ESV 1 (viertal) seizoen 2018-2019
 

Donderdag 16 mei 2019: ESV 1 speelt gelijk tegen De Toren 1

Bord 1
In een geweigerd Wolga gambiet komt Sjoerd goed te staan tegen Fred Beumer. Zeker optisch. Maar nadat zwart te snel b4 speelt i.p.v. Da5 - met handhaving van de spanning - krijgt wit nu de gelegenheid zich rustig verder te ontwikkelen. Het zwarte loperpaar bood geen voordeel dankzij een ijzersterk paard op e4. Uiteindelijk poogde zwart er nog wat van te maken, maar overspeelde bijna zijn hand en bood toen maar remise aan wat ook werd aangenomen. Na afloop zei Fred dat hij anders op de volgende zet remise zou hebben aangeboden.

Bord 2
In een rustige variant van de Leeuwenkuil met vroege dameruil heeft Martin een geïsoleerde pion op e4. Zijn tegenstander heeft het loperpaar, Martins paarden zijn wat actiever dan zijn lopers. Als Martin de kans krijg met zijn paard de witveldige, zwarte loper op e6 te slaan heeft zijn tegenstander ook een geïsoleerde pion op e6. Vervolgens speelt hij Ph4 met de drieging Pg6† met kwaliteitswinst. Dat levert wel het initiatief op, maar een echte aanval zit er niet in. Dan speelt Martin zijn pion naar e5; deze wordt geruild tegen de pion op e6 en dan gaat het al rap naar een eindspel met ongelijke lopers en hetzelfde aantal pionnen op beide vleugels. Dat is uiteraard remise.

Bord 3
Aan bord 3 speelt Ronald met zwart tegen Jeroen Kruiver. Er komt een gesloten Siciliaan op het bord. Het is een vrije complexe stelling waarbij zwart een paard ruilt voor een loper. Beide spelers investeren veel tijd in het doorrekenen van allerlei mogelijke varianten. Ronald speelt zijn dame naar a5 om te voorkomen dat wit met d4 de spelling open kan breken. Hij hoopt zelf op de damevleugel te stelling open te kunnen breken. Dit is echter niet het goede plan. Nadat hij b4 speelt en er pionnen worden geruild speelt Jeroen zijn toren naar a1 en pakt de open a-lijn, wat hem initiatief geeft. Gelukkig voor Ronald biedt Jeroen na het spelen van Ta1 remise aan wat Ronald accepteert.

Bord 4
Willem speelt met wit de opening vrij agressief (zoals altijd) in de hoop zijn tegenstander - toch een paar honderd elo minder - snel te kunnen vloeren. Daar dacht Tom (Brans) heel anders over. Hij speelt secuur en vindt steeds de juiste zetten. Uiteindelijk volgt in het middenspel een grote afruil wat in de ogen van Willem een gewonnen eindspel moet opleveren. Dat blijkt ook zo te zijn, maar dan moet Willem wel de juiste voortzetting kiezen. Hij kiest een ander plan en door zeer actief tegenspel van Tom wordt de balans niet verbroken. Willem probeert in het eindspel van 3 pionnen en toren tegen 3 pionnen en toren op alle mogelijk manieren Tom te verleiden tot een fout. Alles tevergeefs, waardoor remise een terechte uitslag is.

Edese S.V. 1			1827	sv De Toren 1		1717		2 - 2
Meijer, S.T. (Sjoerd)		1896	Beumer, F. (Fred)	1800	z-w	½ - ½
Roseboom, M.W.J. (Martin)	1869	Ornée, A. (Arthur)	1778	w-z	½ - ½
Klaassen, R. (Ronald)		1798	Kruiver, J. (Jeroen)	1677	z-w	½ - ½
Slagter, W. (Willem)		1746	Brans, T. (Tom)		1614	w-z	½ - ½

