelden een zeer scherpe variant van de Nimzowitsch variant van het Frans.
Deze opening hebben zij al vaker gespeeld, soms week wit af van de theorie, echter zonder succes. 
Deze keer durfde geen van beide af te wijken van de theoretische variant die in 14 zetten tot her-
haling van stelling leidt (voor tenminste de tweede keer met exact dezelfde zetten). Martin zal 
toch de alternatieven een keer goed moet bestuderen om Peter niet elke keer remise te laten maken 
met deze variant.

 

Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 11 gespeeld op 26-02-2015 seizoen 14/15

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Hans van de   Weteringh    - Cor van     Ingen      0-1
 Sjoerd     Meijer     - John      Zandvliet    ½-½
 Peter      Dullaart    - Martin     Roseboom    ½-½
 Jos van     Raan      - Willem de    Wilde      ½-½
 Willem     Slagter     - Sebo      Nienhuis    1-0
 Jan       Hartsuiker   - Ronald     Klaassen    0-1
 Ben       Zee       - Mart      Pol       1-0
 Anton      Spronk     - Harmen     Wildenbeest   1-0
 Hans      Thuijls     - Alfred     Gaasbeek    0-1
 Arnold van de  Berg      - Herman van   Scherrenburg  ½-½
 Peter      Jonker     - Eisa      Osman      1-0
 Kees van de   Voort      - Ben       Verduyn     1-0
 Klaas      Kos       - Hermen     Ketel      0-1
 Joeke van der  Meulen     - Bas       Faasse     ½-½
 Roelof van der Meer      - Loek      Platschorre   1-0
 Huub      Grim      - Herman     Haasjes     0-1Donderdag 5 februari 2015: Tiende ronde.

Verslag van de tiende ronde intern

Partij verslagen door de spelers geschreven

Cor van Ingen - Sjoerd Meijer (½-½).
De aanval op de koppositie mislukt. Wit offert een pion op b2 en zwart ging tegen de aloude 
wijsheid in: Sla nooit op b2, zelfs niet als het goed is. Wit kreeg een grote ontwikkelings-
voorsprong, zwart had weinig ruimte en moest veel moeite doen om zich te bevrijden uit de 
witte omklemming. Het witte remise aanbod bij een dreigend complexe afruil werd dan ook 
aangenomen.

Bas Faasse - Peter Jonker (0-1).
In de opening ging het gelijk op. Wit rokeerde kort en zwart rokeerde niet. De druk op de 
witte koningsvleugel werd door zwart opgevoerd door de g5 te spelen. Steeds meer stukken van 
zwart konden in de aanval worden gebracht. Wit speelde een ingenieuze verdedigingszet, die 
faalde op een klein detail, mat.

Mart Pol - Hein Bouwmeester (0-1). 
Een typische Mart - Hein opening, waar Hein (door een gelukje) goed uitkwam. De stand was 
gelijk, maar zwart kon zijn stelling consolideren en de aanvallende witte stukken ruilen. 
Na Pf5 was het voor wit gedaan.

Roelof van der Meer - Coen Groen (½-½).
Roelof neemt met e4 en d4 het centrum omdat Coen met c6 en d6 heel voorzichtig opent. Wit 
krijgt ruimte voor zijn stukken en opent zwarts koningsstelling door met de loper zwarts 
paard op h6 te slaan. Wit valt dan aan met dame, toren en loper, maar Coen verdedigt solide. 
Door dame ruil wikkelt hij af naar een toreneindspel en wordt tot remise besloten.

Ben Verduijn - Hans Thuijls (0-1).
In een stelling waarin wit iets beter stond, dacht wit een aardige aanval te hebben. Zwart 
kon echter dreigen twee stukken tegen een toren te winnen. Wit ging dit uit de weg, maar 
verloor hierdoor een vol stuk, waarna de partij snel afgelopen was.

Joeke van der Meulen - Frans van der Veer (1-0).
Wit begint per ongeluk met een "nieuwe" opening, Zwart komt hierdoor met een loper in de 
penning. Daarna blijft het voor zwart lastig om tegenstand te bieden en geeft hij uiteinde-
lijk de partij op.

