Simultaan door de clubkampioen
Donderdag 6 september 2012

Donderdag 6 September 2012: Sjoerd Meijer behaalt in simultaan fraaie score van 12½ uit 16.

Verslag van de simultaan gegeven door clubkampioen Sjoerd Meijer.

Sjoerd begint om even over acht uur tegen 16 man.
De eerste twee rondes zijn snel, in de derde ronde al een hapering na 2. ... b6 van Martin
Roseboom.
Om 20:30 de negende zet. Om 20:45 de tiende. Nergens al een beslissend voordeel of nadeel. 

In de elfde ronde krijgt Martin krijgt een voordeel. Minimaal de kwaliteit. Sjoerd probeert
het nog te voorkomen, maar op de dertiende zet blijkt dat een stuk te kosten en geeft 
Sjoerd op.

In de twaalfde ronde komt er weer meer leven in de brouwerij.
Het paard van Hein Bouwmeester, die onze vereniging komt versterken, komt op a5 in de pro-
blemen. Hij krijgt er twee pionnen en een grote ontwikkelingsvoorsprong voor. Met een 
schaakje met dreigende penning van de dame brengt hij Sjoerd in de problemen. Sjoerd zijn
koning moet naar a2 lopen. Ook daar staat die niet veilig, Sjoerd zijn toren, loper en 
paard staan in de twintigste ronde nog steeds op hun beginvelden. Als Sjoerd paard en toren
bewogen heeft, heeft Hein inmiddels twee methodes om direct te winnen en hij kiest er een 
en wint.

Roelof van der Meer heeft een zelfde probleem als Hein, ook zijn paard op a5 gaat verloren. 
Dat levert hem echter geen pionnen en ook geen aanval op. Roelof kan nog wel het stuk te-
rugwinnen, dat kost hem wel drie pionnen en in ronde zeventien geeft hij op.

John Zandvliet heeft na de opening een pion meer, maar staat wat gedrukt. Dat zou in een 
simultaan een onbeduidend nadeeltje moeten zijn. Maar Sjoerd houdt de druk goed vast. John
komt niet tot ontwikkeling en moet de pion teruggeven om naar een eindspel met ongelijke 
lopers af te ruilen. Dat wordt uiteraard remise gegeven.

Sjoerd neemt in het middenspel zijn tijd en vindt tegen Jos van Raan een fraaie combinatie. 
Hij laat een paard in staan en slaat een pion. Omdat Jos hierna niet in kan gaan op de 
paardwinst vanwege mat op de onderste rij, levert dat een pion op. Jos kan een afruil van
Sjoerd's sterke zwartvelderige loper afdwingen, maar kiest toch voor een andere voort-
zetting. Dat blijkt geen goede keuze, Sjoerd krijgt nu een sterke aanval. En dat levert
de volle winst op.

In ronde veertien, half tien inmiddels heeft Hans Thuijls nog geen pionnetje geruild, voor 
een simultaan erg zuinig. Pas in de zestiende wordt het eerste paard tegen een loper 
geruild. En dan blijkt dat Sjoerd toch de actievere stelling heeft, hij wint een pion, 
dan slaat hij een schijnbaar gedekte pion, schijnbaar gedekt, want als Hans het paard zou
nemen gaat hij mat. Met twee pionnen minder in een slechte stelling geeft Hans op.

Tegen Coen Groen krijgt Sjoerd een mooie aanval. Coen denkt een verdediging te hebben met 
f7-f5 maar die mag Sjoerd en-passant slaan en dan is de aanval doorslaand. Coen geeft op.

In een variant van de Franse doorschuiver wil Dick Krijgsman het witte paard op d5 niet 
slaan. Daardoor komt zijn dame op b8 terecht en kan Sjoerd met Pb6 de kwaliteit ophalen.
Dick krijgt er echter goed stukken spel voor terug. Als hij daarmee een pion wint, biedt
hij remise aan, hetgeen door Sjoerd geaccepteerd wordt.

Herman Haasjes komt gestaag in een steeds slechtere stelling te staan en hij staakt op 
de negentiende zet, het is inmiddels half elf, de ongelijke strijd.

Harmen Wildenbeest speelt een gelijk opgaande partij. Sjoerd krijgt langzaam een initia-
tief op de damevleugel, de stukken van Harmen gaan naar de koningsvleugel. Beide partijen
verdedigen echter goed en er blijft een gelijkwaardige stelling op het bord staan. Maar 
dan sluit Harmen door een ongelukkige torenzet zijn eigen loper op de damevleugel op en 
die wordt door Sjoerd met een pionnetje opgehaald. Harmen geeft daarom op.