Donderdag 4 april 2019: ESV 1 wint van Hoevelaken 1

Bord 4: Willem Slagter - Daan van Pel
Willem speelt op bord 4 met wit tegen Daan van Pel. Daan heeft geen idee hoe hij de witte opening van Willem (1. e4 c5 2. f4) moet behandelen. Binnen een zet of 15 kon geen enkel stuk van zwart nog een vin verroeren en was het wachten op de genadeklap. Die kon Willem met 23. b4 toebrengen, maar hij dacht met een schijnoffer ook het punt veilig te kunnen stellen. Helaas had Willem net niet ver genoeg doorgerekend. Na een hele reeks zetten - voortvloeiend uit de combinatie - resteerde weliswaar nog steeds een licht voordelige stelling voor wit, maar mentaal zat Willem er doorheen. Hij dacht zelfs dat hij nu slecht stond. Blijkbaar had Daan dat in de gaten want hij bood onmiddellijk remise aan, hetgeen wijselijk werd aangenomen. Stand ½-½.

Bord 3: Tim de Jongh - Bart Koeweiden
In een klassieke Hollandse partij probeerde wit met actief stukkenspel Bart (ingevallen voor Ronald) uit zijn evenwicht te brengen door al snel een koningsaanval te willen forceren. Zwart bleef rustig en loerde op een fout. Toen wit in zijn haast zijn loper op e2 ongedekt liet staan pakte zwart na een afruil deze kans met beide handen aan. Tot overmaat van ramp kostte dit niet alleen een stuk maar kon Tim alleen het mat voorkomen door een volgend stuk te geven. De partij duurde voor de formaliteit nog enkele zetten maar wit gaf daarna op. Stand 1½-½.

Bord 2: Martin Roseboom - Martin Veldhuizen
Het loperspel ontwikkelt zich niet op de klassieke manier en na lange rokade van zwart én een onhandige dame-manoeuvre wint onze Martin een pion. Zwart krijgt na de lange rokade van wit echter als compensatie een toren op f2. Als Martin dan twee tempi weggeeft door de loper die op c4 de pion op d3 al verdedigt naar c2 om te spelen in plaats de zetten te gebruiken om zijn nog passieve toren van h1 in het spel te betrekken, geeft dat zwart de gelegenheid een winnende aanval op de damevleugel te lanceren. Stand 1½-1½.

Bord 1: Gerben van Pel - Sjoerd Meijer
In een positionele Franse partij mocht Sjoerd Meijer het opnemen tegen Gerben van Pel, de topscoorder met 5 uit 5. Na de dame uitval naar g5 durfde zwart niet meer kort te rokeren en stuurde aan op de lange rokade. Dit kostte teveel tijd zodat wit het initiatief naar zich toe kon trekken met de pionopstoot f4 - f5. Zwart wist direct nadeel te vermijden maar kwam in een erg moeilijk staand toreneindspel terecht. Wellicht was Pf5 de reddende zet geweest maar Sjoerd kon het niet allemaal berekenen na g4 en liet de zet daarom achterwege. Hij kwam daardoor slecht tot verloren te staan. Nadat Gerben twee zetten omdraaide kon Sjoerd in tijdnood de witte toren gewoon slaan. Een verrassende ontknoping waardoor ESV zelfs nog met 2½-1½ won van Hoevelaken.

Edese S.V. 1			1826	Hoevelakens S.G. 1	1777		2½-1½
Meijer, S.T. (Sjoerd)		1896	Pel van, G. (Gerben)	1901	z-w	1 - 0
Roseboom, M.W.J. (Martin)	1869	Veldhuizen, M. (Martin)	1884	w-z	0 - 1
Koeweiden, B. (Bart)		1794	Jongh de, T. (Tim)	1641	z-w	1 - 0
Slagter, W. (Willem)		1746	Pel van, D. (Daan)	1681	w-z	½ - ½

