Eerdere ronden Interne Competitie 2017-2018
 

Donderdag 14 juni 2018: Eënentwintigste ronde.

Verslag van de eenentwintigste ronde intern.

We beginnen met een In Memoriam van Coen Groen die vandaag zijn 95ste verjaardag op de 
clubavond zou hebben gevierd. Ter gelegenheid daarvan zijn er zijn favoriete cakejes bij
de koffie en koude en warme hapjes op de avond.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Huub Grim - Kees van der Voort (1 - 0)
Lange tijd ging de partij gelijk op. Bij de 14de zet van wit dreigde er een penning 
toren-koning, wat zwart oploste door deze te offeren. Bij zet 25 maakt zwart een cruciale
fout waardoor wit door de zwarte verdediging kon breken. Bij zet 38 geeft zwart op.

Peter Jonker - Hermen Ketel (½ - ½)
De opening ging gelijk op met solide spel. Beide spelers zochten de aanval op. De druk op
beide koningen werd verhoogd. Wit verhoogde de druk nog meer en dat koste hem een pion. 
Er zaten veel combinaties in en het werd complex. In het eindspel kon wit de verloren pion 
terug winnen. En door zetherhaling met eeuwig schaak werd tot remise besloten.

Hein Bouwmeester - Jasper de Rijk (1 - 0)
Siciliaans, Najdorf. Theorie tot Dd3. Even later gaf wit een pion voor een open g-lijn. 
Zwart nam en zag even later een bluf over het hoofd. Wit kreeg een niet te stoppen aanval 
over de g-lijn.

Ronald Klaassen - Willem Slagter (1 - 0)
Op d4 speelde Willem verrassend f5. Ronald koos een zeer ongebruikelijke variant en zocht 
de aanval op de koningsvleugel. Het werd een wild west partij. Willem gaf een paard tegen 
de pion op e4 en sloeg met een loper op f2. Ronald mocht de loper niet slaan anders zou 
hij met een aftrekschaakje zijn dame verliezen. In plaats daarvan voerde Ronald de druk op
en won nog een stuk met veel dreigingen in de stelling. Ronald koos ervoor om de zware 
stukken te ruilen en zijn overige stukken te ontwikkelen. Willem probeerde het nog wel, 
maar nadat Ronald een stuk ruilde voor 2 pionnen gaf Willem op.

Edwin Groen - Martin Roseboom (½ - ½)
Wit opent in de geest van zijn vader met 1. e3. Er ontstaat een tactisch spel rond e4, d5 
en e5. Zwart biedt de pion op e5 aan om een koningsaanval op te kunnen zetten. Wit weigert 
die pion en activeert zijn stelling op de damevleugel. Wit krijgt een vrijpion op de a-lijn 
en offert een paard op c6 voor 2 pionnen en tegenspel. De zwarte dame raakt op drift en 
zwart moet het stuk terug geven tegen 1 pion. Het eindspel is uiteindelijk remise nadat wit 
in gillende tijdnood zeer waarschijnlijk de winst mist en in plaats daarvan de pluspion weer 
verliest waarna zwart eeuwig schaak kan geven in een dame-eindspel.

John Zandvliet - Sjoerd Meijer (0 - 1)
In een Franse partij speelt zwart (te) snel e5, maar nadat wit Lf3 uit zijn vingers laat 
glippen in plaats van f3 wordt John opgezadeld met een dubbelpion. De kracht van het loper-
paar brengt zwart uiteindelijk de overwinning.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 21 gespeeld op 07-06-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Edwin     Groen     - Martin     Roseboom   ½-½
 John      Zandvliet   - Sjoerd     Meijer    0-1
 Cor van    Ingen     - Alfred     Gaasbeek   1-0
 Ronald     Klaassen   - Willem     Slagter    1-0
 Bart      Koeweiden   - Erik van den  Eijkel    1-0
 Hans      Thuijls    - Anton     Spronk    1-0
 Dick      Krijgsman   - Willem de   Wilde     0-1
 Jan      Hartsuiker  - Hans van de  Weteringh   1-0
 Peter     Jonker    - Hermen     Ketel     ½-½
 Hein      Bouwmeester  - Jasper de   Rijk     1-0
 Herman van   Scherrenburg - Roelof van der Meer     1-0
 Herman     Haasjes    - Kees van der  Dussen    1-0
 Klaas     Kos      - Johan     Tode     ½-½
 Huub      Grim     - Kees van de  Voort     1-0
Donderdag 31 mei 2018: Twintigste ronde.

Verslag van de twintigste ronde intern.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Kees van der Voort - Sebo Nienhuis (0 - 1)
Gesloten Siciliaans. De witte loper ging via c4 naar a2. Op de tiende zet speelde wit c2-c4. 
De witte loper heeft de hele partij eigenlijk niet meer meegedaan. Een ongelukkige en passant
slag kostte wit de h-pion. Zwart veroverde de open f-lijn. En dat was beslissend.

Anton Spronk - Dick Krijgsman (1 - 0)
1. e4 e6; 2. Lc4 d5. Wit zet zichzelf klem met Pe2. Zwart krijgt vele lijnen richting de witte
koningsstelling en valt aan. Zwart vergeet zijn pion op d5 en met 13. Lxd5 krijgt wit een pion
en haalt de angel uit de stelling. Omdat zwart lang gerokeerd heeft, kan wit met tussenschaak 
19. Lg5 een stuk pakken. Zwart geeft op.

John Zandvliet - Willem Slagter (0 - 1)
Willem speelt op 1. e4 de Frans opening 1. ... e6. Dat is zeer zeldzaam, normaal volgt 1. ... e5, 
maar Martin had hem ingefluisterd op welke wijze John met Frans van hem had verloren, dus dat 
wilde Willem graag evenaren. Uiteraard week John snel af, helaas. John gaf een pion voor een 
drukstelling. Willem kon alles bijeen houden. En op zet 31 speelde John even een onnauwkeurige 
zet wat afgestraft werd met een schijnoffer. Het eindspel was toen niet al te moeilijk meer.

Peter Dullaart - Martin Roseboom (0 - 1)
Peter speelt het anti-leeuw systeem, een vroeg g4. Daar komt een vrijwel gelijkwaardige stel-
ling uit, totdat zwart de passieve zet Pf8 speelt. Wit komt dan beter te staan. Maar na zwarts 
lange rokade ontwikkelt wit op zijn beurt zijn witvelderige loper te passief naar d3 hetgeen 
een pion kost. Wit denkt die terug te kunnen winnen door Lxa7, want zwart kan die loper niet 
direct winnen door b6, want dan volgt La6#. Maar in het vervolg van de partij dreigt de loper
steeds ingesloten te gaan worden en door de verdediging van deze loper kan hij de andere loper 
niet meer verdedigen. Wit geeft op.

Sjoerd Meijer - Erik van en Eijkel (1 - 0)
Na een Siciliaanse opening ruilt zwart zijn loper tegen een paard en wint daarbij een pion ten 
koste van een gedrongen stand. Nadat wit met a5 de damevleugel veroverde/vastlegde kon hij 
daarna de pion terugwinnen op f6, waardoor de zwartte koningstelling versplinterde. Na h4-h5 
kreeg wit een winnende aanval.

Cor van Ingen - Edwin Groen (0 - 1)
Siciliaans met 1. e4 c5; 2. c3 d5 Wit speelt op druk via de isolanie op d4. Er volgt een 
tactische strijd waarin Cor beter staat en via c5 en b7 binnen wil dringen in een 4-toren 
eindspel met witte loper en zwart paard. Wit lijkt te winnen, maar vergrijpt zich met La5, 
waarna zwart ondanks gillende tijdnood de winst grijpt.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 20 gespeeld op 31-05-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Peter     Dullaart   - Martin     Roseboom   0-1
 Cor van    Ingen     - Edwin     Groen     0-1
 Sjoerd     Meijer    - Erik van den  Eijkel    1-0
 John      Zandvliet   - Willem     Slagter    0-1
 Ronald     Klaassen   - Hans      Thuijls    1-0
 Anton     Spronk    - Dick      Krijgsman   1-0
 Jos van    Raan     - Bart      Koeweiden   0-1
 Hermen     Ketel     - Hans van de  Weteringh   0-1
 Hein      Bouwmeester  - Jan      Hartsuiker  0-1
 Willem de   Wilde     - Kees van der  Dussen    1-0
 Huub      Grim     - Peter     Jonker    0-1
 Kees van de  Voort     - Sebo      Nienhuis   0-1
 Herman van   Scherrenburg - Herman     Haasjes    1-0
 Ben      Verduyn    - Klaas     Kos      0-1
Donderdag 24 mei 2018: Negentiende ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Jos van Raan - Arnold van den Berg (1 - 0)
Het witte offer op de 5de zet was veel te voorbarig. Maar zwart zag de weerlegging niet en 
bleef een pion achter. Wit moest de achterstand in ontwikkeling weg werken en kreeg daarna 
druk op de zwarte h-pion. Met een kleine combinatie won wit een tweede pion en de rest was 
een kwestie van uitschuiven.

Kees van der Voort - Jasper de Rijk (½ - ½)
Wit opende met e4 en zwart reageerde met c5. Wit speelde Lc4 en Pf3 om zo snel mogelijk te 
rokeren. Pas na 29 zetten zag wit kans om een pion te verschalken. Wellicht zat er winst in 
voor wit, maar hij accepteerde toch een remise aanbod van zwart.

John Zandvliet - Peter Dullaart (½ - ½)
In een Weense opening kreeg wit snel een overweldigende aanval waardoor zwart zich gedwongen 
zag een kwaliteit aan te bieden. Wit wilde het te mooi doen door eerst zelf zijn pion op e5 
aan te bieden. Die werd genomen door de zwarte dame. Wit dacht een directe mat aanval te heb-
ben, maar had een schaak op g4 over het hoofd gezien. Hierna kon zwart remise houden door 
eeuwig schaak te geven.

Sjoerd Meijer - Willem Slagter (½ - ½)
Willem speelde vanaf het begin op remise. Zodra stukken geruild konden worden, deed hij dat. 
Sjoerd bereikte geen voordeel. Niettemin werd het eindspel, lopers van gelijke kleur en 6 
pionnen tot het uiterste doorgespeeld. Maar door nauwkeurig spel van zwart bleef de stelling 
in evenwicht.