 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 2 ronde 10 gespeeld op 05 februari 2015 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Cor van     Ingen      + Sjoerd     Meijer     ½-½
 John      Zandvliet    + Gert-Jan van derMeulen     1-0
 Martin     Roseboom    + Hans van de   Weteringh    0-1
 Peter      Dullaart    - Jos van     Raan      ½-½
 Mart      Pol       - Hein      Bouwmeester   0-1
 Alfred     Gaasbeek    - Willem de    Wilde      0-1
 Harmen     Wildenbeest   - Sebo      Nienhuis    0-1
 Dick      Krijgsman    - Anton      Spronk     ½-½
 Arnold van de  Berg      - Jan       Hartsuiker   0-1
 Ben       Verduyn     - Hans      Thuijls     0-1
 Herman van   Scherrenburg  - Kees van de   Voort      ½-½
 Bas       Faasse     - Peter      Jonker     0-1
 Hermen     Ketel      - Huub      Grim      1-0
 Roelof van der Meer      - Coen      Groen      ½-½
 Joeke van der  Meulen     - Frans van der  Veer      1-0
 Ben       Zee       - Eisa      Osman      1-0 R


Donderdag 29 januari 2015: Negende ronde.

In de interne competitie is Cor van Ingen de winterkampioen, 
Hans van de Weteringh wint de B-groep en Edward Struijk de C-groep. 
Van de B-groep promoveren ook Peter Dullaart en Mart Pol naar de A-groep.
Van de C-groep promoveren ook Hein Bouwmeester en Eisa Osman naar de B-groep.
Allen van harte gefeliciteerd met deze resultaten.
Sebo Nienhuis, Dick Krijgsman en Hans Thuijls komen de tweede helft uit in 
de B-groep.
Herman van Scherrenburg, Hermen Ketel en Roelof van der Meer komen de tweede 
helft uit in de C-groep.

 Hans van de   Weteringh    - Edward     Struijk     1-0
 Hein      Bouwmeester   - Anton      Spronk     1-0
 Mart      Pol       - Jan       Hartsuiker   1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Klaas      Kos       1-0
 Roelof van der Meer      - Ben       Zee       0-1
 Huub      Grim      - Kees van de   Voort      0-1
 Frans van der  Veer      - Bas       Faasse     0-1
 Coen      Groen      - Joeke van der  Meulen     0-1
 Willem de    Wilde      - Gert-Jan van derMeulen     1-0
 Ronald     Klaassen    - extern             0-1
 Martin     Roseboom    - extern             1-0
 Sjoerd     Meijer     - extern             ½-½
 Cor van     Ingen      - extern             ½-½
 Peter      Dullaart    - extern             ½-½
 John      Zandvliet    - extern             ½-½
 Alfred     Gaasbeek    - extern             0-1
 Jos van     Raan      - extern             1-0


Donderdag 4 december 2014: Achtste ronde.

Partijverslagen door de spelers geschreven.
(De eerstgenoemde speler had wit)

In de Oud-Indische verdediging die Ben Zee en Coen Groen spelen, stond Coen aanvankelijk solide,
totdat hij de centrum d-pion weg gaf. Wit kreeg toen zoveel ruimtelijk voordeel dat dit spoedig
resulteerde in stukwinst. Hierna leverde het vervolg van de partij voor Ben geen problemen meer 
op (1-0)

Sebo Nienhuis en Willem de Wilde spelen de Najdorf variant van het Siciliaans. Wit liet in het 
middenspel wat lopen en zwart kreeg het initiatief. Voorzichtig opererend kon wit diverse stukken 
ruilen en kwam in een niet al te moeilijke stelling terecht. Remise op voorstel van wit (½-½).

Harmen Wildenbeest en Dick Krijgsman spelen de ruilvariant van het Frans. Na de opening ontstond 
er druk op de zwarte koningsstelling. Na goed verdedigen van zwart is de stelling gelijk, waarna 
remise werd besloten. Er waren mogelijkheden om de stelling te doorbreken, maar deze waren zeer 
complex en niet duidelijk of dit tot winst zou leiden. De computer moet hier maar uitsluitsel 
brengen (½-½).

John Zandvliet en Willem Slagter speelden de Weense opening met 3. f4 d5 4. fxe5 Pxe4. Een 
opening die zwart duidelijk niet in de vingers had, want na Df4 had zwart niet Lxf3 moeten spelen, 
maar met Lh3! een belangrijke pion kunnen winnen. Na nog een zwakke zet van zwart kreeg wit een 
snelle aanval op de zwarte koningstelling. Wit offerde op g6 zijn loper, zwart nam niets ver-
moedend en ging in twee zetten mat. Net nog een miniatuur van 20 zetten (1-0).

Na de gelijk opgaande opening tussen Kees van der Voort en Joeke van der Meulen laat zwart een 
steekje vallen door zijn loper vast te zetten. Na een combinatie wist wit de loper in te ruilen 
voor een pion en was het voor zwart een verloren strijd. Na 37 zetten gaf hij op (1-0).