Dinsdag 5 maart 2019: ESV 1 wint van Barneveld 2

In de auto op weg naar Barneveld werd nog een revolutionaire wijziging aangebracht in de opstelling. Sjoerd wil je niet een keer wit hebben? Dus hij aan bord 1 met wit en Martin aan bord 2 met zwart. Het werd een e4 opening: schots. Wit kreeg iets meer ruimte en zwart stond onder lichte druk dankzij het witte paard op d5. Zwart bewaarde echter zijn geduld en met nauwkeurig manoeuvreren - wat echter wel veel tijd kostte - wist hij het evenwicht te bewaren. Het tijdsvoordeel liep op tot een halfuur maximaal. Wit verspeelde zijn voordeel wat door een dame uitval naar a5 en niet op c5 te ruilen. Nu was het zwart die aan de touwtjes trok. Wit moest nauwkeurig spelen om direct nadeel te vermijden. Zwarts tijdnood begon hem echter parten te spelen en na dameruil kreeg wit opeens weer kleine kansen in een toreneindspel. Met luttele seconden op de klok maakte zwart de blunder zodat wits vrijpion kon doorlopen na torenruil: de zwarte koning stond net buiten het vierkant.

Met zwart op bord 2 krijgt Martin tegen Paul Hammen een zwarte leeuw met f4 op het bord. Hij kan een overgang spelen naar een ideale Pirc, maar gaat te lang door op het zwarte leeuw pad. Dat kost een pion, maar wit heeft als pluspion een dubbelpion op een geblokkeerde lijn: dat stelt dus niet al te veel voor. In de overgang naar het eindspel wint Martin de pion terug en als wit remise voorstelt neemt hij dat aan in een inmiddels wat betere stelling.

Ronald speelde aan bord 3 en kreeg een variant van het konings Indisch op het bord. Nadat zwart kort had gerokeerd, koos Ronald voor de lange rokade en een aanval op de koningsvleugel. Ronald speelde te voorzichtig wat hem alleen een open g-lijn opleverde. Het kostte hem onnodig veel tijd om zijn stukken goed te positioneren. Zijn tegenstander investeerde veel tijd om telkens de goede zetten te vinden. Ronald bleef zoeken naar een juist aanvalsplan op de koningsvleugel. In plaats daarvan had hij beter kunnen kiezen om met c5 de aanval voort te zetten; dit had hem veel meer voordeel opgeleverd. Op een zeker moment kon Ronald een pion winnen maar hij durfde dit niet aan, bang dat zijn stuk zou worden ingesloten. Uiteindelijk werden torens en dames geruild, wist zwart met nog maar 1 seconde op de klok nog net een zet te doen en zag Ronald de winnende voortzetting niet waardoor de partij uiteindelijk in remise eindigde.

Willem (bord 4) won al snel een stuk. Hij telde het punt al en begon matdreigingen te verzinnen. Door concentratieverlies ziet hij een pionzet van wit over het hoofd wat hem weer een stuk gaat kosten. Terug bij af dus. Willem was er zo door uit het veld geslagen dat hij - in plaats van even rust te pakken - vervolgde met nog een paar zeer matige zetten. Het leverde hem een totaal verloren stelling op. De tegenstander kon deze luxe echter niet aan. Met beide twee torens en pionnen, waarbij wit en maar liefst drie extra van heeft, weet Willem de ene na de andere pion terug te winnen. Het remiseaanbod van wit kwam net een paar zetten te laat; Willem stond ondertussen gewonnen. Een partij om zeer snel te vergeten.

