Wedstrijdreglement Edese Schaakvereniging 2020 - 2021
 

1. Algemeen

1.1 Corona Preventie

Zolang de maatregelen in het kader van de Corona (Covid-19) preventie van kracht zijn:

1.2 Protocol 1,5 meter wedstrijden

Voor het spelen met de 1,5 meter beperking volgen wij het protocol:

1.3 De wedstrijdregels, uitzonderingen op de FIDE regels

De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, Officiële Nederlandse vertaling, januari 2018, met de volgende uitzonderingen/aanvullingen:

2. Interne Competitie

2.1 Spelregels

Deze competitie wordt gespeeld volgens de wedstrijdregels, met de in het hoofdstuk Algemeen, paragraaf 1.3 genoemde uitzonderingen.

2.2 Afmelden in het seizoen 2020-2021

De voorlopige indeling voor interne competitierondes wordt de woensdag er voor gemaakt. Dit houdt het dringende verzoek in u vóór woensdag 19.00 uur af te melden als u op donderdag verhinderd bent. Afmelden kan op de voorafgaande clubavonden op het afmeldformulier, per e-mail (edesesv@hotmail.com en/of m.roseboom@planet.nl) en/of door te bellen en/of sms-en naar 06-12508208, als er niet opgenomen wordt, spreek de afmelding in de voicemail in.

Indien men zich niet heeft afgemeld en niet komt kan dit resulteren in een reglementaire nul en een overwinning voor de tegenstander. De definitieve indeling wordt donderdagavond om zes uur 's avonds gemaakt en per e-mail toegezonden. Graag ook na woensdag 19.00 uur afmelden als u niet komt, telefonisch is dan gewenst. Als u weet dat u pas na 19:55 uur aanwezig kan zijn dit graag melden, dan is uw tegenstander ook hiervan op de hoogte.

2.3 Oneven indeling

In geval van een oneven aantal spelers voor een ronde heeft één speler geen tegenstander.
De laatste drie ronden wordt een eventuele oneven indeling bepaald door de ranglijst, de laagst geklasseerde speler, die niet eerder oneven ingedeeld is, wordt oneven ingedeeld.
Voor de overige rondes wordt, als het aantal spelers oneven lijkt te gaan worden, door de wedstrijdleider geloot wie de indeling oneven krijgt, bij een eventuele oneven loting gedurende de eerste drie ronden wordt deze uit de A- en B-spelers geloot. De loting vindt plaats voor de voorlopige indeling op woensdagavond, of als het aantal spelers dan even is en later oneven wordt voor het tijdstip van de herindeling. Het kan dan nog zijn dat het aantal spelers toch weer even wordt en er in overleg alsnog gespeeld kan worden.
In eerste instantie wordt elke speler per seizoen één maal oneven ingedeeld worden. Een eerder als oneven aangewezen speler loot bij een volgende keer oneven niet meer mee. Ook een speler die een reglementaire overwinning krijgt omdat zijn tegenstander niet aanwezig is, kan daarna niet meer oneven loten.
Uiterlijk op de clubavond om 18:00 uur wordt, als het aantal dan oneven is, door de wedstrijdleider een speler geloot die oneven is. De speler die daadwerkelijk oneven is, krijgt hiervan telefonisch bericht, op de clubavond zo kort mogelijk na 18:00 uur.
Indien volgens bovenstaande regels geen van de spelers nog oneven zou mogen zijn, dan kunnen alle spelers een tweede of volgende keer oneven zijn. Het totale aantal keren dat een speler oneven is of een reglementaire overwinning heeft gekregen wordt zo veel gelijk over alle spelers verdeeld.

2.4 Toelichting wedstrijdsysteem

Opzet

De interne competitie gaat over achtendertig ronden, onderverdeeld in drie cycli, de eerste en tweede over dertien ronden en de derde over twaalf ronden.
Er wordt gespeeld volgens het systeem Keizer. Een overwinning levert de rangwaarde van de tegenstander aan punten op, een remise de helft hiervan. Een verliespartij is altijd 0 punten.
In geval van een oneven aantal spelers voor een ronde heeft één speler geen tegenstander, hij krijgt hiervoor twee-derde keer de eigen rangwaarde aan punten, zie de regels voor de oneven indeling in de paragraaf hierboven. Een verhindering levert één derde maal de eigen rangwaarde op, de toekenning van punten bij afwezigheid is maximaal voor negentien ronden. Daar de rangwaarden gekoppeld zijn aan de klasseringen en dus bij de spelers per ronde variëren wordt er steeds herberekend.