Anton Spronk geeft op een gegeven moment een stuk weg, maar krijgt daar na een foutje van
Sjoerd een kwaliteit voor terug. Dat levert hem goede tegenkansen op. Maar als Anton dan
pardoes een toren weggeeft is het ineens voorbij.

Alfred Gaasbeek komt niet goed uit de opening, moet zijn pionnen voor zijn korte rokade 
stelling opspelen, die komen in akelige penningen terecht. Sjoerd kan zijn koningstel-
ling binnendringen met toren en twee lopers. Sjoerd geeft de dame en Alfred geeft op 
omdat hij mat denkt te gaan. In de analyse valt dat nog niet mee en had hij het, zeker 
in een simultaan, Sjoerd kunnen laten bewijzen. 

Sebo Nienhuis heeft in een solide partij op de koningsvleugel een bijna egel bereikt. Op 
de damevleugel lijkt Sebo het initiatief te kunnen krijgen. Maar dan speelt Sebo h5. 
Sjoerd slaat ook hier en-passant en er breekt een gevecht op de koningsvleugel los. Als
de mist optrekt blijkt dat Sebo het goed gezien heeft dat daar zijn kansen liggen en 
staat hij beter. Als Sjoerd remise aanbiedt, wordt dat door Sebo, die dit resultaat 
gelet op het oplopende tempo als goed genoeg vindt, geaccepteerd.

Huub Grim komt in de problemen als Sjoerd met een paard zijn dame aan kan vallen. Huub 
heeft lang gerokeerd, maar dat is nu juist de vleugel waar Sjoerds initiatief erg sterk 
is. Hij kan met de loper naar c6 en als zijn dame op a6 schaak geeft is het mat op de 
volgende zet.

Hans van de Wetering komt goed uit de opening. De stukken van Sjoerd worden door hem met
tempowinst terug gedreven. Hij kan zijn initiatief omzetten in pionwinst op de damevleugel. 
Maar hij heeft nog veel zetten nodig om het eindspel af te wikkelen naar winst. Sjoerd 
heeft inmiddels al heel wat partijen beëindigd en voert het tempo op. Dat wordt Hans fa-
taal, hij vergist zich, levert een volle toren in en geeft op.

Mart Pol probeert een aanval op te zetten tegen Sjoerds korte rokade stelling met Pg4 en 
h5. Als Sjoerd verdedigt met h3, kan het paard niet naar f6 omdat het geslagen wordt door 
een pion op e5. Dat kost dus een paard en dan heeft Sjoerd nog een lange weg, maar geen 
probleem om dit in winst om te zetten.

Sjoerd is hiermee om half twaalf klaar en heeft een fantastische score van ruim 78% behaald!
 

Nummer	Naam			Score	Sjoerd
			
1.	Roelof van der Meer	0	1
2.	Mart Pol		0	1
3.	Sebo Nienhuis		½	½
4.	Coen Groen		0	1
5.	Herman Haasjes		0	1
6.	Huub Grim		0	1
7.	Anton Spronk		0	1
8.	Jos van Raan		0	1
9.	Hans van de Weteringh	0	1
10.	Martin Roseboom		1	0
11.	Dick Krijgsman		½	½
12.	Alfred Gaasbeek		0	1
13.	John Zandvliet		½	½
14.	Hans Thuijls		0	1
15.	Hein Bouwmeester	1	0
16.	Harmen Wildenbeest	0	1
			
Totaal				3½	12½

Scores simultaangevers laatste jaren:

2012 Sjoerd Meijer   12½ uit 16 78% 
2011 Sjoerd Meijer   12 uit 21 57%
2010 Cor van Ingen   10½ uit 20 52,5%
2009 Sjoerd Meijer   10 uit 17 59%	
2008 Cor van Ingen   11 uit 20 55%	
2007 Sjoerd Meijer   13 uit 21 62%
2006 Willem Slagter   8½ uit 28 30%
2005 Sjoerd Meijer   19½ uit 29 67%
2004 Martin Roseboom  15½ uit 27 57%
2003 Sjoerd Meijer   18½ uit 30 62%
2002 Kees-Jan Schilt  11 uit 22 50%
2001 Martin Roseboom  11 uit 25 44%