Barneveld 2		1480	Edese S.V. 1			1827		1 - 3
Renden, A. (Bert)	1762	Meijer, S.T. (Sjoerd)		1896	z-w	0 - 1
Hammen, P.A. (Paul)	1706	Roseboom, M.W.J. (Martin)	1869	w-z	½ - ½
Verheij, W. (Willem)	1623	Klaassen, R. (Ronald)		1798	z-w	½ - ½
Ridder, G.J. (Stan)	828	Slagter, W. (Willem)		1746	w-z	0 - 1

Donderdag 7 februari 2019: ESV 1 wint van Hoogland 1

Edese S.V. 1			1827	SV Hoogland 1		1804		2½-1½
Meijer , S.T. (Sjoerd)		1896	Officier , T.G. (Tom)	1945	z-w	0 - 1
Roseboom , M.W.J. (Martin)	1869	Dol , N.J. (Niels)	1797	w-z	½ - ½
Klaassen , R. (Ronald)		1798	Snijders , J. (Jan)	1771	z-w	1 - 0
Slagter , W. (Willem)		1746	Wijono , S. (Santoso)	1701	w-z	1 - 0

Tijdens de bestuursvergadering krijgt Willem een telefoontje van de teamleider van Hoogland (ligt bij Amersfoort): er is een ongeluk gebeurd op de A1 en we staan stil. Uiteindelijk arriveert men pas rond 20.45 uur. Wij besluiten de bedenktijd met een kwartier per persoon te verkorten en niet de tijd in rekening te brengen bij de tegenstander. Dat wordt gewaardeerd.

Op bord 1 speelt Sjoerd met zwart tegen een sterke 1950 speler. Zwart bezondigde zich echter aan de regel 'sla nooit op b2, zelfs als het goed is'. Sjoerd hield weliswaar rekening met enkele mogelijkheden, maar miste de belangrijkste en gaf toen maar op. Een snelle achterstand derhalve.

Martin, met wit op bord 2, opende in een Scandinavische partij het centrum met c3, Lc2 en d4. Hij dreigt dan op den duur een paard naar g5 te spelen, dame naar h5 en dan kan de loper op c2 een aanval beginnen. Maar zwart ruilt op de pion d4 en speelt Pf6 waarna al deze ideeën direct de prullenbak in kunnen. Ruil van beide paarden, de dames en daarna de torens is het enige zinvolle vervolg. In een stelling waarin niks meer zit dan remise stelt Martin puntendeling voor, hetgeen de tegenstander accepteert.

Willem speelt op bord 4 uiteraard zijn koningsgambiet. Dat wordt aangenomen, maar het zwarte vervolg kan Willem niet volgen. Zijn agressieve stijl zorgt ervoor dat de zwarte koning op zet 12 naar veld d7 gaat, hetgeen een ideaal aanvalsdoel wordt. Willem gooit er nog een loper tegenaan voor activiteit en open lijnen. Alhoewel niet alles even correct is volgens de computer - who cares? - kan zwart mat slechts voorkomen door een dame te geven voor een toren en paard. Dat werkte niet samen, dus even later geloofde de zwartspeler het wel.

De stand is weer in evenwicht. Het komt nu aan op Ronald.

Ronald speelt met zwart aan bord 3 tegen Jan Snijders. Hij wordt enigszins verrast door de openingskeuze van zijn tegenstander: d4, Pf6 en vervolgens f4. Ronald ontwikkelt echter rustig zijn stukken en komt goed uit de opening. Hij trekt het initiatief naar zich toe en profiteert zet 21 van een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander, wat een pion oplevert. Ronald ruilt de dames met behoud van initiatief. Uiteindelijk wint hij nog een pion. Met allebei nog 7 minuten op de klok deed Jan een onreglementaire zet wat Ronald twee kostbare minuten oplevert. Hij houdt het hoofd koel en weet heel netjes het beslissende punt binnen te halen.

Met deze 2½ - 1½ overwinning wordt het in onze klasse erg spannend aan de top. Een vijftal teams strijdt nog volop mee voor het kampioenschap.
Volgende wedstrijd is op dinsdag 5 maart, uit tegen Barneveld 2.