Anton Spronk - Martin Roseboom (0 - 1)
In een zwarte leeuw verkijkt wit zich op welke zwarte stukken er naar het veld g4 gespeeld 
kunnen worden. Hij hield rekening met de loper, dat was niet gevaarlijk, daarom nam hij niet 
het tempo voor h3 en speelde de actieve zet f4. Zwart speelde echter het paard en dat kostte 
in combinatie met Lc5 een kwaliteit. Wit had compensatie door een aanval tegen g7 te combineren 
met de dreiging van een sterk stukoffer op d5. Door geleidelijk wat stukken te ruilen kon 
zwart de dreigingen pareren en zijn materiële voorsprong leverde de winst op.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 19 gespeeld op 24-05-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Anton     Spronk    - Martin     Roseboom   0-1
 Cor van    Ingen     - Ronald     Klaassen   1-0
 Sjoerd     Meijer    - Willem     Slagter    ½-½
 John      Zandvliet   - Peter     Dullaart   ½-½
 Alfred     Gaasbeek   - Edwin     Groen     ½-½
 Hans      Thuijls    - Hein      Bouwmeester  1-0
 Dick      Krijgsman   - Hermen     Ketel     1-0
 Jos van    Raan     - Arnold van de Berg     1-0
 Jan      Hartsuiker  - Willem de   Wilde     ½-½
 Kees van der  Dussen    - Hans van de  Weteringh   0-1
 Kees van de  Voort     - Jasper de   Rijk     ½-½
 Ben      Verduyn    - Peter     Jonker    ½-½
 Sebo      Nienhuis   - Herman     Haasjes    1-0
 Klaas     Kos      - Loek      Platschorre  ½-½
 Erik van den  Eijkel    - extern            0-1
 Bart      
Donderdag 3 mei 2018: Achttiende ronde.

Verslag van de achttiende ronde intern.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Hans van de Weteringh - Jos van Raan (½ - ½)
Er verscheen een variant van het Orthodox Damegambiet op het bord. Na een serie van afruilen 
ontstond een eindspel met voor beide partijen een zwartvelderige loper, een paard en vijf 
pionnen. Jos bood remise aan, hetgeen Hans accepteerde, want er zou een dubbelpion verloren 
gaan.

Anton Spronk - John Zandvliet (½ - ½)
In een loperspel kreeg zwart een iets betere stelling. De dames weren geruild en zwart gaf 
een lastig torenschaak op e8. Wit gaf een pion op, maar kreeg daarvoor eindelijk vrij spel 
voor zijn stukken. Een matdreiging dwong zwart de pion terug te geven. Remise werd door zwart 
voorgesteld en door wit geaccepteerd.

Willem de Wilde - Peter Jonker (1 - 0)
Gelijk opgaande partij in de opening en middenspel. Stelling vol complicaties. Zwart had een 
tijdvoordeel en bood op zet 35 remise aan. Wit besloot door te spelen omdat hij het "betere" 
paard had. Mede hierdoor besloot zwart met zijn koning te gaan lopen. Toen wit de aanval van 
de koningsvleugel naar de damevleugel verlegde en met dubbele torens op de b-lijn binnenviel, 
kon zwart de stelling niet meer houden.

Ronald Klaassen - Martin Roseboom (1 - 0)
Ronald opende met d4 en kreeg de zwarte leeuw tegen zich. Ronald koos voor een Konings-Indisch 
achtige stelling. Martin probeerde met b5 de stelling open te breken en meer speelruimte te 
krijgen voor zijn stukken. Ronald ruilde de pion en een stuk op b5. Vervolgens speelde hij f4 
om de aanval te openen. Martin vervolgde niet sterk door g6 te spelen. Hij verzwakte zijn 
koningstelling en gaf in een verloren stelling een stuk weg voor een pion. De dames werden 
geruild en Martin bood nog tegenstand totdat Ronald een pion won. Doorspelen had geen zin meer 
en Martin gaf op.

Ben Zee - Peter Dullaart (0 - 1)
Tegen d4, Pf3 en g3 van Ben koos Peter voor de opstelling met Pf6, e6 en het verrassende b5. 
Dit had Peter voorbereid nadat hij een partij van So had gezien. Ben speelde e4 (Kamsky deed 
iets anders). Peter sloeg met het paard en ben de b-pion met de loper. Peter kreeg hierdoor 
een leuk centrum. Omdat Ben (zoals gebruikelijk) in tijdnood raakte en de goede voorzetting 
niet meer kon vinden won Peter.

Hermen Ketel - Alfred Gaasbeek (0 - 1)
Op de 13de zet gaf Hermen een pion weg in een gelijke stelling. Na de lange rokade kreeg 
Hermen iets spel op de damevleugel. Alfred kon de dreiging afdekken. In het eindspel met 
ieder loper en toren en pionnen op beide vleugels leek Hermen's koning op de koningsvleugel 
in een matnet te raken. Hermen kon zich uit het matnet bevrijden door een pion op te geven. 
Zwart viel met zijn toren op de a-lijn de witte pion op a2 aan en wit moest die blijven dekken 
met zijn toren op h2. Met het winstplan door een koningswandel vanaf a6 via b5, c6 en d6 naar 
f2 en vervolgens naar c1 stelde zwart promotie veilig en gaf wit op.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 18 gespeeld op 03-05-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Ronald     Klaassen   - Martin     Roseboom   1-0
 Edwin     Groen     - Erik van den  Eijkel    0-1
 Anton     Spronk    - John      Zandvliet   ½-½
 Ben      Zee      - Peter     Dullaart   0-1
 Hermen     Ketel     - Alfred     Gaasbeek   0-1
 Dick      Krijgsman   - Hans      Thuijls    ½-½
 Hans van de  Weteringh   - Jos van    Raan     ½-½
 Arnold van de Berg     - Jasper de   Rijk     1-0
 Willem de   Wilde     - Peter     Jonker    1-0
 Kees van der  Dussen    - Sebo      Nienhuis   ½-½
 Roelof van der Meer     - Huub      Grim     ½-½
 Klaas     Kos      - Kees van de  Voort     ½-½
 Johan     Tode     - Ben      Verduyn    ½-½
 Herman     Haasjes    - Loek      Platschorre  1-0
Donderdag 26 april 2018: Zeventiende ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Hermen Ketel - Hein Bouwmeester (1 - 0)
Moeilijke partij. Hein stond een pion voor, maar niet lekker en liet Hermen terugkomen. Toen 
een blunder en Hermen kon schaak geven met een loper, een stuk winnen en de partij.

Martin Roseboom - Sjoerd Meijer (½ - ½)
Martin weerstaat de aanval op de koppositie. Via zetverwisseling komt de doorschuif variant 
van het Frans op het bord. Het wordt een loopgraven gevecht waarbij zwart het loperpaar heeft 
en wit het paardenduo. Zwart kiest uiteindelijk voor een dame-uitval naar b5 met aanval op b2. 
Wit verovert de f-lijn en zoekt daar zijn kansen. Zwart neemt 2 pionnen mee op b2 en a3 en 
keert daarna schielinks terug met zijn dame, eerst naar e7 en dan naar f8. Niet echt handig, 
want nu kan wit slaan op f7 en wint na de dameruil ook de tweede pion terug. Wit bood op dat
moment remise aan, wat zwart niet met goed fatsoen kon weigeren.

Ben Zee - Hans Thuijls (½ - ½)
Een redelijk gesloten manoeuvreer partij met een open d-lijn. Wit had ruimte voordeel, maar 
toen zwart de stukken ruilde om complicaties op de h-lijn te voorkomen, resteerde een eindspel 
met gelijke lopers, dat door de ondoordringbare pionnenstructuur in remise resulteerde.

John Zandvliet - Erik van den Eijkel (1 - 0)
In een Scheveninger Siciliaan verwaarloosde zwart zijn ontwikkeling door te vroeg e6-e5 te spelen.
Er volgde een afruil van lopers. De rokade van zwart gaf wit de gelegenheid om het zwarte paard 
op f6 te slaan gevolgd door Pd5 met aanval op de zwart dame. De combinatie van paard en witte 
dame op h6 leidde tot een niet af te weren mat op h7.

Willem Slagter - Cor van Ingen (0 - 1)
In een Italiaanse partij kreeg Willem in het middenspel een licht voordeel. Nadat beide spelers 
hun torens hadden verdubbeld overzag Willem een schaakje met het paard op a1 hetgeen de kwaliteit 
kostte en even later de partij.

Edwin Groen - Anton Spronk (1 - 0)
Na 1. e4 c5 wordt het een open strijd waar zwart druk op e4 heeft en wit druk op de d-lijn. Na 
een gedwongen ruilvariant resteren 2 torens en witvelderige lopers voor beiden. Wit heeft druk 
door de vrijpionnen op b3 en c2 maar verliest tempo's. Beiden hadden het beter kunnen spelen en 
inmiddels remise is vrijwel zeker. Dan overvraagt Anton de stelling en als alleen 2 koningen en 
1 witte pion overblijven komt zwart te laat om promotie te verhinderen.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 17 gespeeld op 26-04-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Martin     Roseboom   - Sjoerd     Meijer    ½-½
 Willem     Slagter    - Cor van    Ingen     0-1
 John      Zandvliet   - Erik van den  Eijkel    1-0
 Edwin     Groen     - Anton     Spronk    1-0
 Peter     Dullaart   - Ronald     Klaassen   0-1
 Ben      Zee      - Hans      Thuijls    ½-½
 Hermen     Ketel     - Hein      Bouwmeester  1-0
 Alfred     Gaasbeek   - Bart      Koeweiden   1-0
 Dick      Krijgsman   - Jos van    Raan     1-0
 Peter     Jonker    - Jan      Hartsuiker  0-1
 Jasper de   Rijk     - Sebo      Nienhuis   ½-½
 Klaas     Kos      - Kees van der  Dussen    ½-½
 Roelof van der Meer     - Kees van de  Voort     ½-½
 Herman     Haasjes    - Huub      Grim     0-1Donderdag 5 april 2018: Zestiende ronde.

Verslag van de zestiende ronde intern.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Hans Thuijls - Hermen Ketel (½ - ½)
In een afruilpotje werd afgewikkeld naar een toreneindspel dat remise werd.

Loek Platschorre - Huub Grim (0 - 1)
De partij ging vrij gelijk op, totdat wit bij de 18de zet zijn paard 'weggaf'. Na nog 8 zetten 
tegengesparteld te hebben gaf wit op. Wit zat duidelijk nog in vakantie sferen.