In de Franse opening tussen Cor van Ingen en Martin Roseboom speelde wit al snel op afruil van 
de centrum pionnen. In een open stelling, beide goed ontwikkeld vergat Martin zijn loper tijdig 
naar g6 te spelen en verloor daardoor een boertje. Na 50 zetten kon wit zijn pionnetje verzil-
veren (1-0).

 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 1 ronde 8 gespeeld op 04 december 2014 seizoen 14/15

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Cor van     Ingen      - Martin     Roseboom    1-0
 Sjoerd     Meijer     - Peter      Dullaart    1-0
 John      Zandvliet    - Willem     Slagter     1-0
 Anton      Spronk     - Gert-Jan van derMeulen     0-1
 Ronald     Klaassen    - Arnold van de  Berg      1-0
 Jan       Hartsuiker   - Hein      Bouwmeester   ½-½
 Sebo      Nienhuis    - Willem de    Wilde      ½-½
 Harmen     Wildenbeest   - Dick      Krijgsman    ½-½
 Hans      Thuijls     - Mart      Pol       0-1
 Eisa      Osman      - Hermen     Ketel      1-0
 Herman van   Scherrenburg  - Bas       Faasse     1-0
 Huub      Grim      - Roelof van der Meer      ½-½
 Ben       Zee       - Coen      Groen      1-0
 Kees van de   Voort      - Joeke van der  Meulen     1-0
 Jos van     Raan      - Alfred     Gaasbeek    1-0
 Herman     Haasjes     - Jan-Dirk    Righolt     1-0 R

Donderdag 27 november 2014: Zevende ronde.

Verslag van de zevende ronde intern

Partijverslagen door de spelers geschreven.
(De eerstgenoemde speler had wit)

De partij tussen Gert Jan van er Meulen en Arnold van de Berg ging in het begin gelijk op. 
Op een gegeven moment kreeg wit een mooie aanval, maar zwart kwam goed uit die aanval en 
had zelf gevaarlijke dreigingen. Wit moest opletten voor eeuwig schaak. Op de 25ste zet 
ging zwart in de fout en wit won een pion, daarna ook een paard en uiteindelijk de partij.

In de partij tussen Ronald Klaassen en Willem Slagter speelde Willem tot stomme verbazing 
van Ronald niet het Schara-von Hennig gambiet (red.: voor degene die geen idee hebben waar 
het over gaat, dat is 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 cxd4!?), want Willem wilde 
Ronald verrassen. Niettemin ontstaat er weer een onregelmatige, maar scherpe stelling, 
waarin Ronald een pion wint ten koste van een achterstand in de ontwikkeling. Nadat wit 
eerst op g2 slaat en ook nog een simpel zetje (Le6) over het hoofd zag, kwam het zware 
geschut de witte stelling binnen waarop wit het wel geloofde.

De partij tussen Sebo Nienhuis en Dickkrijgsman begint met 1. Pf3 f5. Weer eens wat anders. 
Na rustige ontwikkelingszetten volgde een scherp middenspel. Wit verloor wel een d-pion, 
maar dankzij de tussenzet Lh6 werd de angel uit de zwarte aanval gehaald. Wit veroverde 
de pion op de d-lijn terug. Remise op voorstel van zwart, na een spannende pot.

In de partij tussen Edward Struijk en Peter Dullaart weigert Edward het Wolga gambiet 
(red. :1 d4 Pf6 2. c4 c5  3. d5 b5) van Peter met 4. b3. Psychologisch erg sterk want 
zwart probeerde dit te weerleggen door na de pionruil gekke zetten te doen op de dame-
vleugel. Uiteindelijk stonden zwarts paard en loper buitenspel en de rest laat zich raden 
(1-0).

In de Scandinavische opening tussen Cor van Ingen en John Zandvliet werden snel de dames
geruild. Zwart speelde daarna op afruil van stukken alleen .... zijn zwartvelderige loper 
werd opgesloten. Wit kwam steeds beter te staan en na een klein foutje kon zwart opgeven.

De Italiaanse opening tussen Jan Hartsuiker en Eisa Osman word door wit iets te enthousiast
gespeeld. Het centrum zag er goed uit, maar f4 was iets te snel. Door een schaak ging de 
rokade verloren. Het centrum zat vast. Wit viel aan met zijn pionnen op de koningsvleugel. 
Ook zwart kon niet meer rokeren. In een spannende stelling maakte zwart een fout. Een vork 
leverde wit een toren op. Ondanks dat een paard werd weg geblunderd won wit door een sterke
pionnenstructuur het eindspel.