Maandag 5 januari 2019: ESV 1 wint van Voorst 1

Voorster S.C. 1			1842	Edese S.V. 1			1803		1½-2½
Sloots , J. (John)		1943	Ingen van, C.I. (Cor)		1841	z-w	½ - ½
Kuiper , J. (Jacques)		1793	Roseboom , M.W.J. (Martin)	1862	w-z	0 - 1
Jansen , M.A. (Michiel)		1859	Klaassen , R. (Ronald)		1780	z-w	1 - 0
Norberhuis , S. (Sjoerd)	1773	Slagter , W. (Willem)		1727	w-z	0 - 1

Bord 1
Tegen de Voorster schaakvereniging opende Cor op het eerste met e4. Zijn tegenstander John Sloots speelde c5 waarop Cor met c3 vervolgde. Nadat zwart een paar zetten later zijn paard afruilde met het paard op c3 kon zwart druk gaan uitoefenen via de half open c-lijn en enige zetten later werd er dan ook een hevige strijd gevoerd om de hegemonie van het cruciale veld c4. Toen wit voldoende verdediging voor dit veld vond en zwart even later zijn tweede paard tegens wits zijn paard op b3 ruilde waren de moeilijkheden voor wit voorbij en stond wit zelfs een fractie beter. Een mooi moment om remise aan te bieden dat door John werd geaccepteerd.

Bord 2
Martin speelde een zwarte leeuw en zijn tegenstander kiest voor een vroeg Lg5 en pionnen naar e3, d4 en c3. Hierdoor kan Martin met pionnen op e4, d5, c6 en b7 de witte velden veroveren. Helaas wordt de zwartveldige loper geruild en heeft hij dus een potentieel eindspel-nadeel. Maar dan speelt zijn tegenstander na lang nadenken Lg4 en ruilt hij de loper van Martin op c8. De tegenstander blijft lang nadenken en speelt f3, Martins pion op e4 is niet al te sterk, maar zijn pion op e3 is achtergebleven. De stelling blijft in evenwicht, en met de tegenstander enigszins in tijdnood speelt hij een blufzet d4. Het lijkt alsof zijn tegenstander die pion niet kan slaan met zijn paard van b5 omdat Martin dan het paard neemt met mijn toren en als hij terug neemt met zijn e3-pion zijn toren op f4 ongedekt staat. De oplossing is simpel, als Martin dat paard slaat, slaat hij zijn paard en staan beide torens in en zou hij (tijdelijk) een pion meer hebben. De tegenstander ziet dat niet, slaat niet op d4, maar speelt h4. Dan slaat Martin met de toren van g5 zijn paard op b5 en geeft hij op.

Bord 3
Aan bord drie kreeg Ronald als antwoord op d4, d6 tegen zich. Hij koos niet voor de Black Lion, maar koos voor een konings Indisch achtergelaten opstelling van de witte stukken. In eerste instantie koos hij voor een aanval op de damevleugel. Hij speelde zijn a- en b-pion naar voren, maar dit leverde slechts als resultaat een zeer gesloten stelling op. Daarom koos hij voor de lange rokade om vervolgens de aanval te openen op de zwarte koningsvleugel. Hij offerde de h-pion voor een open h-lijn. Uiteindelijk leverde ook dit niets op, maar inmiddels stond hij wel een pion achter in een redelijk gelijkwaardige stelling. In overleg met de teamcaptain bood hij remise aan. Zijn tegenstander weigerde dit aanbod. Ze stonden inmiddels achter. Hij besloot zijn h-pion op te spelen. Hij kreeg het initiatief en het betere van het spel. Ronald wist goed te verdedigen. Hij nam het initiatief over op het moment dat zijn tegenstander niet voor de sterkste voortzetting koos. Torens werden afgeruild. Beiden hadden nog een dame, loper van ongelijke kleur en een pionnenstelling die muurvast stond. Ronald had meerdere malen de kans de dames af te ruilen en daarmee de remise veilig te stellen. Waarschijnlijk verleid door de tijdnood van zijn tegenstander (nog 25 seconden) koos hij tot ieders verbazing voor een schaakje om vervolgens een pion te pakken. Hij gaf daarmee zwart de kans met zijn dame de witte stelling binnen te vallen en Ronald stond binnen een paar zetten mat. Weg remise en met een rot gevoel naar huis om zichzelf meerdere malen af te vragen waarom hij de dames niet ruilde om daarmee een mooie remise af te dwingen.