Ben Verduyn - Kees van der Dussen (0 - 1)
Wit opende met d4 en zwart met Pf6. Aam beide zijden werd behoedzaam ontwikkelt. Het eerste kruit 
werd verschoten op f3, paard tegen loper. Na rokade van zwart ontbrande de strijd om het centrum. 
Er ontstond enige druk op wit's koningsvleugel, die ook na afruil en rokade bleef bestaan, maar 
echte moeilijkheden ontstonden toe wit per abuis zijn randpion op de koningsvleugel verloor, waar-
na zwart via afruilen de winst kon boeken.

Sjoerd Meijer - Cor van Ingen (1 - 0)
In een uitgesteld aangenomen damegambiet besteedt zwart veel tijd aan de opening. Na dat zwart b6 
speelde kon wit met La6 uiteindelijk de kwaliteit winnen op c7 of c8 door het loperpaar. Na kwa-
liteitswinst was het echter nog niet zo makkelijk voor wit om verder te komen. Na dat zwart echter 
door een blunder pion h6 moest geven om stukverlies te vermijden gaf zwart de pijp aan Maarten.

Erik van den Eijkel - Martin Roseboom (0 - 1)
Er komt via zetverwisseling een Leeuwenklauw op het bord. Erik rokeert kort, Martin gebruikt de 
tijd om op de damevleugel te ontwikkelen. Als wit zich in het vroege middenspel vergist en de 
loper op d3 opsluit kan zwart door c5 te spelen met de dreiging c4 en loperwinst een pion op e4 
winnen. Wit krijgt hierdoor wel zijn paard op h6, maar daar dreigt hij ook verloren te gaan. 
Doordat de zwarte koning nog steeds op e8 staat denkt wit dat een stukoffer op e5 voldoende 
aanvalskansen op moet leveren. In tijdnood vindt wit niet de beste voortzetting en ineens kan 
zwart door Dg3+ dameruil forceren, die wit daarna een toren gaat kosten en Erik doet besluiten 
de strijd te staken.

Willem Slagter - Edwin Groen (1 - 0)
Na een -bewust- door zwart vreemd gespeelde opening verkrijgt wit een plezierige stelling. Niet-
temin kwam Willem ook niet echt verder en op zet 29 stelt Edwin remise voor. Willem verkeert nog 
in een soort van "winning mood" en weigert, maar komt vervolgens een pion achter. Gelukkig mist 
Edwin een combinatie (zie extra opgaven 17, opgave 2) waardoor wit een stuk en de partij wint. 
Een gestolen extra halfje.
 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 16 gespeeld op 05-04-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Erik van den  Eijkel    - Martin     Roseboom   0-1
 Sjoerd     Meijer    - Cor van    Ingen     1-0
 Willem     Slagter    - Edwin     Groen     1-0
 Anton     Spronk    - Peter     Dullaart   0-1
 Bart      Koeweiden   - Ronald     Klaassen   0-1
 Jos van    Raan     - Ben      Zee      0-1
 Hans      Thuijls    - Hermen     Ketel     ½-½
 Alfred     Gaasbeek   - Hein      Bouwmeester  ½-½
 Jan      Hartsuiker  - Dick      Krijgsman   0-1
 Hans van de  Weteringh   - Arnold van de Berg     1-0
 Sebo      Nienhuis   - Peter     Jonker    0-1
 Jasper de   Rijk     - Roelof van der Meer     1-0
 Ben      Verduyn    - Kees van der  Dussen    0-1
 Loek      Platschorre  - Huub      Grim     0-1
 Johan     Tode     - Herman     Haasjes    1-0


Donderdag 29 maart 2018: Vijftiende ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Hans van de Weteringh - Sebo Nienhuis (½ - ½)
Sebo kiest voor een mindere variant van het geweigerd Dame-gambiet. Hij werd door Hans opge-
scheept met een geïsoleerde dubbele c-pion. In het verre middenspel heeft Sebo een paard op 
f4 en krijgt de kans om met Df2 mat op g2 te dreigen en de ongedekte toren op e1 aan te val-
len. Maar in plaats daarvan ruilde hij de dames en bood remise aan. Dat werd door Hans 
geaccepteerd.

Hermen Ketel - Peter Dullaart (0 - 1)
Wit opende met d4, Pf3 en Lf4, Peter vermoedt dat dit de London opening is. Peter speelde 
b6 en Lb7. Hij kwam in de problemen toen hij zijn paard naar de rand speelde om Hermen's 
loper te ruilen. Peter komt onder druk te staan. Maar toen Hermen de beste zet verzuimde 
trok Peter aan het langste eind.


Jasper de Rijk - Johan Tode (1 - 0)
Na een Franse opening won zwart een centrumpion. In het vroege middenspel kiest zwart voor 
opportunistisch spel, waarbij hij aanvalsmogelijkheden voor wit mist. Na een aantal aanval-
lende voorzettingen van wit besluit zwart op te geven.


Cor van Ingen - Anton Spronk (1 - 0)
Wit opende met e4 en na c5 speelde wit c3 (gesloten Siciliaans). In een gelijkwaardige stel-
ling speelde zwart zijn paard op de 18de zet naar h4. Wit speelde g3 en daarna f5 hetgeen
de zwarte stelling open scheurde en zwart een paard tegen twee pionnen moest geven. Uitein-
delijk bleek de witte voorsprong voldoende voor de winst.

Dick Krijgsman - Herman van Scherrenburg (1 - 0)
Evan's gambiet met La5 en d4. Na Pge7 kan wit door twee keer te slaan op f7 en daarna door 
Dh5+ de loper op a5 ophalen. Maar wit wil zijn loper op c4 in het spel houden en slaat de 
loper op a5 niet. Zwart staat dan een stuk voor tegen een pion. De aanval van wit gaat wel 
door en zwart gebruikt te veel tijd om de verdediging te vinden. Zijn toren op a8 doet de 
gehele partij niet mee en mede door zijn tijdnood geeft zwart op. 

Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 15 gespeeld op 29-03-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Martin     Roseboom   - John      Zandvliet   ½-½
 Cor van    Ingen     - Anton     Spronk    1-0

 Bart      Koeweiden   - Sjoerd     Meijer    0-1
 Edwin     Groen     - Hans      Thuijls    1-0
 Hermen     Ketel     - Peter     Dullaart   0-1
 Jos van    Raan     - Jan      Hartsuiker  1-0
 Ben      Zee      - Willem de   Wilde     1-0

 Alfred     Gaasbeek   - Peter     Jonker    1-0
 Arnold van de Berg     - Roelof van der Meer     1-0
 Dick      Krijgsman   - Herman van   Scherrenburg 1-0
 Hans van de  Weteringh   - Sebo      Nienhuis   ½-½
 Jasper de   Rijk     - Johan     Tode     1-0
 Huub      Grim     - Kees van der  Dussen    0-1
 Ben      Verduyn    - Kees van de  Voort     ½-½
 Coen      Groen     - Herman     Haasjes    0-1
 Erik van den  Eijkel    - extern            ½-½
 Willem     Slagter    - extern            ½-½

Donderdag 22 maart 2018: Veertiende ronde.

Verslag van de veertiende ronde intern

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Kees van der Voort - Johan Tode (0 - 1)
Eerste interne competitie met een winst afgerond, dat is een lekker begin. In het Frans had 
Johan het idee iets beter uit de opening (verdediging) te komen. Na een lange, gesloten 
stelling te hebben gespeeld met veel druk op een pion weet Johan uiteindelijk door te breken 
en zijn schaaksoldaten te leiden naar de overwinning. Leukigheidje, wanneer Kees zijn dame 
een paardensprong laat maken om schaak op te heffen, waarschijnlijk na het horen van de 
bekende schaakgrap: het gewonnen paard.

Roelof van der Meer - Hans van de Weteringh (½ - ½)
Er verscheen een Alapin variant van het Siciliaans op het bord. Er volgde een gelijkopgaande 
strijd, totdat zwartspeler, Hans van de Weteringh een pion liet instaan. Vlak daarvoor had hij 
een remise-aanbod van zijn tegenstander Roelof van er Meer afgeslagen. Roelof bood voor de 
tweede keer remise aan, hetgeen Hans nu gretig accepteerde.

Ronald Klaassen - Sjoerd Meijer (0 - 1)
In een Konings-Indiër kiest Ronald voor de sämisch-opstelling met f3. Zwart offert een pion op 
c5 voor ontwikkelingsvoorsprong en wordt enigszins beloont doordat wit weinig ruimte heeft. 
Na 13. g3 krijgt zwart de pion terug en na een vrij geforceerde afruil van stukken staat wit 
in hogere zin verloren. Na nog een pion verloren te hebben staat de witte koning ineens in een
matnet door het sterke zwarte loperpaar. 

Anton Spronk - Willem Slagter (1 - 0)
Na de opening, 1. e4 e5, speelt zwart op de dertiende zet gxf6, waardoor wit een aanvallende 
lijn heeft op de zwarte koningsstelling. De pion op f6 staat de heel tijd in en wordt verdedigd 
door het zwarte paard en dame. Wanneer zwart de verdediging los laat in de 36ste zet dan kan wit
deze pion winnen waarna zwart kans op gelijk spel behoud, maar wit kan met een combinatie zijn 
paard tegen een dame ruilen bij een potentiële mat zet. Zwart geeft op.

Jan Hartsuiker - Edwin Groen (0 - 1)
Na 1. e4, c5 en fianchetto van de koningslopers heeft wit het plan zijn paarden naar voren te 
laten stormen. De ondersteunde zet 14. f4 laat echter na tussenschaak 14. ... Ld4+ en 15. e6 ineens 
het paard vangen. Jan speelt nog door met de hoop op aanval maar zwart vangt alles eenvoudig op.
Met mat in 2 in het vooruitzicht strijkt Jan op de 34ste de vlag.
 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 14 gespeeld op 22 maart 2018

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Cor van    Ingen     - John      Zandvliet   1-0
 Anton     Spronk    - Willem     Slagter    1-0
 Ronald     Klaassen   - Sjoerd     Meijer    0-1
 Jan      Hartsuiker  - Edwin     Groen     0-1
 Ben      Zee      - Hermen     Ketel     0-1
 Peter     Dullaart   - Willem de   Wilde     ½-½
 Hein      Bouwmeester  - Dick      Krijgsman   1-0
 Peter     Jonker    - Arnold van de Berg     ½-½
 Roelof van der Meer     - Hans van de  Weteringh   ½-½
 Herman van   Scherrenburg - Huub      Grim     1-0
 Mart      Pol      - Kees van der  Dussen    1-0
 Jasper de   Rijk     - Klaas     Kos      1-0
 Kees van de  Voort     - Johan     Tode     0-1
 Herman     Haasjes    - Ben      Verduyn    0-1
 Bart      Koeweiden   - extern            ½-½
 Martin     Roseboom   - extern            ½-½Donderdag 1 maart 2018: Dertiende ronde.