 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 27-11-2014 seizoen 14/15

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Cor van     Ingen      - John      Zandvliet    1-0
 Edward     Struijk     - Peter      Dullaart    1-0
 Alfred     Gaasbeek    - Sjoerd     Meijer     0-1
 Martin     Roseboom    - Jos van     Raan      1-0
 Gert-Jan van derMeulen     - Arnold van de  Berg      1-0
 Ronald     Klaassen    - Willem     Slagter     0-1
 Sebo      Nienhuis    - Dick      Krijgsman    ½-½
 Willem de    Wilde      - Harmen     Wildenbeest   ½-½
 Jan       Hartsuiker   - Eisa      Osman      1-0
 Bas       Faasse     - Hans      Thuijls     0-1
 Mart      Pol       - Herman van   Scherrenburg  1-0
 Ben       Verduyn     - Frans van der  Veer      1-0
 Huub      Grim      - Ben       Zee       1-0
 Roelof van der Meer      - Joeke van der  Meulen     1-0
 Kees van de   Voort      - Herman     Haasjes     1-0


Donderdag 6 november 2014: Zesde ronde.

Verslag van de zesde ronde intern
Partijverslagen door de spelers geschreven.

In de wilde Franse partij tussen John Zandvliet, met wit, en Martin Roseboom, met zwart, 
koos wit voor een veilige weg. Hij had een triple pion op de c-lijn en zwart had geen 
haast om die te consumeren. Zwart rokeerde lang, ondanks de open b-lijn. Wit offerde 
zijn loper voor de aanval. Toen wit het geforceerd winnende dame-offer achter het bord 
niet vond, had zwart kunnen ontsnappen, maar die zag een eenvoudige mat-wending over het 
hoofd (1-0).

De zwartspeler, Hans van de Weteringh, kwam uitstekend uit de Siciliaanse opening 
(1.e4 c5 2. Lc4 e6). In het vroege middenspel veroverde hij op fraaie wijze twee pionnen 
zonder enige compensatie voor de witspeler, Alfred Gaasbeek. Echter op dat moment speelde
Hans weer veel te snel een aanvallende zet in plaats van een voor de hand liggende verde-
digende zet. In de counter werd Hans van het bord gecombineerd door oud-collega Alfred, 
die een dame+pion voor tegen slechts een toren. Even later viel het doek, ondekbaar mat 
dreigde, waarna Hans zijn angstgegner feliciteerde 
(1-0).

Debutant Kees van der Voort, met zwart, koos in de opening (damegambiet) tegen Ben Zee, 
met wit, niet de beste verdediging. Wit won een pion met daarbij een sterke aanval. Het 
offeren van de kwaliteit door zwart mocht niet meer baten (1-0).

Een huis tuin keuken partijtje tussen Bas Faasse, met wit, en Huub Grim, met zwart, waarbij
beide partijen gelijk op gingen totdat de vermoeidheid toeslag en uiteindelijk een onnauw-
keurigheid de partij besliste (1-0).

Joeke van der Meulen, met wit, opende tegen Mart Pol, met zwart, met d4. Zwart dacht dat 
het een wilde partij zou worden, maar dat viel een beetje tegen. Na de rokade van beide 
kanten kreeg zwart een aanval op de koningsvleugel waar wit geen goed antwoord op had.
Met als resultaat dat zwart mat ging na 25 zetten.

Nadat Hans Thuijls, met wit, en Peter Jonker, met zwart al op zet 7 de dames ruilden, 
leek wit in het manoeuvreren iets beter te staan, al kon zwart alles goed verdedigen 
en had wit ook weinig mogelijkheden gezien de zwaktes in de witte stelling. Geen van 
beide spelers had mogelijkheden om op winst te spelen. Remise dus (½-½).

 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 06 november 2014 

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Peter      Dullaart    - Cor van     Ingen      0-1
 John      Zandvliet    - Martin     Roseboom    1-0
 Sjoerd     Meijer     - Jos van     Raan      1-0
 Alfred     Gaasbeek    - Hans van de   Weteringh    1-0
 Gert-Jan van derMeulen     - Ronald     Klaassen    ½-½
 Anton      Spronk     - Jan       Hartsuiker   1-0
 Arnold van de  Berg      - Eisa      Osman      1-0
 Dick      Krijgsman    - Willem de    Wilde      ½-½
 Hein      Bouwmeester   - Herman van   Scherrenburg  1-0
 Sebo      Nienhuis    - Ben       Verduyn     1-0
 Frans van der  Veer      - Harmen     Wildenbeest   0-1
 Hans      Thuijls     - Peter      Jonker     ½-½
 Bas       Faasse     - Huub      Grim      1-0
 Joeke van der  Meulen     - Mart      Pol       0-1
 Hermen     Ketel      - Roelof van der Meer      1-0
 Ben       Zee       - Kees van de   Voort      1-0

Donderdag 30 oktober 2014: Vijfde ronde.