Bord 4
Dame gambiet-opening. De eerste tien zetten kwamen binnen vijf minuten op het bord. Met zijn tiende zet ruilt Willem ook nog eens de dames; een volstrekt in evenwicht zijnde stelling (bijna symmetrisch) resteert. Om toch muziek in de stelling te brengen vlecht Willem er een combinatie in. Met een ietwat onnatuurlijke paardzet op zet 18 offert zwart een paard en een loper voor een toren en twee pionnen. Willem komt dan duidelijk beter te staan, maar hij zal nog wel wat moeten bewijzen. Blijkbaar was de witspeler toch een beetje uit het lood geslagen, want i.p.v. paardruil koos hij voor een andere paardzet. Zwart geeft vervolgens zelf schaak met zijn viervoeter hetgeen op termijn tot stukwinst gaat leiden. Wit gaf direct op waardoor het binnen een uur al 1-0 stond.

Donderdag 6 december 2018: ESV 1 speelt gelijk tegen Barneveld 1

In de SOS-competitie vindt ook een competitie plaats voor 4-tallen naast de gebruikelijke achttallen. SOS staat voor Stichts(SGS Utrecht) OSBO (Gelderland) en SBO (Overijssel). In de achttallen-competitie geen nieuwe gezichten maar in de viertallencompetitie komen maar liefst vijf van de acht teams uit de Stichts Gooise Schaakbond.

Barneveld 1 had de eerste wedstrijd gewonnen van Barneveld 2 en ESV had een slechte start in en tegen Laren: 1½-2½ verlies. ESV startte met een invaller voor Willem Slagter in de persoon van Bart Koeweiden die momenteel de interne ranglijst aanvoert en was verder compleet.

De score werd aan het tweede bord geopend door Martin Roseboom die met wit speelde tegen Jacco Heij. Via zetverwisseling komt er een klassiek vierpaardenspel op het bord. Dat gaat lang gelijk op, totdat Martin een wat passievere verdediging kies en zwart licht voordeel krijgt. Door twee overbodige koningszetten bedoeld om zeer vage dreigingen van wit voor te zijn staat de zwarte koning op het verkeerde veld g7. Als zwart dan zijn dame naar f6 speelt slaat wit met wat een, door een zwarte loper op a7 naar zijn dame op f2, gepende pion op d4 lijkt op e5, als zwart Matins dame neemt dan neemt wit eerst op f6 met schaak en slaat dan de loper. Zwart kiest ervoor met zijn dame op e5 te slaan, wit slaat dan met de zijne de loper op a7. Zwart kan een pion voor de loper nemen als hij dameruil toestaat hetgeen ook gebeurt. In het eindspel zijn er weliswaar nog enkele zwarte dreigingen die Martin echter goed pareert. Als zwart in vliegende tijdnood dan zijn twee vrijpionnen op de damevleugel gaat verliezen geeft hij op.