Verslag van de dertiende ronde intern

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Loek Platschorre - Ben Verduyn (0 - 1)
Loek speelde aanvallend en kreeg licht voordeel in het middenspel. Ben opende de aanval op de 
koningsvleugel, Loek zag een paardzet over het hoofd en kon daardoor de aanval niet meer pareren 
en moest uiteindelijk capituleren.

Edwin Groen - Sjoerd Meijer (0 - 1)
In een Pirc verblundert Edwin een stuk maar krijgt veel compensatie in de vorm van een pion en
ontwikkelingsvoorsprong. Er dreigde continu allemaal offers op f7 en e6. Nadat zwart eindelijk 
alles ontwikkeld had ten koste van een pion kwam zwart eindelijk los. Na een matgrapje was het 
toch nog snel beslist.

Willem de Wilde - Jos van Raan (0 - 1)
De draak in de Siciliaan kwam op het bord. Wit rokeerde kort, terwijl lang normaal is. Nadat zwart 
een pion gewonnen had, kreeg wit ook nog een zware aanval over zich heen. En dat overleefde wit niet.

Hans Thuijls - Jan Hartsuiker (½ - ½)
In een damegambiet opening werd rustig gemanoeuvreerd en na een grootscheepse afruil bleef een 
remise-achtige stelling over en op de 20ste zet werd tot remise besloten.

Willem Slagter - Bart Koeweiden (1 - 0)
Koningsgambiet. Bart speelde het -uiteraard- onorthodox. Optisch leek wit beter te staan, maar 
in de praktijk viel dat erg tegen. Er volgde een erg ingewikkeld middenspel. Geen idee wie er 
beter stond. Toen Willem naar een pionneneindspel kon afwikkelen bleek dat op tempo net gewonnen.

Erik van den Eijkel - Anton Spronk (0 - 1)
Opening 1. e4, c5. Wit bouwt langzaam , maar geeft aan zwart te veel ruimte. Als de witte koning o
p g2 en de witte dame op f2 staan, dan heeft zwart aanvalslijnen op de f-lijn en de diagonaal h1-a8. 
Als uiteindelijk de zwart dame op g5 komt, dan is het niet te houden en verliest wit een volle dame, 
met nog ëën loper over. Wit geeft op in de 38ste zet.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 13 gespeeld op 1 maart 2018

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Martin     Roseboom   - Cor van    Ingen     ½-½
 Erik van den  Eijkel    - Anton     Spronk    0-1
 Willem     Slagter    - Bart      Koeweiden   1-0
 Edwin     Groen     - Sjoerd     Meijer    0-1
 Hans      Thuijls    - Jan      Hartsuiker  ½-½
 Peter     Dullaart   - Hein      Bouwmeester  1-0
 Willem de   Wilde     - Jos van    Raan     0-1
 Arnold van de Berg     - Hermen     Ketel     0-1
 Peter     Jonker    - Roelof van der Meer     ½-½
 Hans van de  Weteringh   - Dick      Krijgsman   0-1
 Sebo      Nienhuis   - Mart      Pol      ½-½
 Kees van der  Dussen    - Jasper de   Rijk     1-0
 Herman     Haasjes    - Klaas     Kos      0-1
 Loek      Platschorre  - Ben      Verduyn    0-1Donderdag 8 februari 2018: Twaalfde ronde.

Verslag van de twaalfde ronde intern

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Jasper de Rijk - Peter Jonker (0 - 1)
In de opening staat wit beter ontwikkelt. Zwart lokt wat zetjes uit, waarbij de lopers van
wit weinig doen. In het eindspel slaat wit met zijn dame een ongedekte pion op c6. Wit 
denkt hierdoor dat hij het schaak van zwart op a1 met de dame van zwart kan voorkomen door
zijn eigen dame op de achterste rij er weer tussen te plaatsen. Maar ziet over het hoofd 
dat zwart ook schaak kan geven op d1. Hiermee verliest wit de loper (na tussenplaatsing) 
en daarna is het mat.

Martin Roseboom - Willem Slagter (1 - 0)
Willem kiest voor de Franse verdediging, en laat Martin nou tijdens zijn vakantie het boek
van de gebroeders Sveshnikov gelezen hebben hoe wit de doorschuifvariant het beste kan spelen. 
Zwart kiest een zij-variant en rokeert kort waardoor wit een gevaarlijk initiatief op de 
koningsvleugel krijgt. Als zwart verkeerd terugslaat op f5 heeft wit ineens een winnende 
aanval.

Erik van den Eijkel - Cor van Ingen (½ - ½)
Cor wist met zwart al vrij snel het openingsvoordeel van wit te neutraliseren en kwam 
positioneel beter te staan. Na afruil van de dames en alle lichte stukken was de stelling 
min of meer in evenwicht. Een remisevoorstel van Erik op zet 18 werd door Cor geaccepteerd.

Jan Hartsuiker - Hermen Ketel (1 - 0)
Opening Italiaans. Beide partijen kort gerokeerd. Zwart dreigt met aanval op h3, maar wit 
verdedigt goed. Zwart speelt zijn pionnen op de koningsvleugel op, maar vergeet een pion op 
a6 te verdedigen. Beide partijen vallen aan op de koningsvleugel, maar zwart vergist zich 
in een afruil en wit komt een kwaliteit voor en wint.

Huub Grim - Ben Verduijn (1 - 0)
Lange tijd gaan wit en zwart gelijk op. Zwarts toren op a8 en paard op b8 konden pas laat 
worden ingezet. Kantelpunt was zet 17, als wit zijn toren naar e1 speelt. Zwart komt hier-
door steeds verder onder druk te staan. Na zijn 29ste zet geeft zwart op want hij ziet,
nog voordat wit het door heeft, dat wit een kleine combinatie uit kan voeren die hem een 
toren kost of hij mat achter de paaltjes gaat.

John Zandvliet - Bart Koeweiden (½ - ½)
In het Scandinavisch gambiet probeerde zwart te verrassen met een dubieus offer. Wit rea-
geerde klinisch en kon makkelijk een grote afruil bewerkstelligen. Nadat zwart alleen maar 
kon toezien hoe wit zijn stelling verstrekte maakte wit een blunder en kon zwart weg komen 
met remise door eeuwig schaak met zijn twee torens op de tweede rij en de witte koning ge-
vangen tussen zijn torens op de eerste rij.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 2 ronde 12 gespeeld op 8 februari 2018

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Erik van den  Eijkel    + Cor van    Ingen     ½-½
 Martin     Roseboom   - Willem     Slagter    1-0
 John      Zandvliet   - Bart      Koeweiden   ½-½
 Anton     Spronk    - Ronald     Klaassen   ½-½
 Sjoerd     Meijer    - Hein      Bouwmeester  1-0
 Edwin     Groen     - Willem de   Wilde     1-0
 Hans      Thuijls    - Arnold van de Berg     1-0
 Jan      Hartsuiker  - Hermen     Ketel     1-0
 Hans van de  Weteringh   - Ben      Zee      0-1
 Dick      Krijgsman   - Peter     Dullaart   0-1
 Herman van   Scherrenburg - Alfred     Gaasbeek   0-1
 Jasper de   Rijk     - Peter     Jonker    0-1
 Kees van der  Dussen    - Roelof van der Meer     0-1
 Sebo      Nienhuis   - Loek      Platschorre  1-0
 Huub      Grim     - Ben      Verduyn    1-0
 Kees van de  Voort     - Herman     Haasjes    1-0

Donderdag 1 februari 2018: Elfde ronde, Erik van den Eijkel winterkampioen.

Erik van den Eijkel is winterkampioen in de A-groep, van harte gefeliciteerd.
Na de 11de ronde vindt er promotie/degradatie plaats. 
Winterkampioen in de B-groep is Jan Hartsuiker, ook Ben Zee en Jos van Raan promoveren naar de 
A-groep.
Winterkampioen in de C-groep is Anton Spronk, en zijn ook Arnold van den Berg en Hermen Ketel 
gepromoveerd naar de B-groep. 
Allen van harte gefeliciteerd.
De tweede helft spelen Edwin Groen, Hans Thuijls en Sebo Nienhuis in de B groep en komen Mart 
Pol en Ben Verduyn uit in de C-groep.


Partij verslagen door de spelers geschreven.

Ronald Klaassen - Hans van de Weteringh (1 - 0)
Hans koos dit keer niet voor Grünfeld-Indisch, maar voor Ben-oni tegen d4. De partij ging gelijk 
op. Hans trok het initiatief naar zich toe em kwam met zijn torens Ronald zijn stelling binnen. 
Hij won een pion op b2, maar moest daarvoor wel zijn zwartvelderige loper geven. Ronald wist een
pion op f6 te plaatsen. Hans verdubbelde de toren op de 2de rij en dreigde mat in 2. Ronald zette
zijn dame op h6 en Hans kon mat op g7 niet meer voorkomen.

Jos van Raan - Alfred Gaasbeek (1 - 0)
Het lukte! Lh7 en mat. Een droom van elke schaker. Alfred gaf Jos de ruimte om deze knalzet voor 
te bereiden. En dat na een Franse opening.

 
Willem Slagter - Erik van den Eijkel (½ - ½)
Er kwam een bekende opening tussen Willem en Erik op het bord. Ondanks de "voorbereiding" van Erik
kreeg Willem toch het initiatief. Op het moment dat Willem dit wilde verzilveren en een pion pakte, 
bleek dit een giftige pion te zijn. Tijdens de analyse na afloop bleek dat in de tegenaanval zelfs 
winst voor zwart mogelijk was. Uiteindelijk werd het door zetherhaling remise.