Partijverslagen uit de interne, door de spelers geschreven, de eerst genoemde speler had wit.

In een Siciliaanse partij speelde Herman van Scherrenburg tegen Edward Struijk. Herman speelde
te vroeg zijn paard naar b5, dat moest 2 zetten later terug naar c3, waardoor er een achter-
stand in de ontwikkeling van Hermans stukken ontstond. Edward maakte hier dankbaar gebruik van. 
Rond de twintigste zet wist hij met een fraaie combinatie de wedstrijd in zijn voordeel te 
beslissen (0-1).

In de Slavische partij tussen Harmen Wildenbeest en Hans Thuijls kwam zwart wel aardig te staan, 
maar had te weinig om een voordeel te behalen. In het eindspel met loper en paard voor Harmen 
en het loperpaard voor Hans bleek dat geen van beide spelers winstkansen had (½-½).

Gert-Jan van der Meulen opende tegen Sebo Nienhuis met de Engelse opening. Sebo kreeg het centrum
in bezit en kwam goed te staan. Maar op de 15de zet speelde hij een foutieve zet door het paard 
op c5 niet te slaan. Gert-Jan kwam toen beter te staan en de druk op de zwarte stelling nam toe. 
Uiteindelijk won Gert-Jan een stuk en toen er ook nog een toren af ging gaf Sebo de partij op.

In de partij tussen Anton Spornk en Bas Faasse opent wit met e4 en Lc4, het loperspel. Zwart valt
met zijn pionnen op de damevleugel aan. Als deze aanval met de dame naar d6 versterkt word, valt
wit aan met zijn centrum pionnen. Hierdoor wordt zwart gedwongen met zijn paard te zetten en kan
wit steeds meer op de koningsvleugel ontwikkelen. Uiteindelijk valt wit met zijn stukken aan. 
Eerst verliest zwart een paard en moet hij ook een volgend paard geven. Zwart geeft zich gewonnen 
(1-0).

De opening tussen Klaas Kos en Jan Hartsuiker is een geweigerd damegambiet. Vanaf het begin oefende
wit enige druk uit, maar zwart verdedigde goed en kwam sterk terug. Na diverse afruilingen voorkwam 
zwart een aftrekschaak. Daarop besloten we te "remiseren" (½-½).

In het middenspel in de partij tussen Ben Verduyn en Ben Zee kreeg zwart een klein voordeel, zeker 
nadat hij een vrijpion had gecreëerd. Nadat wit zijn loper tegen het zwart paard had afgeruild 
ontstond er een pionnen eindspel. Nadat beide partijen een pion tot dame hadden laten promoveren
wist wit uiteindelijk het dame eindspel technisch tot winst te voeren. (1-0).

 
Uitslagen Interne Competitie cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 30-10-2014 seizoen 14/15

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Herman van   Scherrenburg  - Edward     Struijk     0-1
 Gert-Jan van derMeulen     - Sebo      Nienhuis    1-0
 Klaas      Kos       - Jan       Hartsuiker   ½-½
 Anton      Spronk     - Bas       Faasse     1-0
 Eisa      Osman      - Roelof van der Meer      1-0
 Harmen     Wildenbeest   - Hans      Thuijls     ½-½
 Ben       Verduyn     - Ben       Zee       1-0
 Frans van der  Veer      - extern             0-1
 Cor van     Ingen      - extern             1-0
 Herman     Haasjes     - extern             0-1
 Peter      Dullaart    - extern             1-0
 John      Zandvliet    - extern             1-0
 Hans van de   Weteringh    - extern             0-1
 Ronald     Klaassen    - extern             ½-½
 Hein      Bouwmeester   - extern             ½-½
 Willem     Slagter     - extern             0-1
 Martin     Roseboom    - extern             1-0
 Mart      Pol       - extern             0-1
 Jos van     Raan      - extern             1-0
 Dick      Krijgsman    - extern             0-1
 Sjoerd     Meijer     - extern             1-0
 Willem de    Wilde      - extern             0-1
 Alfred     Gaasbeek    - extern             1-0

Donderdag 9 oktober 18 2014: Vierde ronde.

Verslag intern ronde 4
Door het lot is bepaald dat de lijstaanvoerder ook de oneven speler is, en Peter Dullaart 
behoudt daarmee de leiding, nog steeds ruim een half bordpunt voor op de nummer twee, 
nu Edward Struijk.