Ronald speelde met zwart aan het 3e bord tegen Bruun van de Laar. Wit koos voor een damepionspel. Ronald ontwikkelde zijn stukken en besloot kort te rokeren. Ook Bruun ontwikkelde zijn stukken, maar hij koos niet voor de rokade in plaats daarvan koos hij voor de aanval door zijn f, g en h-pion al redelijk snel op te spelen. Ronald zocht naar tegenspel op de damevleugel, maar had niet de tijd een goede aanval op te zetten. Er bleef niets anders over dan secuur verdedigen. Dit lukte redelijk. Toen hij in tijdnood tegenspel leek te krijgen op de damevleugel, verzuimde hij even een tussenzet te doen waardoor zijn tegenstander door een vork een kwaliteit wist te winnen. Ronald gaf de hoop niet op. Inmiddels hadden beide spelers minder dan twee minuten op de klok en dan kan er nog van alles gebeuren. Helaas voor ESV was het Ronald die een onnauwkeurige loperzet deed waardoor zijn tegenstander een pion op kan spelen en daarmee een open lijn voor de dame creëerde met een alles beslissende aanval. Ronald gaf op en feliciteerde zijn tegenstander met een verdiende overwinning.

Aan het eerst bord mocht Sjoerd Meijer het met zwart opnemen tegen Dirk Veldhuizen. In een pirc-achtige opening koos zwart voor een vroeg h6, g5 en Ph5 om de witte loper uit te schakelen. Zwart durfde daarna niet meert kort te rokeren wat echter wel verstandig geweest zou zijn. Wit stuurde aan op de lange rokade en om via een halfopen f of h-lijn het spel te bepalen. Nu zwart de koning in het centrum liet staan en met f7-f5 de witte weerlegging pas zag toen de zet gedaan was zag het er erg somber voor zwart uit. Wit miste echter de sterkste voortzetting in de vorm van een schijnoffer maar kon wel een pion buit maken. Nadat zwart door een onnauwkeurigheid van wit de pion weer terug kon winnen was het eerder zwart die iets beter kwam te staan. In het moeilijke maar interessante toreneindspel met paard tegen loper lieten beide spelers diverse steken vallen. Nadat Dirk zijn paard offerde voor twee pionnen om de remise zeker te stellen maakte hij vervolgens de verkeerde keus voor het veld van zijn koning en miste wit de remiseforcerende variant met b3-b4, waarna beide spelers een dame zouden hebben gehaald met eeuwig schaak. Nu kon alleen zwart zijn pion naar de overkant loodsen: 0-1. Dit betekende ESV op voorsprong en goede vooruitzichten op een overwinning op onze buren uit Barneveld.

Bart speelde in de opening f4 (birdopening). Zwart speelde nauwkeurig en leek in het middenspel beter te staan toen hij e5 kon doorzetten. Als compensatie had wit een open f-lijn waardoor Willem Verheij niet alles op de aanval kon gooien. Naarmate de tijd verder tikte speelde zwart vervolgens te passief. Wit kwam sterk opzetten en won in een gecompliceerde stelling een stuk door een combinatie. In wederzijdse tijdnood had zwart nog een listig zetje waardoor het in materiaal weer gelijk kwam te staan. Na een tweede grote fout van wit was het mat niet meer te voorkomen.

We zullen maar moed houden:in de eerste ronde een nipte nederlaag en nu een gelijkspel zodat de volgende ronde een overwinning gaat opleveren.

Edese S.V. 1			1836	Barneveld 1			1794		2 - 2
Meijer , S.T. (Sjoerd)		1907	Veldhuizen , D. (Dirk)		1883	z-w	1 - 0
Roseboom , M.W.J. (Martin)	1862	Heij , J. (Jacco)		1845	w-z	1 - 0
Klaassen , R. (Ronald)		1780	Laar van de, B.P. (Bruun)	1864	z-w	0 - 1
Koeweiden , B. (Bart)		1794	Verheij , W. (Willem)		1582	w-z	0 - 1

Vrijdag 9 november 2018: Verslag viertallencompetitiewedstrijd Larense SC 1 - ESV 1

Vrijdagavond 9 november was de dag die je wist dat zou komen... de eerste wedstrijd van de viertallencompetitie. En nog wel uit naar Laren. Helaas waren Sjoerd en Willem verhinderd, maar Hans en Erik waren gelukkig bereid in te vallen.