De spelers worden (in de regel) steeds van hoog naar laag ingedeeld (voor de hoogst geklasseerde nog niet ingedeelde speler wordt een tegenstander gezocht).
Spelers treffen elkaar in de eerste dertien ronden hooguit éénmaal.
Vanaf ronde veertien kunnen spelers elkaar een tweede maal treffen, waarbij dit gepaard gaat met verwisselde kleuren ten opzichte van de eerste partij, onder voorwaarde dat er minimaal zeven ronden en vier intern gespeelde partijen tegen andere spelers tussen beide partijen zitten.
Vanaf de zevenentwintigste ronde kunnen de spelers elkaar een derde keer treffen, onder voorwaarde dat er minimaal zeven ronden en vier intern gespeelde partijen tegen andere spelers tussen de tweede en derde partijen zitten, de kleur-indeling wordt bepaald door de kleurverhouding van beide spelers op dat moment.
Tevens kan in de eerste zes ronden een A-speler (zie hierna) niet uitkomen tegen een C-speler.

Subgroepen

Spelers zijn ingedeeld in drie categorieën: A, B en C, waarbij in principe de A-spelers geacht worden de sterkere spelers te zijn en de C-spelers de minst sterke spelers zijn. Dit is aangeduid met letters in de ranglijst. Na dertien ronden, na zesentwintig ronden en aan het einde van het seizoen, na achtendertig ronden, vindt promotie en degradatie plaats tussen deze categorieën. Er dienen na dertien ronden minimaal drie interne partijen, na zesentwintig ronden minimaal zes interne partijen en aan het einde van het seizoen minimaal negen partijen gespeeld te zijn om te kunnen promoveren/degraderen. Na elke cyclus, na dertien ronden, na zesentwintig ronden en aan het einde van het seizoen, promoveren de drie hoogst geklasseerde spelers in de B en de C categorie. Na elke cyclus, na dertien ronden, na zesentwintig ronde en aan het einde van het seizoen, degraderen de drie laagst geklasseerde spelers in de A en de B categorie.
Spelers die niet het vereiste aantal partijen hebben gespeeld tellen hierbij niet mee.

2.5 Speeltempo

Het speeltempo bedraagt 1 uur en 30 minuten + 10 seconden per zet volgens de Fisher methode.

3. All round kampioenschap

In het schaakseizoen 2020-2021 vindt er een vereenvoudigde allround competitie plaats.
Onderstaand ziet u een opsomming van die activiteiten met bijbehorende punten-toebedeling.

Puntenverdeling:

Afwezig = altijd 0 punten.
Bonus regeling, de hieronder genoemde punten zijn voor spelers die in de interne competitie in de A-groep ingedeeld zijn, B-spelers krijgen +1 en C-spelers krijgen +2. Dit met uitzondering van de aanwezigheid tijdens de Algemene Vergadering die voor iedere aanwezige een gelijke score oplevert.

Intern:
winst = 10 punten, oneven = 8, remise = 6, verlies = 3.

Algemene Ledenvergadering:
aanwezig = 10 punten.
Het traditionele snelschaken na de ALV telt niet mee.

Een avond vrij schaken telt niet mee, het zomerschaak evenmin.

4. Bijlage 1 instellingen van de DGT3000 klokken

Het instellen van de klok voor elke avond, met name het voor de betreffende avond te kiezen programma met de nieuwe klok gaat als volgt:
Vooringesteld zijn:
Programma 26: SOS
Programma 27: Intern
Programma 28: Beker
Programma 29: Vierkampen    
Programma 30: Rapid
 
1:40 + 10 seconde per zet
1:30 + 10 seconde per zet
0:40 + 10 seconde per zet
0:25 + 5 seconde per zet
0:15 + 5 seconde per zet