Partijverslagen uit de interne competitie, door de spelers geschreven.
Hans van de Weteringh en Martin Roseboom spelen een soort Stauton gambiet. Doordat Hans al
c4 gespeeld heeft, wint Martin met schaak het tempo om snel de zwartvelderige lopers te 
ruilen en te rokeren. Door een goed getimede dameruil weet Hans in het middenspel een 
ruimtelijk overwicht te krijgen. De zwarte stelling is echter solide en als ook de torens 
geruild zijn wordt er tot remise besloten.

De partij tussen Coen Groen en Harmen Wildenbeest kan zwart na 1. e4, d5 2. d3 dxe4 
3. dxe4 de dame op d1 ruilen en kan wit niet meer rokeren. Zwart bleef druk houden op het 
centrum en doordat de witte koning daar niet weg kon, ontstaat er een penning. Daardoor 
kon zwart drie pionnen winnen en besloot wit de strijd te staken.

Ben Verduyn, met wit, openden tegen Herman Scherrenburg met b2-b3. Zwart had dit verwacht, 
was goed voorbereid en speelde d5 gevolgd door Lg4. Ben speelde zijn pionnen snel naar 
voren, maar Herman wachtte af. Na de lange rokade van wit en een kleine onnauwkeurigheid
profiteerde zwart met pionwinst en iets later kwaliteitswinst, waarna wit op gaf.

Jan Hartsuiker, met wit, en Sebo Nienhuis, met zwart spelen een gesloten Siciliaanse partij. 
Zwart "knoeide" en verloor de kwaliteit. Wit offerde de kwaliteit onterecht terug: Remise! 
Na zijn mislukte opening had zwart moeten verliezen. Mazzel dus.

Bas Faasse, met wit, en Mart Pol, met zwart spelen het damegambiet, waarbij Mart eerst de 
loper lijnen open liet, waardoor de lopers verdwenen. Mart offerde een pion voor een vrijpion, 
die hij in het eindspel niet kon verzilveren. Na nog wat schuiven werd er remise overeengekomen.

In de partij tussen Hans Thuijls, met wit, speelde Roelof van der Meer, met zwart, te frivool 
d5, waardoor wit een pion won. Daarna dacht wit de lopers te ruilen, maar wits loper werd gepend
en ging verloren. Wit spartelde nog wat tegen, en zwart zag niet hoe hij verder moest komen en 
bood remise aan. Wit kwam hiermee goed weg!

 
Uitslagen Competitie 1 cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 09-10-2014 seizoen 14/15

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Hans van de   Weteringh    - Martin     Roseboom    ½-½
 Edward     Struijk     - Arnold van de  Berg      1-0
 Cor van     Ingen      - Alfred     Gaasbeek    1-0
 Dick      Krijgsman    - Willem     Slagter     ½-½
 Gert-Jan van derMeulen     - John      Zandvliet    ½-½
 Hein      Bouwmeester   - Ronald     Klaassen    0-1
 Jan       Hartsuiker   - Sebo      Nienhuis    ½-½
 Klaas      Kos       - Frans van der  Veer      ½-½
 Sjoerd     Meijer     - Ben       Zee       1-0
 Ben       Verduyn     - Herman van   Scherrenburg  0-1
 Anton      Spronk     - Hermen     Ketel      1-0
 Bas       Faasse     - Mart      Pol       ½-½
 Hans      Thuijls     - Roelof van der Meer      ½-½
 Coen      Groen      - Harmen     Wildenbeest   0-1
 Herman     Haasjes     - Huub      Grim      0-1

Donderdag 2 oktober 18 2014: Derde ronde.

Verslag intern ronde 3

Er zijn vandaag 2 mini-matches gespeeld, de uitslagen:

Gert-Jan van der Meulen		- Ronald Klaassen	1-1; 1-1; 0-1
Jan Hartsuiker			- John Zandvliet		0-2;

De uitslag tussen Gert-Jan en Ronald betekent dat de eerste twee gewone partijen in 1-1 zijn
geëindigd, de twee snelschaak partijen ook en de sudden death door Ronald is gewonnen.
De uitslag tussen Jan en John is minder overtuigend dan het lijkt, in de eerste partij ont-
snapte John ternauwernood, door een onnauwkeurigheid van Jan, aan een nederlaag.

Partijverslagen uit de interne, door de spelers geschreven.

Peter Dullaart heeft in zijn partij tegen Dick Krijgsman voor de eerste keer met de Fritz 
variant gewonnen! Zoals gewoonlijk stond Peter zeer slecht, op een gegeven moment drie 
pionnen achter. Maar Dick kwam in tijdnood en gaf alles weg.