Het sterke Laren won de match met 2½ - 1½ .
Het scoreverloop: Hans ½, Ronald ½, Erik 0, Martin ½.

Onderstaand de verslagen van de spelers.

Bord 4: P.H. Voortman - Hans Thuijls (½-½)
In een gesloten Sicilaan werd door beide spelers kort gerokeerd met loperfianchetto. Zwart ruilde de paarden af, waarna de e- en f-lijn geopend werden. Dit ging gepaard met afruil ven een loper en uiteindelijk werd er afgewikkeld naar een eindspel met voor ieder toren + witveldige loper + 6 pionnen. Na zetherhaling werd dit remise. Op dat moment leek er niet veel aan de hand. Erik stond slecht, maar Martin stond beter, waarbij zijn tegenstander weinig tijd had.

Bord 2: W.J. de Wit - Ronald Klaassen (½-½)
Bij Ronald kwam aan bord 2 met verwisselde zetten een damegambiet op het bord. Ronald ontwikkelde zijn stukken op de damevleugel een beetje traag. Wit profiteerde er een beetje van door Ronald met de zwarte stukken weinig speelruimte te geven en de e lijn te openen. Ronald wist zijn ontwikkelingsachterstand in te lopen en dreigde op de damevleugel te stelling open te breken en een kwaliteit te winnen. Wit zag het gevaar en speelde een toren via f3 naar g3 om een tegenaanval op te zetten. Met nog 10 minuten op de klok en een gelijke tussenstand durfde beide spelers niet alles op het spel te zetten voor de winst. Er werd gekozen voor zetherhaling met remise als resultaat. Gezien het spel en de stelling op het bord een terechte uitslag.

Bord 3: Erik van den Eijkel - P.H. Koning (0-1)
In de opening zag Erik een pionwinst over het hoofd. In plaats daarvan deed hij een zwakkere zet en liep al snel de hele partij achter de feiten aan. Positioneel was zijn stelling al snel een ramp. Wat volgde was een avondje uitzitten, doorschaken en hopen op een foutje van de tegenstander. Dat gebeurde niet. En wat hij vanaf zet 10 al zag aankomen, gebeurde pas tegen elven: de definitieve knock-out.

Bord 1: Martin Roseboom - J.A. Wijnand (½-½)
Met wit in een gesloten Siciliaan tegen Hans Wijnand laat Martin zich verleiden twee plannen door elkaar te halen waardoor hij enigszins gedrukt kom te staan. Als zijn tegenstander de opmars e5-e6 doorzet slaat Martin terug met de loper en heeft hij het idee dat zwart de loper op g3 wil gaan offeren waardoor zijn dame op g3 een dreiging gaat vormen. Martin bouwt een weerlegging daarvan in, maar zwart offert toch en na De3 moet Martin de dame ruilen en heeft hij een stuk tegen twee pionnen. In de afwikkeling ziet Martin over het hoofd dat hij een paard kan winnen en in plaats daarvan geeft hij een paar zetten later een paard terug tegen de zwarte vrijpionnen op de koningsvleugel. Martin houdt nog wel een paar losse pionnen extra over, maar die staan in het Loper+Toren tegen Paard+Toren eindspel op de verkeerde kleur en de koning kan niet naar het centrum, die van zwart wel. Dat betekent dat de pionnen verloren gaan en remise het onvermijdelijke resultaat is.

Larense S.C. 1			1764	Edese S.V. 1			1742		2½-1½
Wijnand , J.A. (Hans)		1965	Roseboom , M.W.J. (Martin)	1862	z-w	½ - ½
Wit de, W.J. (Willem-Jan)	1739	Klaassen , R. (Ronald)		1780	w-z	½ - ½
Koning , P.H. (Piet Hein)	1676	Eijkel v.d., W.E. (Erik)	1792	z-w	1 - 0
Voortman , P.H. ()		1676	Thuijls , J.M.P. (Hans)		1532	w-z	½ - ½