Sebo Nienhuis - Kees van der Voort (1 - 0)
Op de 12de zet (Pe4) verspeelde zwart zijn e-pion. De "strijd" ging om de c-lijn. Na de ruil van de
witvelderige lopers op b7, bezette wit de c-lijn. Na een penning op de e-lijn (Wit Te1, Zwart De4 en
 Pe7) dacht zwart met Kf8 de zaak net te redden. Helaas, Dd8! schaakmat werd overzien.


Uitslagen Interne competitie ronde 11 gespeeld op 01 februari2018 
 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Willem     Slagter    - Erik van den  Eijkel    ½-½
 John      Zandvliet   - Edwin     Groen     1-0
 Hein      Bouwmeester  - Anton     Spronk    0-1
 Ronald     Klaassen   - Hans van de  Weteringh   1-0
 Hermen     Ketel     - Willem de   Wilde     0-1
 Arnold van de Berg     - Jan      Hartsuiker  ½-½
 Kees van der  Dussen    - Hans      Thuijls    0-1
 Jos van    Raan     - Alfred     Gaasbeek   1-0
 Dick      Krijgsman   - Roelof van der Meer     1-0
 Peter     Dullaart   - Loek      Platschorre  1-0
 Mart      Pol      - Herman van   Scherrenburg 0-1
 Herman     Haasjes    - Jasper de   Rijk     0-1
 Huub      Grim     - Klaas     Kos      ½-½
 Sebo      Nienhuis   - Kees van de  Voort     1-0
 Ben      Verduyn    - Coen      Groen     ½-½
 Cor van    Ingen     - extern            0-1
 Martin     Roseboom   - extern            1-0
 Sjoerd     Meijer    - extern            0-1
 Bart      Koeweiden   - extern            1-0

Stand na ronde 11.

Ranglijst Interne competitie cyclus 1 na ronde 11 seizoen 17/18

 Nr Voornaam   Naam     Score Waarde Subgrp Rating  TPR Rtng+ Gesp. Afgez Oneven Extern Vrij W-Z Bordptn %Wit %Zwt VorNr 
 01 Erik van den Eijkel    881,0   100 A*    1794  1871  19   8          3     0   5,5  75  63 (1)  
 02 Martin    Roseboom   849,5   99 A    1858  1943  18   7   1       3     1   5,0  75  67 (3)  
 03 Cor van   Ingen     798,7   98 A    1906  1950   8   7   1       3     1   5,0  63  83 (2)  
 04 Willem    Slagter    767,5   97 A    1840  1873  10   9          2     1   6,0  50  88 (4)  
 05 John     Zandvliet   739,0   96 A    1820  1856   9   9          2     1   5,5  40  88 (5)  
 06 Anton    Spronk    671,5   95 C*    1671  1799  40   10               0   7,5  70  80 (8)  
 07 Ronald    Klaassen   664,7   94 A    1777  1787   1   5   2       4     1   2,5  83   0 (9)  
 08 Bart     Koeweiden   648,0   93 A    1755  1755   2   7   2       2     1   4,5  100  17 (10) 
 09 Hein     Bouwmeester  619,8   92 A    1745  1850  22   8   2       1     2   5,0  50  83 (7)  
 10 Willem de  Wilde     600,0   91 A    1726  1697  -2   5   3       3     1   3,0  33  100 (12) 
 11 Sjoerd    Meijer    590,5   90 A    1841  1764  -20   9          2     1   5,0  70  38 (6)  
 12 Edwin    Groen     565,5   89 A    1701  1702  -1   11              -1   5,5  80  25 (11) 
 13 Arnold van d Berg     548,8   88 C    1433  1603  46   9   1       1     1   5,0  50  63 (19) 
 14 Hans     Thuijls    547,0   87 A    1693  1663  -6   9   1       1    -1   5,0  75  40 (16) 
 15 Hermen    Ketel     528,5   86 C    1557  1572   6   10          1     2   5,5  58  50 (13) 
 16 Jan     Hartsuiker  528,0   85 B*    1569  1613  16   10          1     0   6,0  70  50 (15) 
 17 Ben     Zee      526,0   84 B    1628  1706  19   8   2       1     0   5,0  63  63 (14) 
 18 Hans van de Weteringh   513,5   83 C    1606  1629   4   9          2    -1   5,0  75  40 (17) 
 19 Jos van   Raan     507,3   82 B    1624  1582  -11   10   1            0   5,0  70  30 (21) 
 20 Dick     Krijgsman   473,0   81 B    1630  1585  -13   10   1            0   4,5  60  30 (24) 
 21 Peter    Dullaart   459,5   80 B    1626  1573  -20   11               1   5,0  42  50 (25) 
 22 Alfred    Gaasbeek   452,8   79 B    1623  1576  -8   6   4       1     0   3,0  83  17 (18) 
 23 Herman van  Scherrenburg 447,0   78 B    1463  1519  17   8   3           -2   4,0  17  70 (28) 
 24 Peter    Jonker    435,0   77 B    1543  1551  -2   7   3            1   2,5  38  33 (22) 
 25 Jasper de  Rijk     424,0   76 C    1567  1493  -19   10          1    -2   5,0  50  50 (27) 
 26 Roelof van d Meer     420,5   75 C    1432  1503  23   11               1   4,5  50  30 (20) 
 27 Kees van der Dussen    385,0   74 C    1546  1283  -62   8          2     0   3,0   0  50 (26) 
 28 Mart     Pol      382,8   73 B    1578  1519  -18   8   1       2     0   3,0  50  25 (23) 
 29 Loek     Platschorre  374,5   72 C    1439  1478   6   7   3       1    -1   3,0  50  38 (29) 
 30 Sebo     Nienhuis   366,2   71 A    1603  1490  -27   8   1       1    -2   3,5  33  50 (31) 
 31 Huub     Grim     359,2   70 C    1450  1446  -1   6   5            0   2,5  50  33 (33) 
 32 Klaas    Kos      350,5   69 C    1434  1377  -17   10          1    -2   4,0  38  42 (30) 
 33 Robert van  Wageningen  346,7   68 C    1601  1637   1   1   4           -1   1,0   -  100 (32) 
 34 Kees van de Voort     296,2   67 C    1355  1349  -5   9   2           -1   2,5  38  20 (35) 
 35 Herman    Haasjes    279,5   66 C    1244  1284   8   9      1   1    -1   2,5  50  10 (34) 
 36 Ben     Verduyn    258,8   65 B    1467  1276  -34   6   2       3     0   1,5  50   0 (36) 
 37 Coen     Groen     182,8   64 C    1130  1078  -9   7   4           -1   0,5   0  13 (37) 
 
Ranglijst op subgroep Interne competitie cyclus 1 na ronde 11 seizoen 17/18

 Nr Voornaam   Naam     Score Waarde Subgrp Rating  TPR Rtng+ Gesp. Afgez Oneven Extern Vrij W-Z Bordptn %Wit %Zwt VorNr 
 01 Erik van den Eijkel    881,0   100 A*    1794  1871  19   8          3     0   5,5  75  63 (1)  K
 02 Martin    Roseboom   849,5   99 A    1858  1943  18   7   1       3     1   5,0  75  67 (3)  
 03 Cor van   Ingen     798,7   98 A    1906  1950   8   7   1       3     1   5,0  63  83 (2)  
 04 Willem    Slagter    767,5   97 A    1840  1873  10   9          2     1   6,0  50  88 (4)  
 05 John     Zandvliet   739,0   96 A    1820  1856   9   9          2     1   5,5  40  88 (5)  
 07 Ronald    Klaassen   664,7   94 A    1777  1787   1   5   2       4     1   2,5  83   0 (9)  
 08 Bart     Koeweiden   648,0   93 A    1755  1755   2   7   2       2     1   4,5  100  17 (10) 
 09 Hein     Bouwmeester  619,8   92 A    1745  1850  22   8   2       1     2   5,0  50  83 (7)  
 10 Willem de  Wilde     600,0   91 A    1726  1697  -2   5   3       3     1   3,0  33  100 (12) 
 11 Sjoerd    Meijer    590,5   90 A    1841  1764  -20   9          2     1   5,0  70  38 (6)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12 Edwin    Groen     565,5   89 A    1701  1702  -1   11              -1   5,5  80  25 (11) D
 14 Hans     Thuijls    547,0   87 A    1693  1663  -6   9   1       1    -1   5,0  75  40 (16) D
 30 Sebo     Nienhuis   366,2   71 A    1603  1490  -27   8   1       1    -2   3,5  33  50 (31) D


 16 Jan     Hartsuiker  528,0   85 B*    1569  1613  16   10          1     0   6,0  70  50 (15) K
 17 Ben     Zee      526,0   84 B    1628  1706  19   8   2       1     0   5,0  63  63 (14) P
 19 Jos van   Raan     507,3   82 B    1624  1582  -11   10   1            0   5,0  70  30 (21) P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20 Dick     Krijgsman   473,0   81 B    1630  1585  -13   10   1            0   4,5  60  30 (24) 
 21 Peter    Dullaart   459,5   80 B    1626  1573  -20   11               1   5,0  42  50 (25) 
 22 Alfred    Gaasbeek   452,8   79 B    1623  1576  -8   6   4       1     0   3,0  83  17 (18) 
 23 Herman van  Scherrenburg 447,0   78 B    1463  1519  17   8   3           -2   4,0  17  70 (28) 
 24 Peter    Jonker    435,0   77 B    1543  1551  -2   7   3            1   2,5  38  33 (22) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 28 Mart     Pol      382,8   73 B    1578  1519  -18   8   1       2     0   3,0  50  25 (23) D
 36 Ben     Verduyn    258,8   65 B    1467  1276  -34   6   2       3     0   1,5  50   0 (36) D


 06 Anton    Spronk    671,5   95 C*    1671  1799  40   10               0   7,5  70  80 (8)  K
 13 Arnold van d Berg     548,8   88 C    1433  1603  46   9   1       1     1   5,0  50  63 (19) P
 15 Hermen    Ketel     528,5   86 C    1557  1572   6   10          1     2   5,5  58  50 (13) P
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18 Hans van de Weteringh   513,5   83 C    1606  1629   4   9          2    -1   5,0  75  40 (17) 
 25 Jasper de  Rijk     424,0   76 C    1567  1493  -19   10          1    -2   5,0  50  50 (27) 
 26 Roelof van d Meer     420,5   75 C    1432  1503  23   11               1   4,5  50  30 (20) 
 27 Kees van der Dussen    385,0   74 C    1546  1283  -62   8          2     0   3,0   0  50 (26) 
 29 Loek     Platschorre  374,5   72 C    1439  1478   6   7   3       1    -1   3,0  50  38 (29) 
 31 Huub     Grim     359,2   70 C    1450  1446  -1   6   5            0   2,5  50  33 (33) 
 32 Klaas    Kos      350,5   69 C    1434  1377  -17   10          1    -2   4,0  38  42 (30) 
 33 Robert van  Wageningen  346,7   68 C    1601  1637   1   1   4           -1   1,0   -  100 (32) 
 34 Kees van de Voort     296,2   67 C    1355  1349  -5   9   2           -1   2,5  38  20 (35) 
 35 Herman    Haasjes    279,5   66 C    1244  1284   8   9      1   1    -1   2,5  50  10 (34) 
 37 Coen     Groen     182,8   64 C    1130  1078  -9   7   4           -1   0,5   0  13 (37) 


K = Kampioen;		P = Promoveert;	D = Degradeert


Donderdag 11 januari 2018: Tiende ronde.

Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 10 gespeeld op 11-01-2018 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Hein      Bouwmeester  - Cor van    Ingen     0-1
 Sjoerd     Meijer    - John      Zandvliet   0-1
 Anton     Spronk    - Edwin     Groen     ½-½
 Hermen     Ketel     - Jos van    Raan     1-0
 Peter     Jonker    - Hans van de  Weteringh   0-1
 Roelof van der Meer     - Jan      Hartsuiker  0-1
 Ben      Zee      - Dick      Krijgsman   1-0
 Hans      Thuijls    - Mart      Pol      1-0
 Alfred     Gaasbeek   - Jasper de   Rijk     1-0
 Loek      Platschorre  - Herman van   Scherrenburg ½-½
 Peter     Dullaart   - Klaas     Kos      1-0
 Kees van de  Voort     - Kees van der  Dussen    0-1
 Huub      Grim     - Herman     Haasjes    1-0
 Ben      Verduyn    - Sebo      Nienhuis   0-1
 Willem     Slagter    - extern            1-0
 Ronald     Klaassen   - extern            0-1
 Erik van den  Eijkel    - extern            1-0
 Willem de   Wilde     - extern            0-1

Donderdag 21 december 2017: Negende ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Hein Bouwmeester - Arnold van den Berg (1 - 0)
Na standaard c4 speelde Arnold bij de 5de zet5 Pa5, wat hem een belangrijke centrumpion kostte en 
gedrongen kwam te staan. Op de 13de zet ging zijn paard verloren en op de 20ste zet de partij.

Willem de Wilde - Dick Krijgsman (1 - 0)
Hollandse verdediging, wit kwam wat actiever uit de opening. Zwart offerde een paard op f2. Wit 
moest wel secuur spelen, maar er kwam in feite niets terug voor het geofferde stuk. Hierna was 
het een kwestie van uitspelen, met als logische uitslag winst voor wit.


Hans van de Weteringh - John Zandvliet (0 - 1)
Wit speelde het Stauton gambiet van het Hollands (1. d4 f5  2. e4 dxe4 3. f3). Maar zwart was 
hierop voorbereid. De witte aanval kwam niet van de grond en zwart kreeg een voorsprong in ont-
wikkeling en met allerlei kleine dreigingen verhinderde hij dat wit kon rokeren. Een tweede 
witte pion viel en zwart bood dameruil aan. Wit weigerde en stak zijn dame in een strop die met
stukverlies eindigde. Na nog vier zetten gaf wit op.


Martin Roseboom - Anton Spronk (1 - 0)
In een gesloten Siciliaan speelde zwart zijn paard naar a2, maar die was ingesloten door witte 
pionnen op a3 en b2. Doordat wit tijdig c4 kon spelen kreeg zwart de wit-velderige diagonaal 
a2-g8 echter niet in handen en ging het paard verloren. Op het eind gaf wit nog het stuk terug,
als zwart met de dame slaat is het ineens een remisestelling, maar hij sloeg met de toren, dat 
had wit wel gezien, want nu ging zwart mat in 2.

Mart Pol - Peter Dullaart (1 - 0)
Bekende opening, 1. e4 2. Pf3 3. c3 van wit. Zwart had geen goed antwoord en kwam steeds meer 
in de knel. In het eindspel werd wit met twee paarden en dame te sterk en dat leidde tot winst 
van wit.
 
Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 9 gespeeld op 21-12-2017 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Erik van den  Eijkel    - Sjoerd     Meijer    1-0

 Cor van    Ingen     - Willem     Slagter    ½-½
 Martin     Roseboom   - Anton     Spronk    1-0
 Hein      Bouwmeester  - Arnold van de Berg     1-0
 Hans van de  Weteringh   - John      Zandvliet   0-1

 Edwin     Groen     - Peter     Jonker    1-0
 Bart      Koeweiden   - Jos van    Raan     1-0
 Willem de   Wilde     - Dick      Krijgsman   1-0
 Roelof van der Meer     - Hans      Thuijls    ½-½
 Herman van   Scherrenburg - Hermen     Ketel     0-1
 Jan      Hartsuiker  - Kees van der  Dussen    1-0
 Mart      Pol      - Peter     Dullaart   1-0
 Jasper de   Rijk     - Huub      Grim     1-0
 Klaas     Kos      - Ben      Verduyn    1-0
 Herman     Haasjes    - Sebo      Nienhuis   1-0
 Alfred     Gaasbeek   - Kees van de  Voort     1-0
 Ronald     Klaassen   - extern            1-0
 Loek      Platschorre  - extern            0-1Donderdag 30 november 2017: Achtste ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Hermen Ketel - Kees van der Voort (1 - 0)
Gelijkwaardige opening. Wit zag kans een pion te winnen en daarmee zwart in een moeilijke positie
te brengen. Daarna verspeelde zwart ook nog een loper en moest hij opgeven.

Sjoerd Meijer - Martin Roseboom (½ - ½)
Martin tovert weer een klassiek Hollandse opening op bord. Wit speelt Lg5 om een paard af te ruilen
en een pion op e5 te krijgen waardoor zwart enigszins belemmerd wordt in zijn bewegingsvrijheid. 
Wit probeert door te vervolgen met d5 actief spel te krijgen, maar speelt dan Da4, waarna dat niet 
meer het geval is. Zwart kon simpel remise afdwingen door eeuwig "schaak" op de dame.

Huub Grim - Peter Dullaart (0 - 1)
Huub opende met d4 en na alle traumatische ervaringen met het Wolga gambiet speelde Peter nu voor 
het eerst van zijn leven het zogeheten New-Yorker systeem. Wonder boven wonder kwam Peter beter te 
staan. Peter offerde, wat in de analyse niet correct bleek te zijn, maar in de partij goed uitpakte.

Jos van Raan - Hans Thuijls (1 - 0)
Jos kwam iets beter uit de opening en hield de druk vast. Na afruil van enige stukken kon Jos een 
toren en paard van Hans tegelijk aanvallen wat een stuik en de partij kostte.

Arnold van den Berg - Erik van den Eijkel (0 - 1)
Op het bord kwam de Siciliaanse opening waarbij Arnold het initiatief probeerde te krijgen met een 
aanval op de zwarte koningsstelling. Een tegenaanval op de damevleugel en het feit dat wit niet 
rokeerde zorgde dat zwart positioneel een goede stelling kreeg. De witte aanval stokte en Erik viel 
het centrum binnen wat tot winst leidde.

Willem de Wilde - Hein Bouwmeester (1 - 0)
Tegen e4 verdedigde zwart Siciliaans, variant 'Accelerated Dragon'. Het begin liep zoals het filmpje 
van Seirawan. Zwart kwam met voordeel in het middenspel en wist te blijven drukken tot wit opgaf.
 
Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 8 gespeeld op 30-11-2017 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Sjoerd     Meijer    - Martin     Roseboom   ½-½
 Arnold van de Berg     - Erik van den  Eijkel    0-1
 Willem     Slagter    - Ronald     Klaassen   1-0
 John      Zandvliet   - Anton     Spronk    0-1
 Willem de   Wilde     - Hein      Bouwmeester  0-1
 Dick      Krijgsman   - Edwin     Groen     ½-½
 Jos van    Raan     - Hans      Thuijls    1-0
 Bart      Koeweiden   - Alfred     Gaasbeek   1-0
 Mart      Pol      - Roelof van der Meer     0-1
 Hermen     Ketel     - Kees van de  Voort     1-0
 Jasper de   Rijk     - Ben      Zee      0-1
 Jan      Hartsuiker  - Klaas     Kos      1-0
 Huub      Grim     - Peter     Dullaart   0-1
 Ben      Verduyn    - Herman     Haasjes    1-0
 Sebo      Nienhuis   - Kees van der  Dussen    0-1 R
 Hans van de  Weteringh   - extern            0-1
 Cor van    Ingen     - extern            1-0


Donderdag 23 november 2017: Zevende ronde.


Partij verslagen door de spelers geschreven.

Edwin Groen - Hermen Ketel (1 - 0)
Een zij-variant van het Engels, 1. c4 Pc6  2. Pc3 e5. Wit krijgt na ruil op d4 het pionnencentrum, 
zwart zet een aanval op met Dc7, Ld6 en h5. Wit countert met Lg5 waarna pionverlies dreigt en zwart 
actief moet tegenspelen. Wit weeft een val in de stelling omdat zwarts onderste rij kwetsbaar is met 
de loper op c8 ingesloten. Zwart dacht een stuk te winnen, maar dan klapt de val dicht en kan zwart
mat of dameverlies niet meer voorkomen.

 
Sebo Nienhuis - Jasper de Rijk (0 - 1)
Opening Dame-Indisch. In het vroege middenspel blundert zwart een kwaliteit weg. Wit behoudt het 
materiele voordeel maar weet dit niet uit te bouwen. Na uitruil van stukken staat wit een kwetsbaar-
heid over de open h-lijn gecombineerd met de diagonaal d5-h1 toe, waaruit zwart toren en loper een 
doorslaggevende aanval haalt.

Peter Dullaart - Ben Zee (0 - 1)
Peter koos voor de Chatard Aljechin variant van het Frans. Na de 7de zet van deze variant (7. Pc3-b5) 
kwam Peter enigszins minder te staan. Enkele zetten later kreeg zwart in het centrum het initiatief. 
Peter sloeg verkeerd terug op d4, waarna hij zijn dame verloor op d2 na ... Lb4 omdat de koning nog op 
e1 stond.

Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 7 gespeeld op 23-11-2017 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Jos van    Raan     - Hans van de  Weteringh   ½-½
 Edwin     Groen     - Hermen     Ketel     1-0
 Dick      Krijgsman   - Huub      Grim     1-0
 Roelof van der Meer     - Alfred     Gaasbeek   ½-½
 Kees van der  Dussen    - Herman van   Scherrenburg 0-1
 Peter     Dullaart   - Ben      Zee      0-1
 Sebo      Nienhuis   - Jasper de   Rijk     0-1
 Jan      Hartsuiker  - Herman     Haasjes    1-0
 Coen      Groen     - Robert van   Wageningen  0-1
 Peter     Jonker    - Anton     Spronk    1-0 R
 Sjoerd     Meijer    - extern            1-0
 Mart      Pol      - extern            0-1
 John      Zandvliet   - extern            ½-½
 Bart      Koeweiden   - extern            ½-½
 Willem     Slagter    - extern            ½-½
 Arnold van de Berg     - extern            ½-½
 Klaas     Kos      - extern            0-1
 Martin     Roseboom   - extern            1-0
 Hein      Bouwmeester  - extern            0-1
 Willem de   Wilde     - extern            1-0
 Ben      Verduyn    - extern            0-1
 Erik van den  Eijkel    - extern            1-0


Donderdag 2 november 2017: Zesde ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Ronald Klaassen - Cor van Ingen (½ - ½)
Op het bord kwam Oud-Indisch. Ronald en Cor weken al snel af van de theorie. Ze ontwikkelde hun 
stukken. Ronald durfde niet lang te rokeren. Hij koos een voortzetting waarbij hij schaak gaf 
en Cor zijn mogelijkheid om te rokeren moest opgeven. Er volgde een afruil van diverse stukken. 
Cor bood vervolgens remise aan en Ronald accepteerde zijn voorstel.

Martin Roseboom - Erik van den Eijkel (½ - ½)
Op het bord kwam de doorschuifvariant van de Franse opening. Dit leverde in de partij weinig 
spanning op. De damevleugel werd vastgeschoven. Een doorbraak forceren op de koningsvleugel was
voor beide spelers risicovol. Daarom werd tot remise besloten.

Hein Bouwmeester - John Zandvliet (½ - ½)
1. g3 f5. Soort Hollands, Leningrad variant. Wit won een pion maar kon deze voorsprong waar-
schijnlijk niet vasthouden. Remise.

Roelof van der Meer - Klaas Kos (½ - ½)
In een loperspel kwam wit beter uit de opening. Zwart verbruikte veel tijd maar kon door ruil 
van stukken een gelijkwaardige stelling bereiken, waarna tot remise werd besloten.

Hans Thuijls - Peter Dullaart (1 - 0)
Zwart speelde een gambiet met b5. Wit ging hierop in en kwam een pion voor. Wit ging niet in op
een afruil op e6, waardoor zwart onvoldoende compensatie had voor de pion. Er werd afgeruild naar 
een toren-loper eindspel, waarin wit dreigingen had. Zwart verdedigde verkeerd en verloor.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 6 gespeeld op 02-11-2017 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Anton     Spronk    - Arnold van de Berg     0-1
 Martin     Roseboom   - Erik van den  Eijkel    ½-½
 Hein      Bouwmeester  - John      Zandvliet   ½-½
 Ronald     Klaassen   - Cor van    Ingen     ½-½
 Sjoerd     Meijer    - Mart      Pol      1-0
 Peter     Jonker    - Willem     Slagter    0-1
 Hans van de  Weteringh   - Loek      Platschorre  1-0
 Edwin     Groen     - Jos van    Raan     ½-½
 Hans      Thuijls    - Peter     Dullaart   1-0
 Kees van de  Voort     - Dick      Krijgsman   ½-½
 Roelof van der Meer     - Klaas     Kos      ½-½
 Hermen     Ketel     - Jasper de   Rijk     1-0
 Herman     Haasjes    - Herman van   Scherrenburg 0-1
 Ben      Zee      - Coen      Groen     1-0
 Jan      Hartsuiker  - Sebo      Nienhuis   ½-½
 Kees van der  Dussen    - extern            ½-½
 Ben      Verduyn    - extern            ½-½


Donderdag 26 oktober 2017: Vijfde ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Alfred Gaasbeek - Hans Thuijls (½ - ½)
In een partij met diverse complicaties werd het uiteindelijk remise.

Arnold van den Berg - Hans van de Wetering (½ - ½)
Na een Siciliaanse opening met 2. LC4 won wit in het middenspel een pion. Hans won in het 
eindspel de pion terug. Er resteerde een lopereindspel met gelijk gekleurde lopers en een 
witte vrije c-pion. Arnold zag echter geen winstweg en bood remise aan, hetgeen zwart 
accepteerde.

Anton Spronk - Mart Pol (1 - 0)
Opening 1. e4 c5  2. Lc4 e6  3. Pc3 Pc6. Nadat wit Kh1 en zwart met de loper op e3 staat 
kan wit met Tf3 de zwarte loper verjagen met tempowinst en krijgt hierdoor een sterk positie 
in het midden. De zwart pion op c4 valt als eerste, snel gevolgd door de pion op e6. In het 
eindspel met ieder paard en loper is zwart te aanvallend. Met 2 pionnen extra en wit paard 
tegen loper wordt het beslecht met een aftrekschaak en verliest zwart de loper. Zwart geeft op.

 
Martin Roseboom - Hein Bouwmeester (½ - ½)
Een Dark-Knight opening, 1. e4 Pc6  2. d4 e5. Zwart kwam goed uit de opening maar overzag 
13. Dh5 met matdreiging. Gelukkig stonden zwarts stukken net goed en ging slechts een pion 
verloren. Wit speelde passief in het middenspel en zwart kreeg aanval. Een loperoffer van 
zwart was roekeloos, maar 5 verbonden pionnen zorgde voor remise.

Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 5 gespeeld op 26-10-2017 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Anton     Spronk    - Mart      Pol      1-0
 John      Zandvliet   - Cor van    Ingen     0-1
 Martin     Roseboom   - Hein      Bouwmeester  ½-½
 Erik van den  Eijkel    - Peter     Jonker    1-0
 Arnold van de Berg     - Hans van de  Weteringh   ½-½
 Dick      Krijgsman   - Sjoerd     Meijer    0-1
 Peter     Dullaart   - Willem     Slagter    0-1
 Loek      Platschorre  - Jos van    Raan     ½-½
 Hermen     Ketel     - Roelof van der Meer     ½-½
 Bart      Koeweiden   - Jan      Hartsuiker  1-0
 Alfred     Gaasbeek   - Hans      Thuijls    ½-½
 Edwin     Groen     - Ben      Zee      1-0
 Klaas     Kos      - Herman     Haasjes    ½-½
 Kees van de  Voort     - Coen      Groen     1-0
 Ronald     Klaassen   - extern            1-0
 Sebo      Nienhuis   - extern            0-1
 Kees van der  Dussen    - extern            1-0
 Ben      Verduyn    - extern            0-1
 Willem de   Wilde     - extern            1-0
 Jasper de   Rijk     - extern            0-1


Donderdag 5 oktober 2017: Vierde ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Sjoerd Meijer - Sebo Nienhuis ( 1 - 0)
In een gesloten Siciliaan probeert wit met f4 en g4 de zwarte koningstelling te bevragen. Zwart 
pakt de c-lijn en wit kon eigenlijk niet goed vorderingen maken op de koningsvleugel zonder dat
zwart het belangrijke veld g5 onder controle krijg. Zwart miste nog een kwaliteitsoffer met 
eeuwig schaak en uiteindelijk schoot zwart een bok door pionverlies of kwaliteitsverlies met een
slechte stelling.

Willem Slagter - Hein Bouwmeester (0 - 1)
Willems e4 kwam niet als een verrassing. Toch kwam Hein belabberd uit de opening. Ne een venijn-
ige Lh4 moest Hein een dubieuze dubbelpion nemen ander zou hij zeer passief komen te staan. In 
het eindspel speelde Hein een schijnoffer waardoor zijn lopers vrijkwamen. Willem maakte een fout
en verloor.

Jos van Raan - Peter Jonker (0 - 1)
In een Spaanse opening ging het lang gelijk op. Zwart won terrein en wat klein materiaal. Dit 
resulteerde in een pluspion die voor wit moeilijk terug te winnen was. Wit gaf daarom op.

Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 4 gespeeld op 05-10-2017 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Peter     Dullaart   - Anton     Spronk    0-1
 Willem     Slagter    - Hein      Bouwmeester  0-1
 Arnold van de Berg     - Kees van de  Voort     1-0
 Roelof van der Meer     - Loek      Platschorre  ½-½
 Jasper de   Rijk     - Kees van der  Dussen    1-0
 Coen      Groen     - Klaas     Kos      0-1
 Jos van    Raan     - Peter     Jonker    0-1
 Sjoerd     Meijer    - Sebo      Nienhuis   1-0
 Edwin     Groen     - Bart      Koeweiden   ½-½
 Martin     Roseboom   - extern            ½-½
 Alfred     Gaasbeek   - extern            ½-½
 Herman     Haasjes    - extern            0-1
 Erik van den  Eijkel    - extern            1-0
 Jan      Hartsuiker  - extern            0-1
 John      Zandvliet   - extern            1-0
 Hans van de  Weteringh   - extern            ½-½
 Hans      Thuijls    - extern            ½-½
 Mart      Pol      - extern            ½-½
 Hermen     Ketel     - extern            ½-½
 Ben      Zee      - extern            0-1
 Cor van    Ingen     - extern            1-0

Donderdag 28 september 2017: Derde ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Ben Zee - Willem Slagter (0 - 1)
Wit speelde de opening onorthodox. Dat is aan Willem wel besteed; er ontstond een zeer scherpe
 stelling en Ben moest steeds diverse dreigingen trotseren. Na een (schijn)offer van zwart en 
een kwaliteitsoffer kwam zwart er nog steeds (net) niet doorheen. Een slechte pionzet van Ben 
gecombineerd met zijn tijdnood leverde uiteindelijk toch nog het volle punt op.