In de partij tussen Roelof van der Meer en Hein Bouwmeester speelde wit een dame gambiet 
(d4 + e4). Zwart verdedigde zich aanvallend, waardoor na 7 zetten allebei de dames in het
spel waren en na 17 zetten het hele bord vol stond. Wit 'moest' zijn essentiële e-pion 
opgeven, om te voorkomen dat zijn dame gevangen werd. Daarna maakte wit een fout die het 
stuk kostte en zwart won.


De partij tussen Mart Pol en Herman Haasjes gaat tot de 29ste heel gelijk op. Toen sloeg 
wit op e5 met dame ruil en pion winst. Daarna verloor zwart nog een pion. Maar op de 40ste
zet maakte zwart het nog iets moeilijker en won twee pionnen terug, maar dat koste wel z
ijn paard. Daarna kon zwart pion promotie niet meer verhinderen en de partij was beslist.

Nadat Alfred Gaasbeek zijn pion van d4 naar d5 opspeelde gaf Anton Spronk op de 9de zet 
een paard prijs. Anton wist nog diverse complicaties in de stelling te maken, maar die 
ging Alfred uit de weg. Met het voordeel van een stuk meer won Alfred de partij.

Hans Thuijls, met zwart, had zich enigszins voorbereid op zijn tegenstander Willem Slagter,
met wit. Willem moest hierdoor een voor hem ongebruikelijke opstelling kiezen. Dat weer-
hield wit er toch niet van agressief te spelen, waardoor zwart gedrukt kwam te staan. 
Toen de beide witte torens ook nog op de zevende rij binnen konden vallen, werd de druk
zo groot dat zwart materiaal verloor en dus de partij.

Vlak na de Konings-Indische opening zag Sjoerd Meijer, met zwart, zich genoodzaakt een stuk
te offeren tegen Hans van de Weteringh, met wit. Sjoerd kreeg daar in eerste instantie drie 
pionnen voor. Nadat hij een kansrijke voortzetting miste, gingen twee pionnen verloren. 
Hans speelde het resterende eindspel zeer nauwkeurig en toen hij nog een pioen dreigde te 
winnen gaf de zwartspeler het op. 

 
De uitslagen van alle interne partijen zijn:
Uitslagen Competitie 1 cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 02 oktober 2014 seizoen 14/15

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Dick      Krijgsman    - Peter      Dullaart    0-1
 Martin     Roseboom    - Ben       Zee       1-0
 Edward     Struijk     - Frans van der  Veer      1-0
 Alfred     Gaasbeek    - Anton      Spronk     1-0
 Willem     Slagter     - Hans      Thuijls     1-0
 Roelof van der Meer      - Hein      Bouwmeester   0-1
 Coen      Groen      - Klaas      Kos       0-1
 Hermen     Ketel      - Bas       Faasse     ½-½
 Harmen     Wildenbeest   - Eisa      Osman      0-1
 Huub      Grim      - Ben       Verduyn     0-1
 Mart      Pol       - Herman     Haasjes     1-0
 Hans van de   Weteringh    - Sjoerd     Meijer     1-0
 Gert-Jan van derMeulen     - extern             ½-½
 Ronald     Klaassen    - extern             ½-½
 Jan       Hartsuiker   - extern             0-1
 John      Zandvliet    - extern             1-0Donderdag 18 september 2014: Tweede ronde.


Verslag intern ronde 2

Er zijn vandaag 7 mini-matches gespeeld en 6 interne partijen.
We beginnen met vijf verslagen van interne wedstrijden, door de spelers zelf geschreven:

Herman Haasjes speelt tegen Coen Groen na 1. e4 e6 een min of meer normaal verlopen opening.
Er ontstond een vrijwel gelijke stand waarin wit iets actiever stond. In het middenspel kreeg
zwart wat lucht en wit maakte vervolgens een fout die de dame kostte. Zwart zette snel daarna
mat.

Willem de Wilde speelde tegen Klaas Kos. Na een Spaanse opening bouwde wit in het middenspel 
een licht overwicht op. Wit speelde op de damevleugel positioneel gezien met een stuk meer 
hetgeen resulteerde in pionwinst. 
Na dameruil ontstond er een technisch gewonnen eindspel dat door wit bekwaam uitgeschoven werd.

Willem Slagter speelde tegen Mart Pol zijn favoriete opening, e4, f4, Pf3 etc. Mart komt wat
gedrukt te staan en besluit de knuppel in het hoenderhok te gooien met een stukoffer. Willem 
pareert alle dreigingen waardoor de vis uiteindelijk vrij simpel op het droge te halen viel.

Sjoerd Meijer en Cor van Ingen spelen een Italiaanse opening. Wit heeft een ruimtelijk over-
wicht, maar de zwarte stelling is stevig en flexibel, zwart heeft 2 paarden die mooie velden
bestrijken. Ook na afloop blijft de vraag of de vierde zet van Cor, 4. ... Df6 wel correct is.