Cor van Ingen - Hans Thuijls (1 - 0)
In een Siciliaanse opening speelde Cor op zet 3 verrassend c4. Daardoor bleef wit de gehele par-
tij druk houden op de velden d5 en d6. Na een kleine onnauwkeurigheid van zwart won Cor in het 
eindspel een kwaliteit hetgeen uiteindelijk voldoende was voor de winst.

Herman van Scherrenburg - Sebo Nienhuis (0 - 1)
Sicilaans. Te vroeg e5 van wit, waardoor via Da5+ de pion op e5 wordt opgehaald. Ondanks de 
ontwikkelingsachterstand bleef zwart de pion voor. Na tijdnood van wit won zwart de partij.

Erik van den Eijkel - Dick Krijgsman (½ - ½)
Wit kreeg een goede stelling na een afruil op e4. Zwart kwam behoorlijk onder druk maar wist 
de stelling in evenwicht te houden. Miste wit een mogelijke combinatie? Uiteindelijk werd het 
een afruil en werd remise overeengekomen.

Bart Koeweiden - Ben Verduyn (1 - 0)
In een vleugelopening waarin wit een kwaliteit voor kwam bouwde zwart een vesting. In het 
eindspel wat resteerde wikkelde wit af en gaf zwart de kans op remise. Die werd gemist en zo
kwam wit goed weg en won de partij.

Sjoerd Meijer - Edwin Groen (1 - 0)
In een Franse partij gaat zwart stevig staan maar verliest uiteindelijk de rokade. Na 20 zet-
ten heeft zwart zijn ontwikkelingsachterstand bijna helemaal goed gemaakt, met een bijna ge-
lijkwaardige stelling. Echter de te actieve aanpak met f5 en e5 werd door wit fraai weerlegd 
door een stukoffer waarna zwart ten onder ging aan de kruispenning op e7.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 3 gespeeld op 28-09-2017 seizoen 17/18

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 John      Zandvliet   - Martin     Roseboom   0-1
 Anton     Spronk    - Hans van de  Weteringh   1-0
 Cor van    Ingen     - Hans      Thuijls    1-0
 Erik van den  Eijkel    - Dick      Krijgsman   ½-½
 Ben      Zee      - Willem     Slagter    0-1
 Jan      Hartsuiker  - Peter     Dullaart   0-1
 Hermen     Ketel     - Arnold van de Berg     0-1
 Jos van    Raan     - Roelof van der Meer     1-0
 Sjoerd     Meijer    - Edwin     Groen     1-0
 Kees van der  Dussen    - Loek      Platschorre  0-1
 Herman van   Scherrenburg - Sebo      Nienhuis   0-1
 Bart      Koeweiden   - Ben      Verduyn    1-0
 Klaas     Kos      - Jasper de   Rijk     0-1
 Ronald     Klaassen   - extern            1-0Donderdag 21 september 2017: Tweede ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.

Willem Slagter - John Zandvliet (0 - 1)
In de Leningrad variant van de Hollandse opening (f5 en g6) kwam wit goed te staan. Wit dacht
met het opspelen van zijn h-pion een koningsaanval te kunnen opzetten. Het was echter zwart 
die van de open h-lijn profiteerde. Wit zag de ongedekte positie van zijn loper op b2 over 
het hoofd, dat koste hem het stuk en de partij.

Cor van Ingen - Erik van den Eijkel (½ - ½)
Ne e4 van wit verdedigde zwart met de Franse opstelling. De afruil-variant die op het bord 
kwam verzandde weer al snel in afruil van meerdere stukken. En toen de torens ook verdwenen 
was de enige optie remise.

Jasper de Rijk - Kees van der Voort (0 - 1)
Wit speelde erg aanvallend, maar zwart zag kans op de h-pion te verschalken. De witspeler 
probeerde door afruilen de partij weer naar hem toe te trekken. Zwart doorzag hem en kreeg 
uiteindelijk een paard en loper tegen drie pionnen. Voorzichtig spel waar wit alles uit de 
kast haalde, maar gaf de dame weg door de spanning en daarmee de partij.

Willem de Wilde - M. Pol (0 - 1)
In het begin ging het rustig en was alles in evenwicht. In het middenspel had zwart 
3 pionnen in het midden en dat resulteerde in een torenverlies tegen een loper. Maar het 
paard van zwart werd sterk mede daardoor zette wit zijn dame op een verkeerd veld wat een 
compleet torenverlies opleverde en daarmee de partij.

Peter Dullaart - Sjoerd Meijer (½ - ½)
Een Franse variant waarin Peter een pion offerde voor initiatief. Wit zag veel apen en 
beren op de weg en gaf een tempo weg waardoor zwart op de been bleef. Zwart speelde daarna
 echter niet nauwkeurig genoeg en moest een kwaliteit inboeten voor een pion. Remise op 
voorstel van wit die zeer tevreden naar huis ging.

Martin Roseboom - Edwin Groen (1 - 0)
In de doorschuif variant van het Frans wijkt zwart, om het normale b4 van wit te verijdelen,
op de 6de zet af van de gebaande paden met 6. ... a5. Dat blijkt verplichtend te zijn en om 
pionverlies te vermijden neemt zwart geen tijd om zijn loper van f8 te ontwikkelen en daarna
 te rokeren. Als wit via La3, Lxf8 deze loper slaat neemt zwart niet terug met de koning, 
waarna er weinig aan de hand zou zijn geweest, maar met de toren van h8. Nu blijft zwarts 
koning op de e-lijn en als zijn pion op e-6 verloren gaat blijkt de open e-lijn winnend 
voor wit.
 
Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 2 gespeeld op 21-09-2017

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Willem     Slagter    - John      Zandvliet   0-1
 Willem de   Wilde     - Mart      Pol      0-1
 Cor van    Ingen     - Erik van den  Eijkel    ½-½
 Martin     Roseboom   - Edwin     Groen     1-0

 Hans van de  Weteringh   - Roelof van der Meer     1-0
 Anton     Spronk    - Herman     Haasjes    1-0
 Hans      Thuijls    - Ben      Zee      ½-½

 Dick      Krijgsman   - Jan      Hartsuiker  ½-½
 Peter     Jonker    - Herman van   Scherrenburg 1-0

 Loek      Platschorre  - Arnold van de Berg     ½-½
 Klaas     Kos      - Hermen     Ketel     0-1
 Jasper de   Rijk     - Kees van de  Voort     0-1
 Coen      Groen     - Kees van der  Dussen    0-1
 Peter     Dullaart   - Sjoerd     Meijer    ½-½

 Ronald     Klaassen   - Bart      Koeweiden   1-0


Donderdag 14 september 2017: Eerste ronde.

Partij verslagen door de spelers geschreven.


Willem Slagter - Sjoerd Meijer (1 - 0)
Ruilvariant van het Frans (1. e4, e6  2. d4 d5  3. cxd5) Speelt Willem eigenlijk nooit, 
maar in ieder geval werd Sjoerd er door verrast. Dat de ruilvariant niet altijd een slappe 
remise betekent bleek snel. Na een verrassend dame-zetje met schaak werd zwart opgezadeld 
met een dubbelpion op de f-lijn, een koning die nog niet gerokeerd had ën een toren die 
buitenspel stond. Alles bij elkaar bleek dit teveel nadeel.

Kees van de Dussen - Huub Grim (0 - 1)
Opening was wat wonderlijk. Partij ging vrij gelijk op. Zwart kwam even knel te zitten met
de dame op a2, dit werd echte opgelost door de dreiging van het paard op e3 naar de witte 
dame. Bij zet 23 gaf wit een paard weg en kwam zwart in het voordeel. Bij zet 37 gaf wit op.

Sebo Nienhuis - Willem de Wilde (0 - 1)
Siciliaanse opening die door wit niet zo actief werd behandeld. Na d5 van zwart ontstond er
een ingewikkeld middenspel waarbij de dame van wit niet veel velden had. Na een bepaalde 
afwikkeling verloor wit na dameruil een vol stuk. De stelling stortte in elkaar en na nog 
een pion verloren te hebben hield wit het voor gezien.

John Zandvliet - Ronald Klaassen (1 - 0)
In een Najdorf kreeg wit een klein initiatief. Zwart zag een gemene pionzet over het hoofd 
en moest vol op aanval spelen op de damevleugel spelen. Zwart had nog niet gerokeerd. Wit 
sloeg de zwarte aanval af, waarna zwart bezweek als gevolg van zijn kwetsbare koningsstelling.

Kees van de Voort - Anton Spronk (0 - 1)
Siciliaanse opening met 2de zet wit c4. Hierdoor kon zwart met zijn negende zet zijn paard op
 d4 zetten. Beide partijen zijn dan al gerokeerd. Afruilen drijft het witte paard op c3 in 
het nauw en wit kiest voor het maken van een open veld. Met Pg4 offert zwart de loper op e7. 
Daarna Pxf3 en met de zwart dame op c7 is mat op h2 niet meer te voorkomen.

Hans Thuijls - Dick Krijgsman (½ - ½)
Hollandse opening met veel tactisch gemanoeuvreer. Om problemen te vermijden werden voor en 
na de stukken geruild. Na 22 zetten resteerde een toren-loper eindspel waarin al vlot tot 
remise werd besloten.

 
Uitslagen Interne competitie cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 14-09-2017

 Witspeler            Zwartspeler         Uitslag

 Cor van    Ingen     - Martin     Roseboom   ½-½
 Willem     Slagter    - Sjoerd     Meijer    1-0
 John      Zandvliet   - Ronald     Klaassen   1-0

 Erik van den  Eijkel    - Edwin     Groen     ½-½
 Hein      Bouwmeester  - Bart      Koeweiden   1-0
 Sebo      Nienhuis   - Willem de   Wilde     0-1
 Hans      Thuijls    - Dick      Krijgsman   ½-½
 Mart      Pol      - Ben      Verduyn    1-0
 Ben      Zee      - Jan      Hartsuiker  ½-½
 Peter     Jonker    - Peter     Dullaart   ½-½
 Herman van   Scherrenburg - Jos van    Raan     ½-½

 Hans van de  Weteringh   - Hermen     Ketel     1-0

 Roelof van der Meer     - Jasper de   Rijk     1-0
 Arnold van de Berg     - Klaas     Kos      ½-½
 Kees van de  Voort     - Anton     Spronk    0-1
 Kees van der  Dussen    - Huub      Grim     0-1
 Herman     Haasjes    - Coen      Groen     1-0