De Siciliaanse opening tussen Harmen Wildenbeest en Gert-Jan van der Meulen ging eerst gelijk
op, maar langzaam kwam wit wat in de verdrukking en daar profiteerde zwart van. Het werd een 
eindspel van dame tegen loper en paard, dat zag wit niet zitten en hij gaf op.


De uitslagen van de interne partijen zijn:
Uitslagen Competitie 1 ronde 2 gespeeld op 18 september 2014 

 Witspeler			 Zwartspeler		  Uitslag

 Sjoerd Meijer			- Cor van Ingen			½-½
 Jan Hartsuiker			- Roelof van der Meer		1-0
 Willem de Wilde		- Klaas Kos			1-0
 Harmen Wildenbeest		- Gert-Jan van der Meulen	0-1
 Willem Slagter			- Mart Pol			1-0
 Herman Haasjes			- Coen Groen			0-1
 Frans van der Veer	 oneven

Donderdag 11 september 2014: Eerste ronde.


We beginnen met een zeer goede opkomst van 31 leden. 
Als eerste een zestal partijverslagen door de spelers zelf geschreven:

Wit	Zwart	Uitslag
Mart Pol	Hans van de Weteringh	0 - 1
Na een passief gekozen variant van de Alapin-variant van het Siciliaans kozen beide spelers 
voor het gesloten houden van de stelling. 
Zwart had steeds het initiatief, maar de witspeler verdedigde secuur. Toch kon Mart in het 
eindspel niet voorkomen dat Hans een pion won. Daarna won Hans nog een pion waarna Mart even 
later opgaf.

Wit	Zwart	Uitslag
Hans Thuijls	Dick Krijgsman	½ - ½
Na een aantal pion- en paardzetten kwam Dick beter te staan. Het voordeel bleek minimaal 
nadat de lopers ontwikkeld waren. Na achttien zetten was de muziek uit e stelling en werd de
vrede getekend.

Wit	Zwart	Uitslag
Herman van Scherrenburg	Harmen Wildenbeest	½ - ½
In een gesloten partij werd het centrum een belangrijk aandachtspunt. Pas na de 21ste zet 
werd het eerste stuk geslagen. Daarna volgde een grote afruil waarna een toren eindspel met 
pionnen overbleef. Mede gezien de tijd werd toen remise overeengekomen.

Wit	Zwart	Uitslag
Arnold van de Berg	Ben Verduyn	1 - 0
Goede partij van Arnold, een ruil van loper tegen 2 pionnen liep uiteindelijk voor Ben 
verkeerd af.

Wit	Zwart	Uitslag
Peter Dullaart	Hermen Ketel	1 - 0
Zwart speelde de Philidor. De zwarte koning bleef in het midden. Hermen ging toen een pion 
ruilen in het centrum en hij dacht een pion te kunnen winnen. Gelukkig had Peter e5, waarna 
er 2 stukken instonden....

Wit	Zwart	Uitslag
Roelof van der Meer	Herman Haasjes	1 - 0
Roelof opende met het loperspel maar verblunderde op de 4de zet zijn damepaard. Wit kon zwarts
rokade verhinderen en vervolgens 4 pionnen veroveren. Aan het eind van het middenspel verloor
Herman een loper en was na afruil van de torens het eindspel gewonnen voor wit.


Uitslagen interne competitie
Uitslagen Competitie 1 cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 11-09-2014 seizoen 14/15

 Witspeler             Zwartspeler           Uitslag

 Martin     Roseboom    - Sjoerd     Meijer     ½-½
 Hans      Thuijls     - Dick      Krijgsman    ½-½
 Cor van     Ingen      - Gert-Jan van derMeulen     1-0
 Jos van     Raan      - Alfred     Gaasbeek    1-0
 Sebo      Nienhuis    - Willem     Slagter     1-0
 Ben       Zee       - Anton      Spronk     ½-½
 Ronald     Klaassen    - Jan       Hartsuiker   ½-½
 Peter      Dullaart    - Hermen     Ketel      1-0
 Mart      Pol       - Hans van de   Weteringh    0-1
 Arnold van de  Berg      - Ben       Verduyn     1-0
 Herman van   Scherrenburg  - Harmen     Wildenbeest   ½-½
 Hein      Bouwmeester   - Edward     Struijk     0-1
 Roelof van der Meer      - Herman     Haasjes     1-0
 Eisa      Osman      - Huub      Grim      ½-½
 Frans van der  Veer      - Coen      Groen      1-0